OBAVEZNOST RAMAZANSKOG POSTA

Ispis
Share

Zahvala pripada Allahu, azze ve dželle, i neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu casnu porodicu, vjerne ashabe i sve iskrene sljedbenike.

Ramazanski post je propisan (nareden) druge godine po hidžri, i na tome su jednoglasni svi islamskih ucenjaka.

Allah, azze ve dželle, rekao je: “O vjernici! Propisuje vam se post, kao što bio propisan onima prije vas, da biste bili bogobojazni.”[1]

Abdullah b. Omer, radijallahu anhuma, prenosi od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: “Islam je sagraden na pet temelja: svjedocenju da nema istinskog božanstva koje zaslužuje da bude obožavano osim Allaha i da je Muhammed Njegov poslanik i rob, obavljanju namaza, davanju zekata, obavljanju hadždža, i postu mjeseca ramazana.”[2]

Najbitniji propisi vezani za obaveznost ramazanskog posta:

Prvi: svi islamski ucenjaci jednoglasni su da je post u mjesecu ramazanu obavezan i jedan od temeljnih islamskih obreda.

Drugi: svaki musliman i muslimanka, koji su punoljetni, razumni, zdravi i nisu na putovanju – obavezni su da poste.

Treci: npunoljentna djeca nisu obavezna da poste, ali, pohvalno je da ih roditelji navikavaju na post od malih nogu.

Cetvrti:
osobe koje nemaju razuma, takoder nisu obavezne da poste.

Peti: ženama u hajzu (mjesecnom ciklucu) i nifasu (postporodajnom ciklusu) zabranjeno je postiti, i ako bi postile, njihov post bio bi neispravan, nego su dužne te dane napostiti.

Šesti: bolesnici, kojima njihova bolest prestava ocitu poteškocu pri postu, nisu dužni da poste.

Sedmi: bolesnik, ako se nada ozdravljenju, obavezan je te dane napostiti kada bude u mogucnosti, a ako je rijec o osobama koje se ne nadaju ozdravljenju – poput staraca, šecernih bolesnika i sl. – onda su obavezni za svaki dan nahraniti po jednog siromaha.

Osmi: trudnica – ako se boji za plod, i doilja – ako strahuje za dojence, imaju pravo da ne poste, s tim da su obavezne te dane napostiti. Neki od ucenjaka kažu da im je, pored napaštanja, propisano za svaki dan nahraniti po jednog siromaha, ali, to mišljenje nema jake dokaze. Ako bi, ipak, radi predostrožnosti nahranile, nema smetnje.

Deveti: putnici (musafiri), dok su na putovanju nisu obavezni da poste, ali im to nije zabranjeno. Ako žele da poste, nema smetnje, a ako žele da ne poste, nemaju nikakvog grijeha.

Deseti: neki od ucenjaka smatraju da je na putovanju vrijednije ne postiti, dok, drugi kažu da je, pak, bolje ipak postiti. Ispravno mišljenje je da ce putnik postupiti onako kako mu je najlakše, a Allah, azze ve dželle, najbolje zna.

Jedanaesti: putniku je, u svakom slucaju, pohvalno nekada ne postiti, jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nekad postio na putovanju a nekad je takoder i mrsio.

Amir Ibrahim Smajic

Medina, 18. 08. 1434 h. g.

[1] Prijevod znacenja, El-Bekare, 183.

[2] Hadis su zabilježili Buhari i Muslim.

Items details

Icon for hits displayHits: 1151 clicks
Icon for creation to displayCreated 4 years and 9 months ago at Ponedjeljak, 01 Juli 2013 by Vjernik

TCE-Plugin by www.teglo.info