أهل السنة والجماعة - Ehlu sunnet vel-džemat

Islamski portal | Džemat-Sabah

Islam - Vjera mira Naslovna ISLAM|TEME Dove | Zikrovi Često izgovarati: "LA HAVLE WE LA KUVVETE ILLA BILLAH....

Često izgovarati: "LA HAVLE WE LA KUVVETE ILLA BILLAH....

Share

Često izgovarati: LA HAVLE WE LA KUVVETE ILLA BILLAH !

Ebu Musa Abduhah ibn Kajs, r.a., kazuje: "Bili smo na nekom
putovanju s Vjerovjesnikom, salallahu alejhi ve sellem., pa mi je rekao: 'O Abdulah,
hoćeš li da te poučim riznici od džennetskih riznica?' Rekao sam:
'Hoću, Allahov Poslaniče.' On reče: 'Reci: 'La havle ve la kuvvete
illa billahi"

Rekao je Allahov Poslanik , sallallahu alejhi ve sellem: “Hoćeš li da te uputim na jedno od džennetskih blaga?” Rekoh mu: “ Da, o Allahov Poslaniče.” On je rekao:

لا حول ولا قوة إلا بالله

“LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAHI“

(Nema snage niti moći, osim Allahove)

• Rekao je Allahov Poslanik , sallallahu alejhi ve sellem: “Hoćeš li da te uputim na jedno od džennetskih blaga?” Rekoh mu: “ Da, o Allahov Poslaniče.” On je rekao:
-->
حول ولا قوة إلا بالله لا
“LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAHI“

(Nema snage niti moći, osim Allahove).
- See more at: http://tewhid.blogspot.dk/2010/02/vrijednost-izgovaranja-elhamdulillah-la.html#sthash.tGg1dxYa.dpuf
• Rekao je Allahov Poslanik , sallallahu alejhi ve sellem: “Hoćeš li da te uputim na jedno od džennetskih blaga?” Rekoh mu: “ Da, o Allahov Poslaniče.” On je rekao:
-->
حول ولا قوة إلا بالله لا
“LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAHI“

(Nema snage niti moći, osim Allahove).
- See more at: http://tewhid.blogspot.dk/2010/02/vrijednost-izgovaranja-elhamdulillah-la.html#sthash.tGg1dxYa.dpuf

Items details

Icon for hits displayHits: 11704 clicks
Icon for creation to displayCreated 6 years and 10 months ago at Utorak, 21 Juni 2011 by Vjernik

TCE-Plugin by www.teglo.info

Ažurirano ( Utorak, 28 Juni 2016 12:32 )