أهل السنة والجماعة - Ehlu sunnet vel-džemat

Islamski portal | Džemat-Sabah

Islam - Vjera mira Naslovna ISLAM|TEME Namaz | Stub Vjere Pogrešni postupci klanjaca na džuma-namazu

Pogrešni postupci klanjaca na džuma-namazu

E-mail Ispis PDF
Share

Radi se o izuzetno važnim stvarima na koje bi imami trebali cešce podsjecati svoje džematlije, jer neke od ovih grešaka mogu covjeka odvesti u Džehennem ili umanjiti mu nagradu namaza, ili covjek može izgubiti ogromnu nagradu džuma-namaza…

Želja nam je da ukažemo na nekoliko grešaka koje se prilikom džuma-namaza mogu primijetiti kod pojedinih klanjaca (a vjerovatno da se neke od ovih grešaka dešavaju i na ostalim namazima u džematu ili kada covjek klanja kod svoje kuce). Radi se o izuzetno važnim stvarima na koje bi imami trebali cešce podsjecati svoje džematlije, jer, pošto je namaz stub islama i prvo za što ce covjek biti pitan na Sudnjem danu pa ce se prema tome i ostala ljudska djela mjeriti, tako neke od ovih grešaka mogu covjeka odvesti u Džehennem ili umanjiti mu nagradu namaza, ili covjek može izgubiti ogromnu nagradu džuma-namaza za koju je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

Ko se okupa na dan džume, te porani (u mesdžid), približi se imamu i šuti, za svaki ucinjeni korak ima nagradu godinu dana posta i namaza, a to je Allahu lahko.” (Ahmed, Ibn Huzejma, Tirmizi, Nesai i Ebu Davud) Imajuci ovo u vidu, trebali bismo se potruditi da se ove devijacije otklone kako bi klanjac od džuma-namaza, a i od ostalih namaza, imao korist.

Neke od tih grešaka jesu sljedece:

? Nepropisno oblacenje prilikom odlaska u džamiju. Pojedini klanjaci oblace izrazito kratke majice ili košulje, pa kada obavljaju namaz, prilikom rukua, sedžde ili kada sjede i slušaju hutbu, zna se otkriti pola njihove stražnjice. Na ovaj nacin klanjac u opasnost dovodi ispravnost svoje džume i namaza, jer mu je otkriveno stidno mjesto, a ljudima koji se nalaze iza njega taj prizor predstavlja neprijatnost.

____________________________

? Izostavljanje klanjanja dva rekata tehijjetul-mesdžida po ulasku u mesdžid za vrijeme hutbe. Džabir, radijallahu anhu, rekao je: “Jednoga petka (u mesdžid) ude neki covjek, dok je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, držao hutbu i Poslanik ga upita: ‘Da li si klanjao?’ ‘Nisam’, odgovorio je. ‘Onda klanjaj dva rekata!’, rece Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.” (Prenose Buhari i Muslim)

Ovaj hadis predstavlja jasan dokaz o tome da je onaj ko zakasni na džuma-namaz i ude u mesdžid u toku hutbe, dužan klanjati dva rekata i pored toga što je bilo kakva aktivnost za vrijeme hutbe zabranjena. Hadis upucuje i na to da imam može govoriti sa prisutnima, a oni koji sjede ne trebaju govoriti.

_______________________________

? Klanjac razgleda oko sebe umjesto da gleda u mjesto cinjenja sedžde. Ponekad covjek može primijetiti kako pojedini klanjaci razgledaju oko sebe i prate ko ulazi ili izlazi iz džamije. U više navrata desilo se da covjek koji tek dolazi u džamiju, krene da poselami osobu koja stoji u jednom dijelu džamije i gleda ga ravno u oci, pa tek kada vidi da su tom covjeku ruke prekrštene jedna preko druge na prsima ili stomaku, onda shvati da je taj covjek na namazu i da klanja sunnete, ali da razgleda oko sebe!?

_______________________________

? Pozdravljanje i rukovanje sa poznanicima dok imam drži hutbu, pricanje za vrijeme hutbe, te gledanje ili igranje mobitelom ili necim drugim. Kada se imam popne na minber, tada prisutnim klanjacima postaje zabranjeno da pricaju, a onaj koji se poigra kamencicima ili necim drugim, izgubio je vrijednost džuma-namaza.

– Onaj ko ude u mesdžid dok imam drži hutbu, nije mu dozvoljeno da naziva selam. Medutim, ukoliko neko i pored toga nazove selam, prepušteno je na izbor da mu se uzvrati išaretom na selam, da mu se nikako ne uzvrati, ili da mu se odgovori selam u sebi, a ne naglas.

– Kada hatib spomene ime Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, dozvoljeno je slušaocu da u sebi donese salavate na njega.

– Ako klanjac za vrijeme hutbe kihne, dozvoljeno mu je da se u sebi zahvali Allahu, dželle šanuhu.

– Za vrijeme hutbe dozvoljen je govor u slucaju spašavanja slijepca, opominjanja na postojanje zmije, škorpiona, vatre ili neceg slicnog u mesdžidu, kako bi se otklonila šteta.

___________________________________

 

? Prolazak ispred klanjaca. Kada covjek dode na džumu ili na druge zajednicke namaze, cesto osjeti nelagodnost u pogledu toga gdje da stane kada obavlja sunnete, jer mnogo je onih koji su nemarni po pitanju prolaska ispred ljudi koji obavljaju namaz. Ovo je posebno izraženo poslije klanjanja farza, kada oni koji, radi posla ili neke druge obaveze ne klanjaju sunnete u džamiji, odmah krecu prema izlazu iz džamije i na tom putu cesto prolaze ispred drugih koji ostaju da klanjaju sunnete.

Od Ebu Džuhejma se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada bi onaj ko prode ispred klanjaca znao šta je zaradio (od grijeha), bilo bi mu bolje da saceka cetrdeset.” Ebu Nadr (jedan od prenosilaca) kaže: “Ne znam da li je rekao cetrdeset dana, mjeseci ili godina.” (Buhari)

_____________________________________

? Propuštanje klanjaca da ispred sebe postavi sutru, tj. pregradu, kao zaklon od prolaska ljudi ispred njega. Prolazak ispred klanjaca, takoder, umanjuje vrijednost i njegovog namaza. Prenosi se da je Abdullah b. Mesud rekao: “Onaj koji prolazi ispred klanjaca umanjuje vrijednost njegovog namaza.” (Taberani) U drugoj predaji Ibn Mesud je kazao da onaj ko prolazi ispred klanjaca umanjuje od vrijednosti pola namaza. (Taberani) Slicno ovome prenosi se i od Omera b. El-Hattaba. (Abdurrezzak)

Neki klanjaci, kada obavljaju sunnete, uopce ne vode racuna o ovome, nego nekad znaju stati odmah pored vrata ili od velikog prostora džamije (mesdžida) stanu ondje gdje ljudi prolaze a da sebi ne postave nikakvu pregradu, pa onda druge džematlije, koje su svjesne pokudenosti prolaska ispred samog klanjaca, moraju cekati da doticni završi sa svojim namazom da bi mogli izaci ili uci u džamiju.

Covjek treba da ima predgradu pred sobom kada klanja, a za to mu može poslužiti stub, leda drugog klanjaca, stolica, zid i sl.

Od lbn Omera se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ne klanjaj osim prema pregradi i ne dozvoli nikome da prolazi ispred tebe, a ako neko pokuša, sprijeci ga silom, jer, zaista, s njim je šejtan.” (Ebu Davud)

Razmak izmedu klanjaca i pregrade može iznositi tri lakta, pa ako bi neko pokušao da prode tim prostorom, klanjac ce, bez prekidanja namaza, podici ruku i zaustaviti prolaznika ili mu rukom dati do znanja da on tu obavlja namaz i da ne može proci ispred njega.

Cak i kada covjek klanja sam u kuci ili u mesdžidu treba da ima pregradu ispred sebe jer Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko bude klanjao, neka se zakloni i neka pride pregradi, jer šejtan prolazi ispred njega.” (Ebu Davud)

NAPOMENA: Pregrada koju postavi imam ujedno je pregrada i muktedijama (onima koji klanjaju iza njega), tako da je najvažnije da, kada se klanja u džematu, niko ne prode ispred imama, a kada se ukaže potreba da neko prode ispred klanjacâ koji za imamom klanjaju farz-namaz (naprimjer, ako neko zakasni na namaz pa mora proci ispred nekog safa do praznog mjesta, ili ako neko iz odredenog razloga mora prekinuti namaz i izaci iz safa), u ovim situacijama nije pokudeno prolaziti ispred klanjaca, jer, kako smo naveli, ovdje se racuna pregrada ispred imama.

Ako je klanjac zakasnio na jedan ili više rekata zajednickog namaza, kada imam preda selam, a on ustane da doklanja propuštene rekate, tada pregrada imama nije više njegova pregrada i klanjacu nema smetnje da se malo pomjeri, bilo naprijed ili nazad, lijevo ili desno, u potrazi za pregradom.

______________________________

 

? Nedovoljno pregibanje na rukuu, kao i pretjerano pregibanje, držeci se za cjevanice, a ispravno je da leda budu poravnata, a glava u visini leda i da se rukama drži za koljena.

_______________________________

 

? Brzo klanjanje i nezadržavanje na rukuu i sedždi, te izmedu njih, cime se ne uspostavlja tadili erkan, tj. smirenost, što je rukn – jedan od temelja namaza, te se ne ostvaruje skrušenost u namazu

VAŽNA NAPOMENA: Muslimani su dužni da vode brigu o licnoj higijeni tako da i muškarci poslije obavljanja male nužde moraju oprati stidno mjesto, jer nemarnost u ovom slucaju može dovesti do toga da covjek bude necist za namaz, jer dovoljno je da samo jedna jedina kap urina zaprlja donji veš. Na ovakav nacin covjek može godinama i godinama klanjati, ali ne vodeci brigu o ovome pitanju, nijedan namaz mu nece biti primljen zbog necistoce koju konstantno ima na sebi (covjek dnevno više puta mora obavljati malu nuždu i onda se ta necistoca samo povecava ako se ne pere poslije obavljanja nužde).

 

Isto tako, muslimanima (muškarcima) preporuceno je da obavljaju malu nuždu cuceci (sjedeci), a ako ponekad to urade stojeci, onda trebaju dobro paziti da nešto od mokrace ne zahvati ili ne poprska njihovu odjecu.

Korištena literatura

Knjige:

Dr. Safet Kuduzovic, Svojstva Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, namaza, od abdesta do zikra.

Salih Kurdi, Propisi džuma-namaza na temeljima Kur’ana i sunneta.

Tekst:

Hfz. mr. Muhammed Porca, “Greške klanjaca prilikom namaza”.

Strašna kazna onome ko ne klanja na vrijeme, ili ko propušta namaze! (#UZMITE_POUKU)

Bilježi Buharija od Semure ibn Džunduba, radijallahu anhu, da je Poslanik, alejhi selatu ve selam, rekao: "Došla su mi dva meleka, uzeli me i ja sam krenuo sa njima. Došli smo do covjeka koji je ležao na zemlji a drugi covjek je stojao iznad njegove glave sa velikim kamenom, zatim mu razbije (raspolovi) glavu sa tim kamenom. Potom mu se glava raspolovi na dva djela a kamen se otkotrlja. Potom ovoj koji ga je udario, ode po kamen a kad se vrati do ovog (što mu je glava bila raspolovljena) njegova se glava vrati u prvobitno stanje. Ponovo ga udari sa kamenom, razbije mu glavu a kamen se otkotrlja."

Kada je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, vidio ovaj strašan prizor, rece: "Subahanallah! O Džibrilu, šta ova dvojica rade?" Odgovorio mu Džibril: "Nastavi da ideš dalje! Nastavi da ideš dalje!" Na kraju hadisa mu je Džibril odgovorio: "Što se tice onoga kojeg si vidio da mu se raspolovi glava sa kamenom, njemu je došao Kur"an a on bi ga odbijao i nije želio da zna za njega, I PRESPAVAO BI PROPISANE (#FARZ) NAMAZE."Prespavao bi sabah - namaz sve dok ne bi izašlo sunce, prespavao bi podne, ikindiju, akšam, jaciju - prespavao bi propisane farz - namaze. Zašto ce mu biti razbijena glava? Zato što slast sna covjek osjeca u glavi, pa shodno tome ce covjek biti kažnjen na Sudnjem danu."

(Šejh dr. Muhamed El-Arifi, hafizahullah)

Preveo i uredio: Amir Durakovic

10.11.217. Zenica

Items details

Icon for hits displayHits: 438 clicks
Icon for creation to displayCreated 4 months ago at Subota, 02 Decembar 2017 by Vjernik

TCE-Plugin by www.teglo.info