أهل السنة والجماعة - Ehlu sunnet vel-džemat

Islamski portal | Džemat-Sabah

Islam - Vjera mira Naslovna ISLAM|TEME Muslimanka | Žena u Islamu BLAGO ŽENI KOJA NOSI HIDŽAB...

BLAGO ŽENI KOJA NOSI HIDŽAB...

Share

Deset razloga zbog kojih naše majke, supruge, kceri i sestre trebaju nositi hidžab i pokriti svoje ukrase:

? zato što je Allahovo zadovoljstvo,

? zato što je Allahova naredba,

? zato što je velika nagrada,

? zato što je cednost,

? zato što je pocast,

? zato što je ponos,

? zato što je snaga,

? zato što je ugled,

? zato što je ukras,

? zato što je štit.

 

"O Vjerovjesnice, reci ženama svojim, i kcerima svojim, i ženama vjernika neka spuste haljine svoje niza se." (El-Ahzab, 59)

Pripremio: hfz.mr.Amir I.Smajic - Medina Munevvera

Items details

Icon for hits displayHits: 781 clicks
Icon for creation to displayCreated a year and one month ago at Petak, 17 Februar 2017 by Vjernik

TCE-Plugin by www.teglo.info