أهل السنة والجماعة - Ehlu sunnet vel-džemat

Islamski portal | Džemat-Sabah

Islam - Vjera mira Naslovna ISLAM|TEME Različito | Tekstovi ODGOVORI NA PITANJA O ISLAMU | hfz.Amir I. Smajić

ODGOVORI NA PITANJA O ISLAMU | hfz.Amir I. Smajić

Share

Na pitanja odgovorio: hfz.mr.Amir I. Smajić,prof. (Preuzeto sa FB profila)

■ PITANJE (br. 1): Es-Selamu alejkum! Samo da vas pitam, kad sam u džematu, je li Fatihu učim tek nakon što je imam prouči? Hvala unaprijed. → ODGOVOR: Ve alejkumus-Selam! Jeste, nakon što je imam prouči, ili prije ako ako imam napravi veću pauzu.

■ PITANJE (br. 2): Da li mi je ispravan namaz ako mi se majica malo više digne i vide mi se gaćice, ne tijelo, nego gaćice? → ODGOVOR: Ispravan je namaz.

■ PITANJE (br. 3): Da li sam pogriješio ako sam pri razgovoru sa jednim čovjekom (kroz šalu, a mislim da se i on šalio, jer nije ni pogodio i kasnije je i kazao da on nije gatar) dao ruku da mi procjeni kroz ruku kakav sam, mada sam prvi put rekao da ne vjerujem u gatanje, ali drugi put sam kroz šalu onako mu dao, obojica smo se smijali kroz razgovor. Jesam li pogriješio? → ODGOVOR: Jesi, pogriješio si. Nije dozvoljeno šaliti se sa tim stvarima i na taj način. Ali, nema isti propis kao da si to zasta ozbiljno uradio. To što si uradio je pogreška radi nedozvoljene šale, a Allah najbolje zna.

 

■ PITANJE (br. 4): Es-selamu alejkum Amire, kako se ophoditi, ponašati i pričati sa onima koji smatraju da je glasanje KUFR i ŠIRK i koji smatraju da ste vi daije BiH - novotari, murdžije pa i kafiri? Još jedan kaže, oni nisu upoznati sa tim propisom pa ih ne možemo smatrati kafirom dok se nad njim ne uspostavi hudže, tako nekako. → ODGOVOR: Ve alejkumus-selamu ve rahmetullah! Nemoj sa njima nikako komunicirati i bježi od njih što dalje!

■ PITANJE (br. 5): Es selamu alejkum Amire, hitno pitanje, je li mi ispravan gusul ako sam prije toga koristio ljepilo i potrudio sam se da skinem sve sa ruku, no ipak jedan mali djelčić je ostao na prstu, nisam ga primjetio, a trljao sam ruke baš? Ima li nekih učenjaka da kažu da gusul nije ispravan ili je po koncenusu učenjaka ispravan? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Po mišljenju šejhul-islama Ibn Tejmijje, rhm, gusul je ispravan, i to je ispravnije mišljenje, a Allah najbolje zna.

■ PITANJE (br. 6): Es-Selamu alejkum, kako odgovoriti tj. protumačiti hadis: "Bajramujte kada ljudi bajramuju"; ako uzmemo mišljenje o viđenju mlađaka? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! To se odnosi na one koji prate mlađak pa pogriješe, ili onoga ko vidi mlađak pa mu drugi (vlast, kadija i sl.) ne povjeruju.

■ PITANJE (br. 7): Selamun alejkum, jedno kratko pitanje brate. Da li mogu učiti ajetul-kursijju poslije El-Fatihe, recimo ne nekom rekjatu? Jer sam čuo da bi kao trebala sura bar tri ajeta da ima, a ajetul-kursija je ustvari jedan ajet ali dug... Allah ti dao svako dobro na oba svijeta, amin. Halali sto te peglam. → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Može, ispravno je. Obaveza je proučiti samo Fatihu, a mimo toga je sunnet. Nema dokaza to za tri ajeta. To nema osnove u dokazima.

■ PITANJE (br. 8): Esselamu alejkum šejh. Imao bi jedno pitanje za tebe ako mi možeš odgovoriti, da li je prekinut post u slučaju da se muška osoba rukuje sa ženskom pa potom odma nakon toga shvati da je počino grijeh i pokaje se? Da li gore navedena situacija prekida post ili ne? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Nije pokvaren post. Samo se treba pokajati Allahu za grijeh.

■ PITANJE (br. 9):  Selam alejkum! Nadam se da imate vremena da mi odgovorite i da vas ne ometam. Imam poneko pitanje na temu koja me jako zanima. Koliko je bitno muslimanu izučavanje korisnih nauka? Da li je to vid dužnosti i da li se u islamu traženje znanja odnosi isključivo samo za šerijatsko znanje ili se to odnosi i na ostalo znanje od kojeg imamo koristi? Da vas Allah nagradi. Halalite ako vam oduzimam vrijeme. → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Ostale nakuke, mimo šerijatskih, potrebne su muslimanima, i ako čovjek ima iskren i ispravan nijjet da tako pomogne islam i muslimane, imaće veliku nagradu kod Allaha. Međutim, kur'ansko-hadiski tekstovi u kojima se spominje izučavanje nauke, odnose se isključivo na šerijatsko znanje, znanje koje će ga približiti spoznaji Allaha i povećati mu iman. Ali, nekada se islam može pomoći drugim naukama više nego šerijatskim, shodno osobi, vremenu i stanju.

■ PITANJE (br. 10): Selam alejkum sejh! Imam pitanje vezano za posao. Osoba koja radi kao građevinski inzinjer, koja je na takvoj poziciji u firmi preko koje prolaze mnoge informacije, projekti i radovi. Samim tim je u toku svih poslova oko potražnje i nuđenja poslova. Mene interesuje, da li takva osoba smije naplaćivati usluge (provizije), odnosno uzeti naknadu za davanje poslova potencijalnim klijentima? Jedna konkretna situacija: ja, naprimjer, kao osoba koja ima uticaj i dobar položaj u firmi, da li bih smio uzimati nadoknadu što bih "sredio" drugoj manjoj firmi određene projekte? Da li je to šerijatski dozvoljeno? Allah vas nagradio! → ODGOVOR: Ve alejkumus-selamu ve rahmetullah! Nema pravo na to. To je mito. On uzima platu da bi to obavljao pošteno i na najbolji način. Dužan je, na osnovu plate, da posao dadne onima koji su najzaslužniji i najpreči da ga dobiju.

■ PITANJE (br. 11): Eselamu alejkum! Brate, htio sam pitati, pošto u ilmihalu piše drugčije, jel ispravno ovo: sabah, 2 sunneta pa 2 farza; podne, 2 puta po 2 rekata sunneta, pa 4 farza, pa 2 sunsuneta; ikindija samo 4 farza, aksam 3 farza i 2 sunneta; i jacija 4 farza, 2 sunneta i 1 ili 3 vitra.. Allah da te nagradi! → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! To što si spomenuo je ispravno i tačno.

■ PITANJE (br. 12): Es-Selamu alejkum! Kako ste? Izvinite, ja imam jedno pitanje, da li je Sara muslimansko ime? → ODGOVOR: Ve alejkumus-Selam! Dobro je hvala Allahu. Jeste, Sara je muslimansko ime.

■ PITANJE (br. 13): Selam alejkum sejh! Dobio sam poziv da radim u banci kao obezbeđenje, dal je to dozvoljeno? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Nije dozvoljeno raditi u banci kao obezbjeđenje, jer je to potpomaganje na grijehu i nepokornosti Allahu.

■ PITANJE (br. 14): Selam alejkum sejh! Imam pitanje, Allah da vas nagradi. Da li čovek izlazi iz islama ako psuje Isaa, alejhis-selam, a zna ko je on i sta je on? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Onaj ko opsuje Isaa, alejhis-selam, počinio je nevjerstvo. Treba ga savjetovati da se pokaje Allahu.

■ PITANJE (br. 15): Selam alejkum sejh! Imal šta na dunja da mogu da vam pomognem? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Jedna dova da mi Allah oprosti grijehe i poravi stanje!

■ PITANJE (br. 16): As salamu alejke we rahmetullahi we berekatuhu! Nadam se da ne smetam sa pitanjima, pošto sam malo učestao sa njima u zadnje vrijeme. Halali brate, znam da imas mnogo važnije stvari da se njima posvetiš, ali eto trudim se da pozivam u dobro i odvraćam od zla, pa shodno tome evo i ovo pitanje: Često se braća šale sa izmišljenim pričama, što znam da je haram, jer i laž u šali je laž, ali da li u laž spada i izmišljena priča koja je namjenjena u svrhu prikazivanja poente o ispravnoj vjeri ili hajru itd.? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selamu ve rahmetullahi veberekatuh! Neki učenjaci to dozvoljavaju, ako je cilj da se približi neko ispravno značenje osobama koje imaju pogrešnu prestavu i razumijevanje. Drugi učenjaci u potpunosti zabranjuju. Šejh Ibn Usejmin, rhm, smatra da je dozvoljeno pod uslovima: prvi - da se na pocetku spomene izraz koji upućuje da nije riječ o istinitoj priči, kao da kaže: "Zamislite to i to" i sl.; drugi - da ima potrebe za tim u da'vi: treće - da to ne pređe u običaj; četvrti - da nemamo u Kur'anu, Sunnetu i našoj tradiciji ono što može biti zamjena ili bolji primjer. To su otprilike ti uslovi. Isti slučaj je sa pisanjem romana, glumom i sl. Međutim, ono što je po meni, ako šta znači moje misljenje, ispravnije je da to ne treba raditi i da je predostrožnije kloniti se toga u potpunosti, a Allah najbolje zna.

■ PITANJE (br. 17): As salamu alejke we rahmetullahi we berekatuhu brate. Da li dozvoljeno crtanje nestvarnih bića kao zmajeva i slično? Pitanje od jednog brata? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selamu ve rahmetullahi ve berekatuh! Nije dozvoljeno. Slikanje je vid stvaranja, i zato je zabranjeno, jer je Allah jedini istinski stvoritelj, i nije dozvoljeno oponašati Uzvišenog Allaha u onome što je svojstveno samo Njemu, dželle šanuh.

■ PITANJE (br. 18): Ebu Umame, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Čovjek neće podići glas svoj pjevajući a da mu Allah ne pošalje dva šejtana koji će mu sjesti na ramena, i cupkati svojim petama po njegovim prsima sve dok ne prestane pjevati!" (Taberani, el-Mu'udžem el-Kebir, br.7825.) Halali ahi, da neznas vjerodostojnost ovog hadisa? → ODGOVOR: Hadis nije vjerodostojan.

■ PITANJE (br. 19): Selam alejkum ve rahmetullah! Halalite na smetnji. Imam jedno pitanje ako biste mogli da mi odgovorite? Allah vam dao svako dobro. Amin. Često mi šejtan donosi opsesovne misli o svemu i svačemu. Skoro da nema nešto a da nije pokušao da ubaci sumnju. Kad god pročitam nešto on ubacuje sumnje. Nekad se dešava da otvoreno poziva u kufr i sirk i ne znam šta sve ne. Pokušavam koliko mogu da da ne razmišljam, ali ponekad nemam kontrolu nad mislima. Mene zanima da li te misli mogu da naruše čovjekov iman ukoloko čovjek odbacuje i prezire takve misli, i da li će čovjek biti odgovoran za takve misli? I šta čovjek da radi kada se takve misli nameću? Allah vam dao svako dobro i halalite na smetnji. → ODGOVOR: Ve alejkumus-selamu ve rahmetullah! To je znak ispravnog imana. Šejtan ne može čovjeka navesti da u praksi uradi kufr ili širk pa ga pokušava slomiti preko vesvesa i loših misli. Ne obazirite se na to i robujte svom Gospodaru bez problema.

■ PITANJE (br. 20): Es-selamu alejkum šejh! Halalite na smetnji, samo jedno pitanje u vezi zekatul-fitra. Da li čovjek može pored onoga što je obavezan dati da udijeli još nešto kao sadaku ili se mora ograničiti samo na obavezno? Halalite na smetnji, Allah vam dao svako dobro. → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Amin, svima nama! Moze dati dobrovoljno više. To je poželjno i biće nagrađen inšallah.

■ PITANJE (br. 21): Es-Selamu alejke šejh Amire! Ovaj video klip: https://www.facebook.com/leonardo.fudbaler/videos/640651862762899/ je prostran po facebooku, a cini mi se da su neki aludirali da nije ovaj govor ispravan. Pa me zanima da li je hadis vjerodostojan? Allah te nagradio! → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Ovaj hadis nije poznat niti je zabilježen u hadiskom zbirkama, i nije dozvoljeno da se pripisuje Allahu niti Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem.

■ PITANJE (br. 22): Selam alejkum we rahmetullahi we berekatuhu! Pitanje: Kad se počne hatma, šta se nijeti? Kad se završi jel se neka dowa prouči? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam ve rahmetullahi ve berekatuh! Nista se ne nijjeti posebno, niti ima neka posebna dova kada se prouči hatma.

■ PITANJE (br. 23): Selam alejkum profesore, da li se smije koristiti riječ hazreti kada se spominje Poslanik, alejhis-selam, ili ashabi, i ako nije dozvoljeno, zbog čega je ta zabrana ili pokuđenost? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Islamski učenjaci nisu imali običaj da koriste taj izraz, i to je preče, ali nije zabranjeno ako se cilja dozvoljeno i ispravno značenje, a Allah najbolje zna.

■ PITANJE (br. 24): Selam alejkum šejh! Allah da Vas nagradi! Pročitao sam da ste dali fetvu da onaj ko uči napamet nešto od Kur'ana ima obećanu nagradu 10 sevapa po harfu. Do sada sam mislio da se to odnosi samo na učenje sa gledanjem iz Mushafa. Dakle, ako sam dobro shvatio, ako se ja vozim autom i učim nešto od Kur'ana časnog imaću nagradu za svaki harf 10 sevapa? Allah Vam svako dobro dao! Amin! → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Jeste, ne odnosi se samo na učenje gledajući iz Mushafa. Kako god da učiš, napamet ili iz Mushafa, imaš spomenutu nagradu za svaki harf.

■ PITANJE (br. 25): Es-Selamu alejkum šejh, da li insan smije zanijetiti Davudov post dok se ne oženi ili mora postit cijeli život da bi mu se brojalo kao Davudov post? Allah Vam svako dobro dao, amin. → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Ne mora postiti cijeli život, može zanijetiti samo određeni period.

■ PITANJE (br. 26): Es-selamu alejkum! Možete li nam poslati ili objavit propis osvete u islamu? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Ne znam na šta tačno ciljate pod osvetom, ali općenito pravilo u islamu je da pojedinac ne može/ne smije silu uzimati u svoje ruke, pa makar se radilo i osveti.

■ PITANJE (br. 27): Es-selamu alejkum, kakva je mogućnost da Vi započnete halku čitanja djela Fethul-bari pa da to bude Vaš projekat kroz nekoliko godina? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Djelo Fethul-Bari od hafiza Ibn Hadžera, rhm, nije djelo za početnike, nego za islamske učenjake. Našem narodu treba nešto mnogo jednostavnije i lakše.

■ PITANJE (br. 28): Selam alejkum! Imam jedno pitanje. Ja se tek oženio, elhamdulillah. Moram li se kupat nakon svakog odnosa sa ženom ako namjeravam opet to radit za 20-tak minuta? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Ne morate se kupati, ali je od sunneta/pohvalno da se opere polni organ i uzme abdest prije novog odnosa.

■ PITANJE (br. 29): Jel bolje da muž i žena klanjaju noćni namaz u džematu, tj. skupa u svojoj kući ili odvojeno? → ODGOVOR: I jedno i drugo je dozvoljeno, a bolje je ono što im je lakše. Ako je riječ o ramazanu, onda je bolje zajedno.

■ PITANJE (br. 30): Selam alejkum! Smije li supruga na noćnom namazu u svojoj kući klanjat iza muža ali naspram njega sa desne strane, da nije striktno iza njega? Zbog prostora i to? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Može, ali ne smije biti ispred njega i moraju biti odvojeni.

■ PITANJE (br. 31): Selam alejk šejh. Šta ti misliš o ovom svjetskom danu dave, nazvan je tim imenom samo radi imena, a ne ponavlja se isti datum, nego nekad bude nekad ne bude, shodno događajima u svijetu, pa se mnogobrojnost ljudi iskoristi za poziv u vjeru? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Ne vidim ništa sporno u tome. Kao da ciljaju da će se u tom danu kojeg su odredili baviti davom u cijelom svijetu, a ne da obilježavaju taj dan radi datuma. Ako bi odredili datum i ponavljali ga svake godine, onda je problem, jer vremenom prerasta u 'iid, a to je ono što se ponavlja svake godine u istom danu. Ako nije određen datum, ne vidim da ima nešto sporno, jer je riječ o jednom danu, bilo kojem, i ne postoji strah da se uzme dan za posebno svetkovanje. Upitao sam neke šejhove o tome i ne vide ništa sporno, a Allah najbolje zna.

 

■ PITANJE (br. 32): Selam Alejkum hafize, hoće li supružnici klanjati vitr nakin noćnog namaza u džematu sa kunut dovom na glas ili će svako za sebe? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Ako je riječ o noćnom namazu mimo ramazana, onda nema smetnje da ponekada klanjaju zajedno, ali da to ne uzmu za stalnu praksu. U ramazanu je propisano svaku noć klanjati u džematu noćni namaz, a mimo ramazana nije.  A kunut dova, nije vjerodostojno prenesno da se uči osim u ramazanu. Sve predaje o kunut dovi su slabe kako veli imam Ahmed b. Hanbel, ali je praksa ashaba bila da uče kunut-dovu u drugoj polovici ramazana, a Allah najbolje zna.

 

■ PITANJE (br. 33): Es-selamu aleikum šejh, samo da pitam po pitanju mesnice Bajra, da li je Vama poznato da li je halal ili ne? Svaki hair.  → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Ono što je meni poznato, a dugo sam ispitivao, je da ne ispunjavaju u potpunosti uslove da bi njihovi proizvodi bili halal, a ako griješim neka nam dokažu suprotno oni koji tvrde da je halal, a Allah najbolje zna.

 

■ PITANJE (br. 34): Es-selamu alejkum we rahmetullahi, uvaženi šejh. Imam nedoumice oko toga, da li se oči na sedždi drže otvorene ili sklopljene i u koji položaj postaviti noge između dvije sedžde? Allah vas nagradio Firdewsom. → ODGOVOR: Ve alejkumus-selamu ve rahmetullah! Oči se drže otvorene ili poluotvorene, a noge, ako mislite na stopala, nožni prsti se spuste na zemlju i okrenu u pravcu Kible, a stopala blago odvoje jedno od drugog.

 

■ PITANJE (br. 35): Esselamu alejkum, halalite na smetnji. Htjedoh vas upitati samo jedno kratko pitanje, pa ako možete da razjasnite, Allah Vam dao svako dobro. Naime, interesuje me da li je dozvoljeno ukrasno iscrtavanje kanom na ruke isl.?! Upoznata sam sa tim da je tetovaža haram, međutim da li radovi kanom (koja se ispire vodom, te traje najduže 4-5 dana, u zavisnosti od vrste proizvođača) potpadaju pod tu kategoriju harama. Hvala unaprijed. Allah vam dao svako dobro na oba svijeta, allahumme amin. → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Dozvoljeno je, to se ne smatra tetovažom, ali nije dozvoljeno ženi da to crta na rukama ako ne pokriva ruke pred muškarcima koji joj nisu bliža rodbina, jer je ženi naređeno da prekriva ukrase.

 

■ PITANJE (br. 36): Selam alejkum brate Amire, ako može jedno kratko pitanje? Nisam mog'o odgovor naći. Ako smo klanjali u džematu akšam 3 rekata, a poslije nas dođe džematlija i odvoji se da klanja svoja 3 rekata farza .. može li mu se jedan od nas pridružiti pa da ima džemat? Jedan se čovjek priduržio sa onim 2 rekata što su mu ostali od suneta... što znači da ne klanja treći rekat sa imamom. Što sam ja čitao prije je da se imam mora pratit a ovaj čovjek klanja farz a ko mu se pridruži klanja 2 rekata sunneta? Barak Allah Fik brate → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Po ispravnijem mišljenju može mu se pridružiti, ali da onaj koji klanja nafilu klanja kao imam, pa će klanjati 2 rekata nafile i preselamiti a ovaj neka ustane i doklanja jedan rekat.

 

■ PITANJE (br. 37): Selam alejkum brate Amire! Hvala ti na prošlim odgovorima, znam da si veoma zauzet - imam jedno pitanje. Je li dozvoljeno spajati nijet u namazima? Konkretno ako uzmem abdest i odem do džamije da klanjam prva dva rekata od podnevskih sunneta - za ta dva prva, mogu li spojiti dva rekata abdesta (sunnetu Wudu), tehijetul-mesdžid i treći nijet naravno 2 rekata podnevskih sunneta? Nadam se da si me razumio. Allah ti dao svako dobro! → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Dozvoljeno je da spojiš nabrojane nijjetove u situaciji koju si spomenuo.

 

■ PITANJE (br. 38): Selam alejkum ahi, jedno pitane ako imaš vremena? Šta je bolje kada se klana teravija, da se završi sa imamom do kraja, ili da se izostavi vitr-namaz, ili da se poslije vitr-namaza nakon selama ustane i još jedan rekat klanja? Šta je najbolje? Allah te nagradio! → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Najbolje je da se klanja sa imamom do kraja, dok ne završi, a onaj ko želi klanjati nafilu, može klanjati i nakon vitra – nije zabranjeno.

 

■ PITANJE (br. 39): Selam alejkum šejh. Ako može jedno pitanje. Jedan moj komšija koga inače znam kao čovjeka koji nije vjerovao u Boga a nosio je islamsko ime, obolio je od leukemije, i nisam ga zbog određenih okolnosti viđao za to vrijeme, a u međuvremenu je preselio. Moje pitanje je da li mi je dozvoljeno njemu klanjati dženazu pod pretpostavkom da je se možda tokom bolesti pokajao, iako nemam za to dokaza? I kakav ja stav prema njemu treba da imam kao vjerniku ili nevjerniku, i je li mi dozvoljeno u dovi reći Allah oprosti mu ako je se pokajao? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Pravilo u šerijatu je da sumnja ne potiskuje čvrsto ubjeđenje. Ako ne znaš sigurno za njega da se pokajao, onda ti nije dozvoljeno da moliš za njega niti da mu klanjaš dženazu, a dozvoljeno je da kažeš: "Oprosti mu ako se pokajao!", jer to je dova pod uslovom.

 

■ PITANJE (br. 40): Selam alejkum šejh. Ako može jedno pojašnjenje. Znam da mi vjerujemo da je Allah Uzvišeni iznad Arša. Međutim, nedavno mi je jedna osoba rekla da možemo reći da je Allah iznad Arša, ali da ne smijemo reći da je to gore, niti pokazivati prstom prema gore, tj. nebu (jer kao to označava stranu), pa me sada zbunjuje, jer ako je nešto iznad to može biti samo gore a nikako ni dole ni ispred ni iza. Pa sumarno hoću da pitam je li smijemo reći, koristiti izraz "gore" i reći da je Allah Uzvišeni gore, naravno mislieći iznad Arša i pokazivati prstom ili pogledom prema gore? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Smijemo i moramo reći da je Allah gore i pkazati svojim rukama prema gore. To je vjerovanje ehlis-sunneta vel-džema'ata. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao je robinju "Gdje je Allah?", a ona je pokazala prstom prema gore i rekla "Na nebesima!", a on je rekao njenom vlasniku: "Oslobodi je, jer, ona je doista vjernica!" Hadis je zabilježio imam Muslim u 'Sahihu'.

 

■ PITANJE (br. 41): Es-selamu alejkum sejh! Kako ste? Htio bih vas pitat nešto što sam čuo od jednog hajrli jarana. Zapravo radi se o tome da mi je pričao da je ili slušao ders ili pročitao negdje (ne sjećam se tačno) da insan kada zna da je nešto grijeh i uradi taj grijeh sa namjerom da se pokaje kasnije i posle ako se pokaje da mu se tevba ne prima jer je bio svjestan i nije ga uradio iz džehla. Koliko je to tačno šejh? Allah ti dao svaki hajr na oba svijeta. Allahumme amin! → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! To nije tačno! Onaj ko se iskreno pokaje, Allah će mu primiti pokajanje i oprostiti grijehe. Ako opet počini grijeh i pokaje se, opet će mu Allah primiti pokajanje. Vrata pokajanja su otvorena sve dok duša do grkljana ne dođe ili dok sunce sa zapada ne izađe.

 

■ PITANJE (br. 42): Es-selamu alejkum šejh. Htio bih vas pitat po pitanju akidetskih vesvesa, mogu li one postat kufr i ako mogu kad postaju kufr? Već dugo dugo vremena se borim sa nekim vesvesama (mozda i više od godinu) i ne znam više ni sam šta mi je za činit? Allah vam dao svaki hajr šejh moj! → ODGOVOR: Ve alejkumus-selamu ve rahmetullah! Sve dok se boriš s time, ne iznosiš u javnost, znaj da si na hajru. Utiči se Allahu od tih vesvesa i ne obaziri se puno!

 

■ PITANJE (br. 43): Selam alejkum. Naišao sam da jedan hadis bilježi Rezin, pa me zanima o kome je riječ? Iskreno nisam nikada cuo za njega. Halalite na smetnji. → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Rezin je Rezin b. Mu'avija. Njegova knjiga je poznata kao "Džami'u Rezin" a pravo ime je "Tedžridun lis-sihahis-sitte". On je sakupio u toj knjizi šest hadiskih zbirki (Buharija, Muslim, Ebu Davud, Nesai i Muvetta od Malika) i poredao ih po poglavljima. Međutim, kako kaže hafiz Zehebi, među te hadise je dodao od sebe hadisa koje on prenosi, a koji su izrazito slabi ili čak apokrifni, i nepoznato je odakle mu te predaje i kako ih je prenio. Ta njegova knjiga je izgubljena, ali je hafiz Ibnul-Esir naveo te njegove dodatke u svom djelu "Džami'iul-usul" i radi toga su ga učenjaci kritikovali. Rezin je umro 535 h. god. Slobodno se može reći da svi hadisi koje Rezin prenosi mimo drugih sabirača haisa da'if/slabi.

 

■ PITANJE (br. 44): Selam alejkum! Htio sam vas pitati dal' je vjerodostojan hadis da je objavljeno stotinu suhufa: Ademu 10, Šitu 50, Idrisu 30 i Ibrahimu 10? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Hadis nije vjerodostojan.

 

■ PITANJE (br. 45): Es-selamu alejkum! Imao bih pitanje u vezi džumanskih suneta nakon proučenog prvog ezana. Pročitao sam da klanjanje dobrovoljnog namaza u ovome vremenu nije utemeljeno u vjerodostojnom Sunnetu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. U ovome mjestu gdje se nalazim većina klanja 4 džumanska sunneta prije hutbe. Ja sam odlučio da ne klanjam ova 4 sunneta, ali prvo da vidim šta učen kaže...!? Hvala vam unaprijed, džezakellahu hajren! → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Allah ti dao svako dobro! Klanjanje sunneta prije izlaska imama na minber nije utemeljeno. Ali, onaj ko porani, može klanjati 2 po 2 rekata sve dok se imam ne popne na minber. Znači, posebni sunneti poslije ezana nemaju utemeljenje, ali klanjati nafilu 2 po 2 dok se imam ne popne na minber to je sunnet.

 

■ PITANJE (br. 46): Es-Selamu alejkum, poštovani brate u vjeri. Majka mi leži u bolnici imala je tešku povredu noge, operisali su je, ima ugrađene neke metalne ploče i šipke u nozi. Uglavnom da ne duljim, ima gips od stopala do koljena i ne može se kretati, pa uzima tejemmum. Da li je to ispravno da uzima tejemum? Vode ima u WC-u ali ona ne može se savijati nikako da opere noge niti može ustati iz kolica da dohvati vodu da opere i ostale dijelove tjela? I drugo pitanje, da li joj je dozvoljeno da spaja namaze? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Ako nema nikoga da joj pomogne da uzme abdest, onda može uzimati tejemmum. Namaze može spajati, ako ima potrebu, tj. ako joj klanjanje svakog namaza u njegovo vrijeme pretstavlja veliku poteškoću. Znači, osnova je da se svaki namaz klanja na vrijeme, ali može spojiti ako ima osnovanu potrebu.

 

■ PITANJE (br. 47): Selam alejkum, hafize... Imam jedno pitanje za vas. Čuo sam od jednog efendije kako citira hadis u kojem se kaže da post lebdi između nebesa i zemlje dok se ne da sadekatul-vitr... Je li vjerodostojan taj hadis? → ODGOVOR: Ve alejkumus-Selam! Hadis nije vjerodostojan!

 

■ PITANJE (br. 48): Es-selamu alejkum brate! Može li jedno pitane? Kakav je stav islama o zapošljavanju žene? Ako je dozvoljeno, gdje žena može raditi? → ODGOVOR: Ve alejkumus-Selam! Dozvoljeno je da žena radi, ali ne smije da bude pomiješana sa muškarcima i ne smije da radi haram poslove.

 

■ PITANJE (br. 49): Selam alejkum šejh. Koliko moram imati ovaca a koliko košnica pčela da bih dao zekat? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Ovaca moraš imati 40, a na košnice pčela se ne daje zekat. Uslov je da ovce većinu godine pasu. Ako se hrane većinu godine onda se ne daje zekat. Na 40 ovaca pa do 120 daje se jedna ovca To je ako se ovce uzgajaju radi mlijeka i radi razmnožavanja. Ako se drže radi trgovine onda se tretiraju kao trgovačka roba.

 

■ PITANJE (br. 50): Es-Selamu alejkum hafize! Imam jedno pitanje, da li je dozvoljeno da učim naglas Fatihu i nešto od Kur'ana u namazu kada klanjam sam, na namazima na kojima se inače uči naglas? Allah vas nagradio → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Dozvoljeno je.

 

■ PITANJE (br. 51): Es-selamu alejkum sejh! Htio sam Vas pitati koji je propis ukoliko osoba zaboravi da li je klanjala namaz u njegovom vremenu.. Konkretno, da čovjek zaboravi da li je klanjao ikindiju a nastupilo akšamsko vrijeme? → ODGOVOR: Ve alejkumus-Selam! Klanjaće onda kada se sjeti da nije klanjao taj namaz.

 

■ PITANJE (br. 52): Es-selamu alejkum šejh! Imam jedno pitanje, u vezi moje majke je, a glasi: Majka mi često govori kad budem išao u džamiju u svom naselju da klanjam onako kako klanja i hodža, tj. od samog početka pa do kraja namaza. Ja sam je odbio i rekao da neću da klanjam kako on, jer ipak sam hvala Allahu svatio neke stvari u vezi namaza, poput: dizanja ruku u namazu, zikr poslije farza i oko potvrđenih sunneta. Da li imam grijeh što sam majku odbio? Allah da te nagradi i poživi na svako hajru hafize... Amin! → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Nećeš majku u tome poslušati, jer te odvraća od hajra i sunneta, ali opet pokušaj na najljepši način da joj to pojasniš i ophodi se sa njom kao sa pamukom ili pak nježnije.

 

■ PITANJE (br. 53): Esselamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu šejh! Da li moram ponoviti namaz? Klanjao sam za imamom i kad smo bili na sedždi, mislim da sam rekao subhane rabbiel-'azim, i onda kao da sam šapćao skroz tiho samo usnama pomjerao na bosanski svoju dovu? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Namaz je ispravan.

 

■ PITANJE (br. 54): Esselamu alejkum. Klanjao sam aksam na mjestu gdje nisam bio siguran gdje je Kibla. Pošto sam u hotelu. Kasnije sam se konektovao preko Wi-Fi na internet i downloadujem program za pravac Kible i vidim da je na suprotnoj strani. Da li trebam ponoviti namaz? Allah ti dao svako dobro. → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Trebaš ponoviti namaz, jer si mogao naći pravac Kible. Ako čovjek nije u stanju pronaći pravac Kible, pa procijeni i pogriješi, i nakon toga sazna da je pogriješio, onda nije dužan ponavljati. Ali, ako je mogao, ali nije iz nemarnosti ili ljenosti, onda mora ponoviti namaz, jer je okretanje prema Kibli od uslova ispravnosti namaza. Wi-Fi je danas od pomagala poput munara nekada davno.

 

■ PITANJE (br. 55): Selam alejkum sejh..može li jedno pitanje?? Ja sam u Njemačkoj i kod jedne turkinje sam kupio Kur'an. Kasnije sam ustanovio da fali 5-6 čitavih sura i jos dosta ajeta, skoro pa u svakoj suri. Kada sam pročito porijeklo, piše Republika Iran.. Šta raditi sa tim Kur'anom, s obzirom da pola fali..? Sa prevodom je samo na njemačkom jeziku? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Da im Allah dadne ono što zaslužuju! Zapali taj primjerak i negdje zakopaj pepeo. Ne smijes ga ostaviti kod sebe, jer može doći u pogrešne ruke.

 

■ PITANJE (br. 56): Esselamu alejkum! Da li ima predaja koja ukazuje na korištenje misvaka lijevom rukom? Pitam zbog sljedećeg teksta kojeg sam pročitao: "Bolje je da se misvak koristi lijevom rukom. To spominje imam Ahmed, i ne znamo nikog od imama da je rekao suprotno ovome!" → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Učenjaci u vezi s tim imaju podijeljeno mišljenje. Ispravno je da nema razlike, i lijeva i desna imaju svoje tumačenje. Ako kažemo lijevom, to kažemo s aspekta da se lijevom čiste nečistoće, a ako kažemo sa desnom, kažemo sa aspekta da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, davao prednost desnoj strani prilikom čistoće, a misvak je od čistoće. Pošto nije prenesena vjerodostojna predaja koja to definiše, u tome ima širine i čovjek može postupiti kako želi.

 

■ PITANJE (br. 57): Esselamu alejkum, profesore! Ima li smetnje da sjednem u džamiju minut prije ezana, dakle da ne klanjam tehijjetul-mesdžid? → ODGOVOR:  Ve alejkumus-selam! Od sunneta je da se klanja tehijjetul-mesdžid prije sjedanja. Ako čovjek ima potrebu, kao da je umoran, ili želi nešto da popije ili pojede, pa nakratko sjedne prije nego klanja, onda nema smetnje. A da sjedne bez ikakvog povoda, to treba izbjegavati.

 

■ PITANJE (br. 58): Selam alejkum.. Jel istina da su sve mubarek noci novotarija sem lejletul-kadr ? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Ako mislite na mubarek noći spomenute u takvimima i sl., onda je istina, ali ni za lejletul-kadr ne zna se tačno kada je.

 

■ PITANJE (br. 59): Selam alejkum ahi, moja žena je neki dan na podne namazu pogrješila. Klanjala je 3 rekata i učinila sehvi sedždu prije selama. Je li ispravno postupila? Ako nije, da li mora ponovit namaz? Allah te nagradio! → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Nije ispravno postupila i mora ponoviti namaz. Da je kojim slučajem dodala jedan rekat nehotice i ucinila sehvi-sedzdu, bilo bi ispravno, ali ako klanja manje, mora doklanjat taj rekat i učiniti sehvi-sedždu. Prema tome, treba ponoviti taj namaz, jer je prošlo više vremena.

 

■ PITANJE (br. 60): Selamun alejkum brate, da li je dozvoljeno reći da Allah osjeti miris (neugodan i lijep ) i da li to izvodi čovjeka iz vjere ako to kaze i misli tako? Allah te nagradio! → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Oko toga ima razilaženja kod učenjaka. Imam Ibnul-Kajjim, rhm, potvrđuje da Allah osjeti mirise, a to dokazuje hadisom u kojem Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže da je zadak iz usta postača kod Allaha ljepši od mirisa miska. Neki učenjaci to negiraju. U svakom slučaju, to ne izvodi iz vjere.

 

■ PITANJE (br. 61): Es-selamu alejkum šejh, kako si? Imam pitanje, prvi put koljem kurban elhamdulillah. Ali me zanima u vezi hadisa „Kada nastupi deset (dana Zul-hidždžeta) i hoće neko od vas da zakolje kurban neka ne uzima od svoje kose niti od svojih noktiju ništa sve dok ne zakolje (kurban)“. Eh, pošto ga neću ja lično zaklati, jer me iskreno strah da ne pogriješim nešto, pa ću samo biti prisutan klanju, jeli se taj hadis odnosi i na mene? Allah da te nagradi dženetom firdeusom! → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Dobro je hvala Allahu. Zabrana se odnosi  samo na tebe, a ne na onog koji vrši klanje umjesto tebe.

 

■ PITANJE (br. 62): Es-selamu alejkum! Halali brate, jel može samo ocjena ovog hadisa? Ummu Enes, radijallahu anha, jednom je prilikom tražila od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je posavjetuje, pa joj Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: "Kloni se grijeha jer to je najbolja hidžra, redovno obavljaj namaze jer to je najbolji džihad i puno spominji Allaha, dželle šanuh, (zikir čini) jer je to Allahu najdraže djelo s kojim ćeš Ga sresti." → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Hadis nije vjerodostojan.

 

■ PITANJE (br. 63): Es-selamu alejkum...kako ste šejh? Dalalite ako vas smetam.. Imam dva pitanja. 1. Da li je dozvoljeno muslimanu koji je u grijehu nazvati selam? 2. Šta uraditi kada vam poslodavac ne dozvoljava petkom odlazak na džumu namaz.. (konkretno radim u rudniku). Da li je dozvoljeno izostati sa posla? Allah vas poživio! → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Dobro je hvala Allahu. Dozvoljeno je nazvati selam svakom muslimanu. Dozvoljeno je izostati radi namaza sa posla, jer je namaz stroga obaveza svakog pojedinca, ali treba nadoknaditi isti period koji je izostao ili vratiti od plate procentualno periodu izostanka, ili pak se na neki drugi način dogovoriti sa poslodavcem.

 

■ PITANJE (br. 64): Es-selamun alejkum brate moj! Zamolio bih te da mi kažeš da li je dozvoljeno učiti na sedždi 8. ajet iz sure Alu Imran? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Ako se uči kao dova, sa ciljem da bude dova, a ne učenje Kur'ana, onda je dozvoljeno.

 

■ PITANJE (br. 65): Selam alejk ve rahmetullahi šejh Amir! Ahi, ovi hadisi što se spominju o crnim zastvama iz Horosana, da li su slabi/nevjerodostojni? Da li je to istina? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selamu ve rahmetullahi ve berekatuh! Jeste, slabi su. Ništa od tih hadisa nije vjerodostojno.

 

■ PITANJE (br. 66): Selam Alejkum! Redovno klanjam i ucim Ku'ran. Osjećala sam veliku smirenost učenjem Ku'rana, svoju smirenost sam pronalazila u namazu. Ali do prije nedjelju ili dvije javljaju se problemi. Jako puno sam počela plakati u namazu zbog tegobe i straha kojeg sam osjećala u prsima. Počela je sumnja, ali ja sam se radi toga još više obraćala Allahu. I osjetila bi ujutro smitenost, a kako se je noć približavala, sve veći nemir. Pa mi budu misli kako ću skrenit sa Allahovog puta, pa veliko razmisljanje o Allahovoj kazni, itd. Ali danas kad sam klanjala jaciju bilo mi je najteze do sada. Od straha i drhtanja tijela jedva sam ju sklanjala. Zamolila sam Allaha za zaštitu od šejtana i džinova. Molim Vas za savjet. Ja neznam šta mi je. Jer to je se desilo odjedanput. A znala sam gledati u nebo i plakati sa zadivljenjem nad Allahovim stvaranjem, provesti namaze u čežnji za susretom sa Njim. Molim Vas za savjet. Allah vas nagradio dzennetom! Amin. → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Što više spominjite Allaha i utječite se od zla, šejtana, džina itd. Ustrajte u obavljanju namaza, učenju Kur'ana i drugim ibadetima, a te misli i uznemiravanja će vremenom, inšallah, proći. To su normalne pojave. Šejtanova vojska napada vjernike.

 

■ PITANJE (br. 67):  Selam alejkum! Došao sam na jaciju i priključio se džematu. Oni su bili na drugo, rekatu, a meni je bio prvi. Na kraju imam nije predao selam, nego se zbunio i ustao na peti rekat, pa je na kraju napravio sehvi sedždu poslije selama. Meni je taj peti rekat ustvari bio četvrti. Kako ću ja postupiti? Hoćul prestati kad oni prestanu? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Nije dozvoljeno slijediti imama kada ustane na peti rekat, nego ćemo ga napomenuti da se vrati, pa ako ne posluša, džematlije će sjesti i sačekati ga na tešehhudu. Ako su to uradili iz neznanja, ispravan je namaz, ali taj peti rekat se ne broji. Prema tome, onaj ko je zakasnio na prvi rekat ili više, neće uzimati taj rekat u obzir, nego će naklanjati ono sto ga je prošlo.

 

■ PITANJE (br. 68): Selamun alejkum brate Amire! Mozeš li mi reci/napisati koji je datum po hidzretskom kalendaru, tj. koji dan je nastupio poslije akšam namaza? Radim hidžame pa me zanima da bi ustanovio kad dolazi 17., 19. i 21. dan po hidžretskom mjesecu. Allah te nagradio svakim dobrom dunjaluka i ahireta. → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Hadisi koji govore da hidžama u posebnim danima ima bolji efekat, ili da je u nekim danima zabranjena, nisu vjerodostojni, pa tako mozes raditi hidžamu kada zelis. Nije zabranjeno.

 

■ PITANJE (br. 69): Es-selamu alejkum šejh! Halali na smetnji, imam jedno pitanje volio bi da mi ako budeš imao vremena daš odgovor, a ako ne, hajr, molim Allaha da te nagradi velikim nagradama! Mene zanima da li se noćni namaz može klanjati neposredno pred sabahski namaz? Primjer: otišao sam na sabah namaz u džamiju, u džemat, i ima još 5 minuta do ezana, a nisam kod kuće klanjao noćni namaz, da li mogu znači tih par minuta prije ezana klanjati noćni namaz u džamiji? Halali šejh još jednom na smetnji. Selam alejkum! → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Ako se sabahski ezan uči nastupom zore, onda možeš klanjati noćni namaz do ezana, a ako se ezan uči poslije zore (npr. 30 min prije izlaska sunca), onda se ne može klanjati noćni namaz. U tom slučaju ako dođeš ranije možeš klanjati dva rekata tehijjetul-mesdžida, pa pričekati sabahski ezan i klanjati onda sabahske sunnete, ili odmah klanjati kada dođeš sunnete i pričekati farz.

 

■ PITANJE (br. 70): Es-selamu alejkum brate Amire, imam jedno pitanje: da li mi punica može dati zekat, ako sam u potrebi? Allah ti dao svako dobro? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Može, nije problem. Zekat se ne može dati samo onom koga čovjek mora izdržavati, kao roditelji, djeca isl. Punica nije duzna tebe izdržavati, tako da nema smetnje da od nje uzmeš zekat, ako imas potrebu.

 

■ PITANJE (br. 71): Es-Selamu alejkum brate! Halali što te ovako pitam, ali volio bih da mi ti, kad budeš imao vremena, odgovoriš. Ime FARAH žensko, da li je muslimansko i da li ga je dozvoljeno dati curici. Da li je akika preča na određeni dan, sedmi , 14-ti itd...ili može kad bude vremena da se organizuje. Imaju li kakve posebne dove da i ja i supruga učimo za ovo sve, pred porod, djetetu i sl...Allah te nagradio svakim dobrom i hvala unaprijed brate. Es-Selamu alejkum! → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Dozvoljeno je dati ime Farah. Akika se kolje 7 dan, a ako niste u mogućnosti, onda bilo koji drugi dan. Neki učenjaci kažu da treba ići neparno, 7., pa ako ne onda 14., pa 21. itd. Međutim, nema nekog jasnog dokaza za to. Nema nekih posebnih dova, ali općenito dovite Allahu za olakšanje i hajr.

 

■ PITANJE (br. 72): Es-selamu alejkum, dragi brate. Allah da te nagradi, kako samo On Uzvišeni može, što pomažeš muslimane u traženju znanja o vjeri. Imam neke nedoumice u vezi sa činjenjem sehvi-sedžde. Nekad u namazu poslije Fatihe ne proučim suru na prva dva rekata, već odem na ruku'. Da li moram učiniti sehvi-sedždu zbog toga? Nekad, također, na prvom sjedenju poslije Etehijatu i Šehadeta proučim još i salavate i dove, pa ustanem na treći i četvrti rekat... Da li zbog toga moram učiniti sehvi-sedždu? Ponekad na sjedenju krenem da učim Fatihu i suru, pa se sjetim, prekinem i učim Etehijatu, Šehadet i dalje. Da li zbog toga moram učiniti sehvi-sedždu? I nekad na ruku'u umjesto Subhane Rabbijel-azim izgovorim Subhane Rabbijel-ea´la. Da li tada treba da učinim sehvi-sedždu? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! U svim spomenutim situacijama nisi dužan činiti sehvi-sedždu, osim u zadnje dvije.

 

■ PITANJE (br. 73): Da li mi je dozvoljeno kćerki koja je drugi razred Gazine medrese da putuje organizovano iz Sarajeva u posjetu Srebrenici sa svim drugim razredima. Razrednica joj je rekla da je to obavezno. → ODGOVOR: Nije dozvoljeno, ne trebaš joj to dozvoliti, i nema pravo učiteljica da ih obavezuje time.

 

■ PITANJE (br. 74): Šta mi je preče ženi koja je trudnica i nije mogla da posti ovaj zadnji Ramazan, da li da naposti ili da udijeli fidju? → ODGOVOR: Mora napostiti propuštene dane kada bude u mogućnosti. Malo po malo do sljedećeg ramazana. Fidju je neispravno udijeliti u toj situaciji, osim osobe koje nisu u stanju napostiti nikako, kao starci ili oni koji boluju od neizlječivih bolesti i sl. Oni udjeljuju fidju.

 

■ PITANJE (br. 75): Šta da učini osoba koja je džunup zbog intimnog odnosa i poduzme neke sebebe da se probudi na sabah ali se probudi nešto malo prije izlaska sunca, tako da ne može da se ogusuli ali može da uzme tejemum? → ODGOVOR: Dio učenjaka kaže da treba uzeti tejemmum i klanjati prije isteka, a drugi učenjaci kažu da treba uzeti gusul pa klanjati makar isteklo vrijeme. Može se reći da i jedno i drugo mišljenje imaju svoje uporište, s tim da je prvo mišljenje, a Allah najbolje zna, ispravnije.

 

■ PITANJE (br. 76): Es-selamu alejkum šejh! Imam pitanje. Da li je istina da je lijepo prouciti 365 puta ajetul-kursija u prvih 10 dana mjeseca muharema? Danas mi je majka rekla da to trebam učiti, jer to štiti čovjeka tokom čitave godine. Malo sam tražio po internetu, ali nisam ništa našao na tu temu. → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! To je izmišljeno i nije propisano praktikovati. Allah vam dao svako dobro!

 

■ PITANJE (br. 77): Es-Selamu alejkum! Šejh, pitanje. Zašto neki osuđuju šejha Abdulaziza et-Tarifija? Često pogledam neki video clip kraći od njega ili pročitam neki njegov status. Da li je u redu da slušam tog šejha? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! To je jedan od najboljih učenjaka današnjice. Oni koji ga osuđuju su ili pokvarenjaci ili neznalice.

■ PITANJE (br. 78): Es-Selamu alejkum ve rahmetullah! Brate, idem kod jednog muhafiza na hifz i po nekom običaju kad naučiš 15 str. on nam da 50 KM. Da li je u redu uzeti taj novac? On to nama kao neki poticaj daje, da li je to sporno? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selamu ve rahmetullahi ve berekatuh! Nije sporno, ako vam to nije cilj sam po sebi.

■ PITANJE (br. 79): Selam alejkum... Imam jedno pitanje: Čula sam sinoć od snahe da, kao, ne valja da se spava između ikindije i akšama? Da li je to istina i zašto je "zabranjeno"? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Nije zabranjeno. Hadis koji se prenosi o tome nije vjerodostojan.

■ PITANJE (br. 80): Selam alejkum... Ja imam mačku u kući, i ponekad se desi da dok klanjam protrči ispred mene, tj. pored mesta na kom klanjam. Da li to kvari namaz ili? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Ne kvari namaz, ali ne smijete dopustiti ikome da prolazi ispred vas dok klanjate.

 

■ PITANJE (br. 81): Halalite na smetnji, je li ovaj hadis lažan ili je dobar, i ko ga bilježi? Ebu Hurejre, radijallahu 'anhu, je kazao: Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je kazao: "Jesi li ikada osjetio glavobolju?" Beduin reče: "Šta je glavobolja?" On, sallallahu 'alejhi ve sellem, odgovori: "Pritisak koji osjećaš u glavi, a koji udara na žile." - "Ne, nikad nisam takvo nešto osjetio", odgovori beduin.. Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, reče: "Ko god želi da vidi čovjeka Džehennema, neka pogleda ovog čovjeka". (prenosi Ibn Hibban, a šejh el-Albani ga je ocijenio hasan sahihom) → ODGOVOR: Hadis su zabilježili Ahmed (br. 8394), Buhari u djelu 'Edebul-mufred' (br. 495), Ibn Hibban (br. 2916) i dr. Lanac prenosilaca nije loš. U njemu se nalazi ravija pod imenom Muhammed b. 'Amr b. 'Alkame, kojeg su neki od hadiskih kritičara smatrali slabim, a neki prihvatljivim. Ispravno je mišljenje da je općenito prihvatljiv, osim ako dođe sa hadisima koji su suprotni drugim predajama koje su vjerodostojnije od onih koje je prenio. Međutim, ova predaja ima i druge predaje koje je podupiru i pojačavaju, a Allah najbolje zna.

 

■ PITANJE (br. 82): Selam alejkum, brate! Imam pitanje. Ja sam se oženio prije pola godine i žena je tražila za mehr da joj kupim Muslim - Zbirku hadisa, te je tražila da naučim suru Mulk. Jučer smo naišli na tkst na FB da nije šerijatski ispravno da žena traži kao mehr da njen budući suprug nauči niti suru, niti Kur'an napamet. Mehr je ženina korist, bila materijalna ili u vidu da on nju poduči nekoj suri ili Kur'anu. ili da plati nekome ko će je podučiti, ako on ne zna. Žena je pitala jednog daiju u vezi s našim mehrom, a on joj je rekao da ni zbirka hadisa nije ispravan mehr. Ako možeš mi objasniti ovo i savjet neki šta da radim. Allah te nagradio. → ODGOVOR: Ve alejkumus-selamu ve rahmetullah! Zbirka hadisa je ispravan mehr, jer ima materijalnu vrijednost, dok njen zahtjev da ti naučiš suru el-Mulk nije ispravan mehr, jer nema materijalnu vrijenost. Kupi joj Muslimovu zbirku, a suru nauči dobrovoljno, u ime Allaha, kako vid lijepog suživota sa suprugom, jer je očigledno da joj je bio cilj da njen muž uči Kur'an napamet, a Allah najbolje zna.

 

■ PITANJE (br. 83): Esselamu alejkum šejh! Allah vas nagradio za sav hizmet muslimanima i poživio vas u Njegovom zadovoljstvu! Obzirom da ste rekli da se kunut-dova uči za ramazan samo, interesuje me kada se klanja vitr, šta se sve uči na neparnom rekatu i umjesto kunut-dove? Takođe, je li bolje klanjati vitr jedan ili tri rekata (nakon nafila)? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Kada se klanja vitr mimo ramazana, ne uči se kunut-dova, jer nije vjerodostojno potvrđeno od Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem. Međutim, ako bi čovjek ipak učio kunut-dovu na vitru tokom ciijele godine, ne može se reći da je to novotarija, jer ima osnove. Ali, ispravnije mišljenje je da se vitr klanja bez dove, osim u ramazanu. Ništa se ne uči umjesto dove. Vitr se može klanjati 1 rekat, 3, ili 5, ili 7, ili 9, ili 11. Najbolje je da se klanja 1 rekat, nakon parnog broja rekata noćnog namaza, a Allah najbolje zna.

 

■ PITANJE (br. 84): Es-selamu alejkum. Ako smijem da pitam za par savjeta. Uskoro počinje fakultet i idem u Tuzlu da studiram i većinu ću vremena gore da provodim, pa ako ima neki koristan savjet, a ako ne, halali što sam smetao. Allah ti dao svako dobro. → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Savjet je da se bojiš Allaha, da se čuvaš harama i da se okupljaš oko učenih robova poput Hajrudina Ahmetovića, Arifa Oruča i sl.

 

■ PITANJE (br. 85): Es-selamu alejkum, šejh. Da li čovjek ima grijeh kod Allaha, Gospodara svjetova, ako je dao određenu robu čovjeku za koju je zainteresovan, pregledao je i kupio bez da mu ukazao na mahnu te robe ? Znači prvo je pregledao lično, kod svoje kuće. → ODGOVOR: Ve alejkumus-selamu ve rahmetullah! Vlasnik robe je dužan ukazati na njenu mahanu, ako je ima, a onaj ko je kupio ima pravo da vrati robu radi mahane, ako mu bude smetala.

 

■ PITANJE (br. 86): Es-selamu alejkum! Nadam se da ne smetam i da ćete mi imati vremena odgovoriti, tj. pomoći, Allah vam dao svako dobro na oba svijeta! Na koji način najbolje čitati knjige i kako se najviše okoristiti od njih? Počeo sam u zadnje vrijeme podvlačiti važne stvari iz knjiga, ali mi neki govore da samo uništavam tako svoje knjige, koje ponekad skupo platim... Ako mi možete pomoći. → ODGOVOR: Ve alejkumus-selamu ve rahmetullah! Amin, svima nama. Najbolji način je da se jedna knjiga pročita više puta, ili da se tokom čitanja podvuku i zabilježe bitne stvari, zatim da se napišu brojevi stranica na zadnjoj ili prednjoj stranici, pa zatim nakon čitanja, ponoviti najbitnije citate. A ti što govore da se tako uništavaju knjige, ocigledno je da ne znaju šta je knjiga.

 

■ PITANJE (br. 87): Idem u običnu bosansku školu gdje se mješaju muškarci i žene, skoro nema nikakve priče o vjeri između nas učenika. Često upadam u griješenje, uglavnom mali, ali često se ponavljaju i kada kući dođem onda preispitivam sam sebe kako i šta da uradim. Ako se 'povučem u sebe' kažu da sam namrgođen, da ne dam sa sobom pričat itd... a ako malo krenem u neki razgovor s njima, uglavnom tu su gluposti, vrijeđanja, ogovaranja, ismijavanja... Ne znam stvarno kako da se postavim u takvim situacijama...? → ODGOVOR: Boj se Allaha koliko možeš. Ti ljudi ti nista neće koristiti. Pokušaj da iskoristiš vrijeme u hajr, koliko možeš, a ta prijateljstva iz škole brzo prođu i zaborave se. Ako ih možeš pozvati da se vrate Allahu, da počnu klanjati i sl, to je veliki hajr, a ako ne možeš, pokusaj da ih izbjegavas koliko možeš, i iskoristi odmore za korisnu literaturu i sl.

 

■ PITANJE (br. 88): Es-selamu alejkum, nadam se da ne smetam... Da li se može na dženazi namazu na prvom tekbiru učiti početna dova, na drugom el-Fatiha, na trećem et-tehijatu i dovu i na četvrtom predati selam, tj. da li je israpvan takav postupak? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selamu ve rahmetullah! Ispravan postupak je da se uči poslije prvog tekbira el-Fatiha, poslije drugog salavati, poslije trećeg dženaza-dova, a poslije četvrtog se predaje selam. Et-tehijatu i Subhaneke (početna dova) se ne uče.

 

■ PITANJE (br. 89): Ako covjek nije u stanju obavit namaz jer ima neki problem kao što je da mu ruka krvari i da ima jake bolove, da li može sačekat dok se vrati kući da obavi taj namaz koji će ući u drugo namasko vrijeme, kao podne u ikindiju ili aksam u jaciju. Da ih  može na neki nacin spojiti? → ODGOVOR: Namaz se ne smije odgađati iz njegovog propisanog vremena. Ako je bol toliko jaka ili krvarenje da ne može stajati, onda može klanjati sjedeći, ako ne može uzeti abdest, onda može tejemmum itd. Znači, postoje olakšice, ali namaz se ne ostavlja. Međutim, ako mu baš predstavlja veliku poteskoću, moze spojiti podne i ikindiju, ali osnova je da se svaki namaz mora klanjati u njegovo vrijeme.

 

■ PITANJE (br. 90): Es-selamu alejkum! Hoću da mi se srce smiri. Ponekad malo brže obavljam namaz kada žurim na bus, na predavanja, tako da učim samo Fatihu, a na sjedenju samo et-Tehijatu. Znam da je pravilo i sve to, ali želim da mi se srce smiri... I još nešto, kupio sam prijevod Kur'ana gdje nema orginalnog teksta, nego samo prijevod na naš jezik, pa hoću pokloniti osobi koja ne klanja i ne obavlja islamske dužnosti. Znam da se takav Kur'an može čitati bez abdesta, ali ako možeš mi to sve potvrditi? Allah ti dao svako dobro! → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Namaz sa učenjem samo Fatihe je ispravan, ali na zadnjem sjedenju moraju se proučiti i salavati. Možes dati prijevod Kur'ana osobi koja ne klanja. To nije sporno.

 

■ PITANJE (br. 91): Da li dodirivanje zene, slucajno ili namjerno utice na ispravnost abdesta? → ODGOVOR: Ne utiče na ispravnost abdesta, po ispravnijem mišljenju učenjaka.

 

■ PITANJE (br. 92): Es-selamu alejkum. Da li čovjek koji radi novotarije, a ne zna da su to novotarije može biti na većem stepenu imana od čovjeka koji ima znanje i radi po njemu, jer ponekad mi se čini da su oni koji rade novotarije i ustrajnni su u tome, ali ne znaju da je to novotarije na većem stepenu nego onaj koji se trudi naučiti što više i primjeniti što više? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Nema sumnje da je na većem stepenu onaj ko radi ispravno po znanju, ako je iskren u svojim djelima.

 

■ PITANJE (br. 93): Es-selamu alejkum. Nadam se da neću smetati brate... imamo samo jednu nedoumicu koja me muči. Ukratko, prije godinu i nešto više sam odlučio svaki dan po jedan džuz pročitati prevod značenja Kur'ana...prije par dana sam naučio arapsko pismo i ušao u Kur'an. Kao početnik jako mi je teško to sve, za 10 stranica mi treba skoro sat vremena učenja... Da li da se sada posvetim samo učenju Kur'ana, a da par stranica prevoda pročitam kada mogu? Allah ti dao svako dobro. → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Nije problem, sve je to hajr. Uči i na arapskom i na prijevodu koliko možeš, a Allah je plemenit i nagrađuje za malo dobrih djela mnogostruko.

 

■ PITANJE (br. 94): Es-selamu alejkum brate, stvarno nadam se da ne smetam. Nasao sam neki video gdje mali djecak uči suru Duha, a iza njega par muskaraca takodjer ponavlja, pa ispade da horski uče i kao uz neku melodiju ili muziku? Zanima me da li je dozovoljeno bar to u horu, posto neki kazu da nema tu smetnje? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Ako uče uz muziku i sl, to nije dozvoljeno, jer je vid omalovažavanja časnog Kur'ana. Međutim, ako jedan uči, pa onda ostali uglas ponavljaju nakon njega, kao vid podučavanja, onda to nije zabranjeno, ako je u tom smislu, tj. kao podučavanje, a ne da se uzme za neku stalnu praksu, ili da se to radi bez potrebe, a Allah najbolje zna.

 

■ PITANJE (br. 95): Es-selamu alejkum. Koja djela bi ste preporučili o akidi koja su prevedena na bosanski jezik? Ali ona koja govore o Allahu, tebareke ve te'ala, Njegovim svojstivima itd... → ODGOVOR: Ve alejkumus-selamu ve rahmetullah! Pročitajte knjigu o Allahovim lijepim imenima i drugu o Njegovim uzvišenim svojstvima od prof. Sanela Ramića, Allah ga poživio..

 

■ PITANJE (br. 96): Es-selamu alejkum, šejh moj lijep, Allah ti dao svako dobro. Jedno pitanje, pomalo čudno... Na putovanju sam i vrijeme je džume namaza, a ja sam na putovanju i imam vremena klanjati podnu skraćeno i ikindiju, a vani je kiša, snijeg.. Da li mogu ući na džumu i klanjati ta četiri rekata i otići jer nemam vremena ostati na džumi i slušati hutbu itd., ili otići negdje naći neko mjesto van džamije? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Najbolje je da negdje drugo klanjaš, jer tako bi izazvao čuđenje i nerazumjevanje klanjača. Ako ne možeš, onda spoji u ikindijskom vremenu ili nađi neko drugo mjesto. Allahova zemlja je prostrana.

 

■ PITANJE (br. 97): Zanima me prodaja u džamiji. U mojoj džamiji su se prodavali neki CD-ovi sa mevludom iz te moje džamije... pa da li je to dozvoljeno ? → ODGOVOR: Nije dozvoljeno prodavati u džamiji, a pogotovo ne materijal pogrešnog sadržaja.

 

■ PITANJE (br. 98): Es-selamu alejkum šejh, magistre... Samo jedno pitanje... Da li čovjek ima nagradu kada drugi uči Kur'an, a on sluša to učenje, da li ima nagradu kao da i on uči ili ne? Npr. sada je mukabela, da li je bolje da sam proučim džuz, ili da slušam džuz učenja, a da ja manje proučim... ? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Bolje i vrjednije je da uči za sebe.

 

■ PITANJE (br. 99): Selam alejkum! Imam jedno pitanje šejh, ako uhvatiš vremena molio bih te da mi odgovoriš. Ponekad kada se iznerviram, više ili manje, zakunem se Allahom da ću neku određenu stvar uraditi, a poslije dan-dva shvatim da je to što sam se zakleo da ću uraditi pogresno. Bude mi teško što sam se zakleo i kajem se zbog toga i tu stvar ne želim da uradim, ali se osjećam dužnim prema Allahu i htio bih da vratim dug Allahu. Allah te nagradio svakim dobrom! → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Dužan si napraviti iskup za dotičnu zakletvu ako je ne želiš ispuniti, tako što ćeš nahraniti 10 siromaha muslimana, ili im kupiti odjeću u kojoj mogu obavljati namaz (da pokriva od ispod koljena do iznad pupka) ili da oslobodiš roba (to je danas nemoguće), pa ako nisi to u mogućnosti, onda isposti 3 dana kao iskup. Znači po ovom redoslijedu, a ne odmah 3 dana posta, kao što mnogi pogrešno misle.

 

■ PITANJE (br. 100): Selam alejkum šejh! Ima li uporište ovaj hadis stvarno u Buharijinoj zbirci: "Kada se muž i žena pogledaju s ljubavlju, Allah ih oboje pogleda sa Svojom milošću." (Buhari i Tirmizi)? → ODGOVOR: Ve alejkumus-Selam! Hadis je apokrifan/izmišljen. Onaj ko tvrdi da je kod Buharije i Tirmizije, laže, da nas Allah sačuva.

ODGOVORI NA PITANJA iz inboxa (101-110)

■ PITANJE (br. 101): Es-selamu alejkum, uvaženi profesore. Šta trebamo uraditi kada se nađemo u situaciji kada neko uči Kur'an (naglas) u džamiji? Da li ćemo klanjati ili slušati učenje Kur'ana? Unaprijed zahvaljujem. Nadam se da ste razumjeli moje pitanje. Es-selamu alejkum! → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Preče je da za sebe ibadetite, klanjate, učite Kur'an, zikrite itd.

■ PITANJE (br. 102): Es-selamu alejkum šejh! Mogu li vam postaviti pitanje, pa ako ste u mogućnosti da mi odgovorite. Zanima me da li osoba kojoj je prikopčan kateter za mokraću smije obavljati namaz u džamiji i prisustvovati džumi?? Allah vam dao svako dobro! → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Može, ali pod uslovom da bude sigurna da nečistoća neće izaći po džamiji i da neće uznemiravati druge neprijatnim mirisom.

■ PITANJE (br. 103): Es-selamu aleikum! Zanima me da li se po učenjacima i znanjem misli prevashodno na šerijatsko znanje i ulemu, ili pod tu kategoriju mogu da pripadnu i ljudi koji stiču znanje iz ovodunjalučkih znanosti. Hoće li oni imati nagrade za svoj trud? Da vas Allah, dželle šanuh, nagradi. → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Pod učenjacima i znanjem koji se spominju u šerijatskim tekstovima misli se na učenjake o vjeri, a ne na učenjake u ovosvjetksim naukama. Međutim, to ne znači da oni neće imati nagradu ukoliko bidu imali iskren nijjet da pomognu vjeru i muslimane svojim znanjem.

■ PITANJE (br. 104): Es-selamu alejkum šejh! Ako možete da mi odgovorite na pitanje? Ovako, šejh ja zivim u Blagaju, malo mjesto pored Mostara. Imamo jednu džamiju u kojoj se obavlja namaz. Imam je sufija i u maju svake godine imamo dane mevluda i zikra i tu se skupljaju sufije za neki kijam zikr i učestvuje naš hodža iz džamije, kao i sedmični zikrovi petkom i nedjeljom. Moje je pitanje, da li mi je namaz validan iza njega, pošto gotov svaki namaz klanjam u dzamiji, pa se bojim da mi nije validan? Es-selamu alejkum! → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Validan je namaz, osim ako imam čini neka jasna djela velikog širka, onda se neće klanjati za njim. U protivnom, to što sufija i što čini novotarije i slično, iako je to zabranjeno, ali ne utiče na ispravnost obavljanja namaza za njim, kao što su pojasnili islamski učenjaci.

■ PITANJE (br. 105): Es-selamu alejkumu šejh! Imam jedno pitanje, pa ako bi ste mogli odgovoriti? Jel' smijem staviti slušalice na uši i skušati rukje kao što su ajeti spaljivanja i ajeti za izlazak džina? Inače mi ne bude dobro kad to slusam. Da vas Allah, subhanehu ve te'ala, nagradi na odgovoru šejh! → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Nema smetnje. Kur'an je lijek za bolesti. Malo po malo, ako čovjek bude ustrajan u ibadetima i zikrovima, slušanju i učenju Kur'ana, džinni se udalje od takvog roba.

■ PITANJE (br. 106): Es-selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu šejh! Šta ima? Kako si? Zanima me jel' se može klanjati tehijetul-mesdžid na sabah namazu? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selamu ve rahmetullahi ve berekatuh! Ako je klanjao sabahske sunnete u kući prije dolaska u džamiju, onda će klanjati dva rekata zanijetivši tehijjetul-mesdžid kada dođe u džamiju, a ako nije klanjao sunnete, onda će klanjati sunnete u džamiji, i ne treba klanjati ponovo tehijjetul-mesdžid, jer je spao propis klanjanjem dva rekata sabahskog sunneta.

■ PITANJE (br. 107): Es-selamu alejkum ve rahmetullahi šejh! Allah vam dao svako dobro! Koji je propis kada se čovjek okupa nakon dzunupluka po propisu i nakon toga vidi da opet izlazi malo sjemena? Da li se treba opet okupati ili samo oprati spolni organ i uzeti opet abdest? I da li se smije dirati spolni organ prilikom sušenja nakon kupanja? Molim Allaha da vas nagradi Dzennetom firdevs! Ako mozete odgovoriti ukratko, ne bih volio da vas ometam. → ODGOVOR: Ve alejkumus-selamu ve rahmetullah! Ono sto izađe od sjemena nakon kupanja ne utice na ispravnost gusula. Sjeme koje izlazi u mlazu uz osjećaj strasti je ono radi kojeg je obavezno kupanje. U ovom slučaju, dovoljno je da opere organ i uzme abdest. Također, smije se dirati spolni organ prilikom sušenja nakon kupanja, ali nakon toga treba ponovo uzeti abdest ako želi da obavi namaz, jer je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, naredio da onaj ko dodirne spolni organ uzme abdest.

■ PITANJE (br. 108): Es-selamu alejkum! Poštovani šejh, molim te da mi, ako nađeš vremena daš svoje mišljenje o sljedećem. Naime nedavno se odvijao razgovor oko toga što je jedan brat podigao kamatni kredit kod banke. Nedugo zatim se pokajao od toga, moli Allaha za oprost, te je bilo govora o tome da možda ima mogućnost da nađe novac da taj kredit "zatvori". Naša nedoumica je bila oko sljedećeg: ako je već urađen taj grijeh, postoji opcija da se kamate (u okviru rata) plaćaju godinama, ili da se odjednom plati kompletan dug sa kamatama, pa koja je opcija sigurnija za Ahiret i postoji li nada u Allahov oprost toga grijeha, ako se insan iskreno pokajao i kako reče "... ako ne bude drugog izlaza, svake će sekunde strahovati od Allahove srdžbe i moliti Ga za oprost sve dok ga ne otplati". Allah ti dao svako dobro ovoga i onoga svijeta. Es-selamu alejkum! → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Ako se pokajao, onda treba nastojati što prije da se toga kutariše, a ako nije u mogućnosti, neka vraća kako može, neće ga Allah teretiti nakon pokajanja za ono što nije u mogućnosti. Onaj ko se pokaje iskreno, Allah će mu oprostiti sve grijehe, ma koliko veliki bili.

■ PITANJE (br. 109): Es-selamu alejkum! Ako mogu da dobijem odgovor na jedno pitanje, Allah da vas počasti Dzennetom! Amin! Ja nemam poso, a moji roditelji su dužni, a i ja sam dužan, pa htio sam da pitam za ovakav slučaj. Jel' mogu da radim na grožđu od kojeg se pravi vino? Nisam siguran 100% da se pravi vino, ali većinam je to u pitanju. Drugi posao nemam, pa šta da radim? Moji roditelji kažu da idem na posao i da ga ne odbijam i tako dalje, pa htio sam da pitam šta da radim u ovoj situaciji? Allah vas počastio Džennetom! Amin. → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Amin, sve nas! Nije dozvoljeno prodavati grožđe onome za koga se zna, ili pak opravdano sumnjam da će od toga praviti alkohol. Također, nije dozvoljeno raditi kod onoga koji uzgaja grožđe sa tim ciljem. Onaj ko ostavi nesto u ime Allaha, Allah će mu zamijeniti boljim. Allahova zemlja je prostrana i ima puno halal i poštenih poslova, hvala Allahu.

 

■ PITANJE (br. 110): Selam alejkum šejh... Imam jedno pitanje.. Da li je dužina puta preko 320 kilometara dovoljno velika da se čovjek oslobodi taj dan ramazanskog posta? Allah te nagradio! → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Jeste, ima pravo da ne posti taj dan, ali je dužan napostiti naknadno. Onaj ko krene na put duži od 80 km (po većini učenjaka) ima pravo da ne posti dok je na putovanju. Kada krene na putovanje, čim izađe iz svog mjesta stanovanja ima pravo na olakšice. Tj. ide na put duži od 80 km, ne mora čekati da pređe tu kilometražu, čim krene na putovanje, izađe iz svog grada, ima pravo na olakšice: kraćenje i spajanje namaza, prekid posta itd.

 

■ PITANJE (br. 111): Es-selamu alejkum šejh! Možete li nam odgovoriti na pitanje: je li ženi vjernici dozvoljeno da ide na privatne časove kod muškarca, jer nema žena koje to rade, zbog teškoće fakulteta koji studira? Jeli bolje da ide kod mlađeg (oko 30 god.) muslimana ili starijeg nemuslimana (47 god.)? Ili imate, možda, neko treće, bolje rješenje za nas? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Nije dozvoljeno ni jedno ni drugo. Rješenje je da se nađe ono sto je halal, ako postoji ogućnost, a ako ne postoji, nećemo haram raditi. Onaj ko iskreno, radi Allaha, ostavi haram, Allah će mu zamijeniti boljim.

 

■ PITANJE (br. 112): Selam alejkum brate! Pitanje: jedan dobri brat iz Iraka, Esad, pitao je našeg hafiza da li može upotrijebiti našu džamiju da prouči tehvid svom amidžiću koji je preselio na ahiret. Naš mu je hafiz rekao da ne može upotrijebiti džamiju zato što nije član ovog džemata. Ja sam se pobunio. Reko sam da nije bilo fino sa njegove strane odbiti tog brata. Pa, samo želim da znam da ja nisam šta loše rekao u vezi toga? Hvala od srca... → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Učenje tevhida (u narodu 'tehvida' koji se pravi nakon smrti rodbine) nije utemeljena praksa u izvorima šerijata, jer za to nema osnove niti dokaza. To je praksa koju je narod naknadno uveo, pa je zato treba napustiti i savjetovati druge da je ne praktikuju. Svaka novotarija u vjeri je zabluda.

 

■ PITANJE (br. 113): Es-Selamu 'alejkum ve rahmetullahi ve berekatuh! Šejh, Allah te poživeo, izvini što postavljam pitanje ovako kasno. Da li je žena dužna uzeti gusul nakon što je oralno zadovoljila svog supruga? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selamu ve rahmetullahi ve berekatuh! Nije dužna uzeti gusul, osim ako doživi strast uz muža i polucira.

 

■ PITANJE (br. 114): Es-selam alejkum! Jel' imate vrjeme za jedno pitanje? Koji je stav uleme o obliku zemlje, ploca ili okrugla? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Zemlja je okrugla-loptasta. Oko toga je ulema jednoglasna. Konsenzus učenjaka u vezi s tim prenose Ibnul-Munadi, Ibn Hazm, Ibn Tejmijje i mnogi drugi učenjaci.

 

■ PITANJE (br. 115): Es-selam alejkum! Imam jedno pitanje. Prije dva dana u ramazanu sam sehurio, a tek najutro bio sam bolestan, imao sam temperaturu i mučninu, pa sam povratio. Može biti da je trovanje hranom, a Allah najbolje zna. Konzumirao sam tablete i druge stvari. Kakav je šerijatski stav o ovom slucaju? Allah vas nagradio! → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Napostite taj dan kojeg ste prekinuli i niste dužni ništa drugo. Imali ste opravdan razlog za prekidanje posta. Ništa, naposti taj dan kada budes mogao, imao si opravdanje.

■ PITANJE (br. 116): Čitao sam neke predaje koje se prenose od Abdullaha b. Mes'uda, Aiše, Abdullaha b. Omera, u njima se kaže da će onaj ko klanja 4 rekata sa jednom selamom nakon jacije imati nagradu kao da je klanjao u noći lejletul-kadr? → ODGOVOR: Te predaje nisu vjerodostojne od Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem.

 

■ PITANJE (br. 117): Es-selam alejkum šejh! Jel' je dozvoljeno/ispravno da se poljubi ruka majke, oca i sl. kao poštovanje? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Ne smeta, nije zabranjeno, ali poljubac ne biva čelom, nego ustima.

 

■ PITANJE (br. 118): Es-selam alejkum šejh! Jel' treba da se uzme abdest kada hoću da čitam Kur'an sa prijevodom? Allah vas nagradio. → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Ne mora.

 

■ PITANJE (br. 119): Es-selam alejkum! Da li je dozvoljeno klanjati dženazu namaz čovjeku koji je obavljao često džumu, a ostale namaze nije obavljao u džamiji, a recimo poneki bi obavljao kod kuce? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! U vezi s tim postoji razilaženje među učenjacima, i oni koji kažu da treba, kao i oni koji kažu da ne treba, imaju svoje dokaze. Ako čovjek nije bio od onih koji su ostavili namaz u potpunosti, tj. ponekada je obavljao namaz, nadat se da nema smetnje takvom klanjati dženazu, a Allah najbolje zna.

 

■ PITANJE (br. 120): Es-selamu alejkum šejh! Ne žuri mi se za odgovor. Zanima me da li je dozvoljeno da brat radi kao obezbjeđenje u firmi koja se bavi iskljucivo uslugama obezbjeđenja. Međutim, konkretno taj brat je dobio da obezbjeđuje jedan veliki trgovački centar u kome se prodaje prehrana, a ima i alkohola? Inače, njegov je posao samo da kontroliše da se ne krade i da u slučaju nasilja to spriječi. Allah ti povećao znanje! Amin → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Dozvoljeno je raditi u firmama koje se bave uslugama obezbjeđenja, ali nije dozvoljeno obavljati taj posao u objektima koji prodaju harame, poput alkohola, cigara i sl, pa makar uz harame i prodavali mnogo artikala koji su halal, jer je to vid potpomaganja na grijehu. Znači, ako nije u mogućnosti da radi na obezbjeđenju objekata u kojima nema harama, onda se neće zapošljavati u takvoj firmi, nego će tražiti drugi posao koji je halal, a onaj ko ostavi nešto radi Allaha, On će mu zamjeniti boljim i opskrbiti ha odakle se i ne nada.

 

 

■ PITANJE (br. 121): Es-selamu alejkum! Da lì je nama muslimanima sa Balkana dozvoljeno uzimati državljanstvo neke kjafirske države, gdjeimaju zakletve poput: "Zaklinjem se da ću poštovati zakone i ustav države" itd...? Allah da te nagradi Firdevsom! → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Da bi se odgovorilo na takvo pitanje mora se poznavati detaljno stanje dotične države čije se državljanstvo želi uzeti, pravila i obaveze koje sleduju nakon uzimanja državljasntva, zatim stanje osobe koja ga želi uzeti, te ostale okolnosti i činjenice koje mogu biti bitne i presudne u donošenju suda i razmatranju situacije. Savjetujem vas da o tome porazgovarate privatno sa nekim od naših alima i iznesete im vašu cjelokupnu situaciju.

 

■ PITANJE (br. 122): Es-selamu alejkum šejh! Htio bih da pitam da li trebamo slušati predavanja od prof. Muhidina Halilovića? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Svakako, šejh Muhidin je jedan od najučenijih alima u Bosni i savjetujem te da se okoristiš od njega. Naravno, to ne znači da je sve što kaže šejh ili drugi šejhovi apsolutna istina. Svakom od njih se može provući greška, koja će im, inšallahu te'ala, biti oproštena radi iskrenosti i ispravne namjere, a nepogrešivost u dostavljanju vjere među ljudima svojstvena je samo Allahovom Poslaniku, sallalhu 'alejhi ve sellem.

 

■ PITANJE (br. 123): Es-selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu! Imam pitanje. Ako neko stavi sliku sa mačkom koja stoji na dvije noge, i onda napiše: "Onaj osjećaj kad si zaboravio na kojem si rekatu." Onda počnu komentari i svi se samo smiju iz toga. Da li to spada u ismijavanje sa vjerom? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selamu ve rahmetullahi ve berekatuh! Takvo nešto nije svojstveno vjernicima, a bojat se da ne uđe u ismijavanje sa vjerom i vjerskim svetinjama poput namaza, da nas Allah sačuva.

 

■ PITANJE (br. 124): Selam alejkum šejh. Allah vam dao svako dobro i pomogao vas u vašem radu za Allahovu vjeru. Htio sam postaviti pitanje vezano za hamajlije, talismane i slično. Osobe u mojoj porodici nose hamajlije i kada ih upozorim da to treba da skinu, bojeći se Allaha, i da samo kod Njega traže zaštitu, oni mi govore da oni ne vjeruju da ih to štiti, nego, eto, nose zato što im je to rekao hodža i još im je rekao da će on odgovarati na Sudnjem danu za to ako bude pogrešno, a ne oni. Želio bih vas pitati na koji način da im priđem kada mi dođu s ovim: "Mi ne vjerujemo u ovo i oslanjamo se na Allaha ali eto nosimo jer nam je hodža rekao"? Allah vas nagradio! → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Amin, svima nama! Trebaš im pojasniti da hodža griješi u tome, te da niko od ljudi nije bezgrješan, osim Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, u dostavljanju i pojašnjavanju vjere. Mnogo je ajeta i hadisa koji govore o tome da niko neće snositi tuđi grijeh, tj. da neće ljudima biti opravdanje ako se budu povodili slijepo za predvodnicima i radi toga odu na krivi put. Savjetujem te da ustraješ u njihovom upozoravanju i savjetovanju, uz iskrenu dovu Allahu za njih, u nadi da će ih Allah uputiti na Pravi put tvojim sebebom.

 

■ PITANJE (br. 125): Es-Selamu alejkum! Jel vjerodostojna dova pri ulasku na pijacu da će onaj ko je prouči dobiti milion sevapa? → ODGOVOR: Ve-alejkumus-selam! Nije vjerodostojna.

 

■ PITANJE (br. 126): Es-Selamu alejkum šejh, kako ste? Imam jednu nejasnoću. Naime, kada smo pričali sa jednim bratom, on nam je rekao da onaj ko ne zna tedžvid, tj. nabada harfove, ima grijeh za učenje Kur'ana. Pa, odnosi li se to na nas koji nismo usavršili tedžvid, tj. ne znamo sva pravila, a nekada, sigurno, griješimo. Hoćul' nastaviti čitati Kur'an ili? Allah vam dao svako dobro. → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Nije istina to što je rekao dotični brat. Grijeh može imati samo onaj ko ima priliku i mogućnost da nauči, pa ne želi da nauči, nego ustrajava u pogrešnom učenju. Dok, onaj ko se trudi i uči, nema grijeha, naprotiv biće nagrađen za svoj trud. Slobodno uči i nastoj da popraviš svoje učenje i izgovaranje harfova onoliko koliko si u mogućnosti.

 

■ PITANJE (br. 127): Es-Selamu alejkum šejh. Allah vam dao svako dobro. Jel sahih predaja o tome da je Ebu Džehl udario Fatimu, radijallahu 'anha, šamarom, pa je poslije toga Ebu Sufijan otišao sa Fatimom da ona njemu vrati? Jer, vrti se na facebooku među braćom, pa se bojim da ne podijelim nešto izmišljeno. Allah vam dao svako dobro! → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Nije sahih. To je izmišljena predaja.

 

■ PITANJE (br. 128): Es-Selamu alejkum šejh. Smije li muškarac predvoditi namaz grupi žena? Allah vam dao svako dobro! → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Ako su bliža rodbina, ili mu je neko od njih bliža rodbina, onda nema smetnje. Dočim, ako su žene strankinje, te postoji mogućnost da upadne u fitnu i sl., onda nije propisano da se na taj način sa njima osamljuje, pa makar bila riječ o namazu.

 

■ PITANJE (br. 129): Es-Selamu alejkum šejh. Sad sam pronašao na cesti 10 KM, raspitao sam se okolo i niko nije izgubio. Jel' važi za mene sad onaj propis da je ovo neznatna vrijednost koju mogu ostaviti kod sebe i koristiti? Allah vam dao svako dobro. → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Jeste, možeš ostaviti kod sebe i koristiti.

 

■ PITANJE (br. 130): Es-Selamu alejkum šejh. Kaži mi, žena ako sluša predavanje putem interneta, da li joj je preče da ne gleda u predavača, ako ima mogućnost da sluša, bez da gleda u njegov lik? Allah te nagradio. → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Neće gledati predavača, nego će slušati audio. Osim, ako je riječ o nekom starijem predavaču, starijem šejhu, čiji izgled ne budi strasti kod žena, onda nema smetnje.

 

 

■ PITANJE (br. 131): Muhammed, alejhis-selam, je rekao: "Čuvajte se blistave ruševine." - ashabi ga upitaše: "A šta je to blistava ruševina?" - a on odgovori: "Lijepa žena lošeg odgoja." Hadis koji se vrti po internetu, da li je vjerodostojan? → ODGOVOR: Hadis nije vjerodostojan. Zabilježili su ga hafiz Hatib el-Bagdadi u djelu 'Telhisul-mutešabih', Ramehurmuzi u djelu 'Emsalul-hadis' i drugi. U lancu prenosilaca nalazi se El-Vakidi, koji je po većini hadiskih kritičara odbačen i izrazito loš ravija.

 

■ PITANJE (br. 132): Es-Selamu alejke ve rahmetullahi ve berekatuhu! Kako si šejh? Imam jedno pitanje, halali što smetam. Je li dozvoljeno prodavanje igrica i je li dozvoljeno prodavat digitalne produkte (konkretno su u pitanju produkti koji se koriste unutar neke video igre) → ODGOVOR: Ve alejkumus-selamu ve rahmetullahi ve berekatuh! Igrice većinom ljude odvraćaju od Pravog puta i uništavaju im vrijeme. Ako je riječ o igricama u kojima nema muzike, likova i drugih harama, dozvoljeno je prodati samo onome ko ih nece koristiti na haram nacin.

 

■ PITANJE (br. 133): Es-selamu alejke ve rahmetullah! Šejh, želim te pitati nešto u vezi muzike. U mnogim ilahijama se u pozadini čuje bubanj ili bas. Da li se to može poistovjetiti sa defom? Pošto su ilahije sa defom dozvoljene (da koristi žena def) mada se to može snimiti i staviti, ali ako ćemo biti realni taj def, bas, bubanj a ponekad i muzika vjerovatno dolazi od muške osobe. Znači pitanje je da li je dozvoljeno slušati ilahije koje u pozadini imaju bas, bubanj, a mnoge imaju i klavir u pozadini samo smanjen (znam to jer sam se nažalost bavio muzikom)? → ODGOVOR: Ve alekumus-selamu ve rahmetullah! Nije dozvoljeno slušati takve ilahije. Bas i bubanj nisu isto što je def, a i def je dozvoljen samo ženama kada je u pitanju neka proslava kao vjenčanje, bajram i sl.

 

■ PITANJE (br. 134): Es-selamu alejkum šejh! Imam jedno hitno pitanje, ako možeš da što prije odgovoriš. Jedan brat je zaljubljen u curu, a ona ga ignorira, i on razmišlja da sebi oduzme život. Šta da radi, njegovo je pitanje? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Euzubillah. To je šejtanski posao. Samoubistvo je jedan od najvećih grijeha kod Allaha, i onaj ko ubije samog sebe biće tako proživljen, da nas Allah sačuva. Reci mu neka se boji Allaha. Kako da bude zaljubljen u onog ko ga ignorira!? Takva osoba ne zaslužuje pogled, a kamoli da bude zaljubljen u nju.

 

■ PITANJE (br. 135): Es-selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Halalite na smetnji. Htjela sam da vas pitam kako treba čovjek da postupi kada se nađe u društvu osobe koja opsuje Allaha i ukoliko je ta osoba nama jako bliska? Kako se odnositi prema njoj i kako da postupimo ako čujemo to u prolazu, npr. na ulici? Allah vam dao svako dobro. → ODGOVOR: Ve alejkumus-selamu ve rahmetullahi ve berekatuh! Ako je riječ o bliskoj osobi nad kojom čovjek ima nadmoć, poput supruge, mlađeg brata ili sestre, sina, kćerke, unuka isl., u tom slučaju će ga vaspitno kazniti i žestoko naružiti, u onoj mjeri da ga ubuduće odvrati od takvih i sličnih psovki. Ako je riječ o bliskim osobama nad kojima čovjek nema nadmoć, poput roditelja, tetki, amidža, daidži i sl., u tom slučaju će im se suprostaviti i pojasniti koliko je to samo veliki grijeh i prkos Allahu, pa ako prihvate i pokaju se, nastaviće sa njima boraviti u istoj prostoriji, a ako i dalje ustraju u psovkama, onda će se od njih udaljiti i ignorisati ih shodno mogućnostima dok se ne okane psovki. A što se tiče psovki na ulici, ako je čovjek u stanju da opomene one koji psuju i ne boji se za sebe, onda je dužan da ih opomene i posavjetuje da to ne rade, a ako nije u mogućnosti, onda će prezirati srcem i udaljiti se od njih tijelom. Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti.

 

■ PITANJE (br. 136): Selam alejkum.. Imam potrebu za udajom ali brat s kojim se čujem nije u mogućnosti da se ženi u skorije vrijeme. Mora prvo naći posao da bih mogli živjeti, a to će možda potrajati. Samo dopisivanje je haram, pa koji je vaš savjet? Allah vas nagradio. → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Savjet je da se bojite Allaha, ostavite grijehe, ašikovanja i slično, i da se strpite dok vam Allah ne dadne izlaz.

 

■ PITANJE (br. 137): Selam alejkum šejh! Halali ako te gnjavim, imam dva pitanja. Prvo: žensko ime Asja. Značenje ovog imena i može li se dati djetetu to ime? Drugo: ja sam inače u Italiji i radim u smjenama. Kad radim prvu smjenu, onda sam za vrijeme podne namaza na poslu. Da li mogu skratiti farz na dva rekata? Inače to radim tako jer izađem sa radnog mjesta vani i sklonim se u ćošak i klanjam, ali moj šef ne zna da ja idem vani klanjati i nebi mi to dopustio da zna. Znači, kratak sam s vremenom i moram biti "brz" tako da niko ne primjeti da me nema i ja skratim na dva rekata. Da li je to u ovakvoj situaciji dozvoljeno? Allah ti dao svako dobro! → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Ime Asija u arapskom jeziku ima značenje lijeka, popravka, boljitka i sl. Nema smetnje da se to ime dadne djetetu, lijepo mu je značenje. A, što se tiče skraćivanja namaza, nije dozvoljeno skraćivati namaze, osim na putovanju. Ali, možete, umjesto skraćivanja namaza, ako je baš tako teško stanje, malo brže obaviti namaz uz obaveznu smirenost, npr. samo učiti suru El-Fatiha na rekatima, na zadnjem sjedenju samo proučiti Et-Tehijjatu i Salavate bez dove i sl. U iznimnim situacijama može se spojiti podne sa ikindijom, u prvo (podnevsko) ili drugo (ikindijsko) vrijeme, ali bez da se uzme za stalnu praksu. O tome detaljnije možete pročitati ovdje: http://amir-smajic.blogspot.com/…/propustanje-namaza-radi-p… Ujedno vas savjetujem da se potrudite i pronađete posao na kojem ćete moći bez problema izvršavati svoje vjerske dužnosti, a onaj ko se bude Allaha bojao, On će mu dati izlaz i opskrbit će ga odakle se i ne nada.

 

■ PITANJE (br. 138): Selam alejkum! Čitam pitanja i odgovore sa tvog bloga, pa imam i ja jedno pitanje. Obavljam sve dužnosti i čitam Kur'an svaki dan, ako ne svaki drugi, kako bio dokučio dio mudrosti. Moj problem je što mi stalno dolaze neke čudne misli tipa sumnje u neke ajete i tako svašta nešta. Ja ne mislim da je tako, ali u glavu mi dolaze takve ružne stvari da ne smijem ni izgovoriti. Da li je to normalno, mislim desava se i drugim ljudima, i sta je najbolje uraditi povodom toga? Hvala ti unaprijed i molim Allaha da ti podari sve što je dobro za tebe. → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! To je normalno. Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, nazvao je te misli "jasnim imanom". Tj. dokle god čovjeku smetaju te misli i bori se sa njima, to je dokaz jačine njegovog vjerovanja. Nemojte se obazirati na te misli, nego nastavite učiti Kur'an, proučavajte njegova značenja i slijedite upute.

 

■ PITANJE (br. 139): Salam alejkum! Brate, imam pitanje. Kad čitam Kur'an i naiđem na ajet, jel treba da činim sedždu? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Ako mislite na ajete sedžde, onda trebate učiniti sedždu. To je izrazito pohvalno, a po nekim učenjacima čak i obavezno.

 

■ PITANJE (br. 140): Selam alejkum! Pitanje: hanefijski mezheb kod ženidbe ne traži staratelja, a opet imamo hadis od Aise, radijallahu 'anha, koji ukazuje da ipak mora biti staratelj. Kakvi su dokazi hanefijskih učenjaka za to? Hvala. → ODGOVOR: Ve alejkumsu-selam! Hanefijski učenjaci uzmaju kao dokaz drugi hadis koji glasi: "Udavata žena je preča sama sebi od njenog velija!" Međutim, taj hadis ne može se uzeti kao dokaz da odobrenje velija nije uslov ispravnost braka iz sljedećih razloga: prvi - zato što je hadis Aiše, radijallahu 'anha, koji ukazuje na obaveznost velija kategoričan po tom pitanju: "Nema braka bez velijja", i drugi – zato što se hadis koji govori o udavatoj ženi ne odnosi na odobravanje velijja, nego na to da ona ima veće pravo na izbor muža, za razliku od one koja nije prethodno udavata i kojoj će velijj pomoći pri izboru, što ne znači da će se prva udati bez dozvole velijja.

 

■ PITANJE (br. 141): Selam alejkum ve rahmetullah! Da li će sve džennetlije vidjeti Allaha i gledati Njegovo lice, ili samo neke koji budu nagrađeni sa tim? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Sve džennetlije će vidjeti Allaha.

 

■ PITANJE (br. 142): Es-selamu alejkum šejh! Da li treba učiti Fatihu na farz namazima? Neko kaže treba, a neko da ne treba? Ne znam koje je ispravnije mišljenje. Da vas Allah nagradi. → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! ako misliš na učenje El-Fatihe kada se klanja u džematu iza imama, ispravnije mišljenje je da se uči uvjek, na dnevnim i noćnim namazima, a Allah najbolje zna.

 

■ PITANJE (br. 143): Šejh, Es-selamu alejkum! Imam jedno pitanje. Našao sam macu jutros, trenutno je kod mene. S vjerske strane, šta mi vi preporučujete da uradim s njom? Ne mogu je zadržati, jer imam već jednu. → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Ako je ne možeš ili ne želiš hraniti, pusti je onda na mjestu gdje ima drugih maca i hrane.

 

■ PITANJE (br. 144): Es-selamu alejkum. Da li je dozvoljeno muškarcima ukloniti dlake s lica. Konkretno sa jagodica (jagodočne kosti)? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Nema smetnje da se uklone dlake sa lica, osim obrva i brade.

 

■ PITANJE (br. 145): Es-selamu alejkum šejh. Ako može ocjena hadisa? "Kamata ima sedamdeset troja vrata (oblika). Najlakši oblik je kao da čovjek oženi svoju majku, a zaista je najveći grijeh napad na čast muslimana." (Hakim) → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Hadis ima slabost u lancu prenosilaca.

 

■ PITANJE (br. 146): Šejh, da li je od sunneta da se uči Fatiha i sura na prva dva a samo Fatiha na druga dva rekata (četvero-rekatnog farza) ? → ODGOVOR: Jeste, od sunneta je da se uči na prva dva Fatiha i sura (ili odlomak iz sure), a na druga dva samo Fatiha.

 

■ PITANJE (br. 147): Es-selamu alejkum šejh. Jedan naš brat se razbolio. Dobio neku težu groznicu. Pokušao je obaviti namaz stojeći pa mu je to pričinjavalo velike poteškoće. Dobijao je jake glavobolje, nije se mogao koncentrisati pa je namaz obavio sjedeći. Nakon toga je dobio tablete pa ih je popio i malo je popustilo. Da li bi trebao ponoviti taj namaz? I općenito, ako mi možete reći da li mu je dozvoljeno da obavlja namaz sjedeći dok je bolestan, jer dobija šubhe oko validnosti namaza. Allah vam podario svako dobro. → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Ako bolesniku namaz stajeći prestavlja veću poteškoću, onda nema smetnje da klanja sjedeći, a ako ne može sjedeći, onda ležeći. Nema potrebe da ponavlja namaz ako ga obavi npr. sjedeći a ozdravi prije isteka tog namaskog vremena. Ne treba čovjek sam sebi da otežava, jer Allah voli da prihvatamo Njegove olakšice kao što voli da obavljamo Njegove naredbe.

 

■ PITANJE (br. 148): Selam alejkum šejh. Da li na zadnjem rekatu vitra (ako klanjamo tri rekata) treba učiti kunut dovu, i da li se čovjeku koji klanja sam može pridružiti drugi čovjek u toku namaza pa da ovaj drugi poslije selama nadoklanja prepušteno? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Ono što je vjerodostojno preneseno po pitanju kunut dove na vitr-namazu jeste da se uči u drugoj polovici ramazana. Tako su postupali ashabi Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem. A što se tiče učenja kunut dove u ostatku godine, hadisi koji govore o tome nisu vjerodostojni, kao što su naglasili imami Ahmed b. Hanbel, rhm, i drugi. Međutim, nema smetnje ako bi čovjek učio dovu uvjek na vitru, ili onda kada ima potrebu, jer to ima svoju osnovu u praksi prvih generacija i ne može se reći da je novotarija, a Allah najbolje zna. Što se tiče drugog pitanja, nema smetnje da se onome koji klanja sam pridruži drugi čovjek, po ispravnijem mišljenju učenjaka. Na to upućuje hadis Ibn Abbasa, radijallahu 'anhuma, kada je noćio kod svoje tetke Mejmune - Poslanikove supruge, pa se pridružio Allahovom Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, dok je klanjao noćni namaz. Resulullah, sallallahu 'alejhi ve sellem, mu nije osporio taj postupak. Kao što na to upućuju i druge predaje.

 

■ PITANJE (br. 149): Selam alejkum brate. Imam pitanje vezano za abdest. Da li može da se pere lice jednom rukom, ukoliko nam je u drugoj ruci posuda sa vodom, flaša i sl.? Allah te nagradio svakim dobrom. → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Može, nema smetnje.

 

■ PITANJE (br. 150): Es-selamu alejkum. Jedno pitanje, a to je kod određivanja visine nisaba, mora li se ići direktno kod zlatara i pitati kolika je cjena grama zlata, pošto bar ovde kod nas (u Skandinaviji) nije ista cjena zlata. Npr. ako kupis malo grama (nekoliko grama), zlatni lančić i tanak, onda je cjena otprlike 130 maraka gram, a ko kupiš debeli lančić (ili zlata preko 50 grama) onda je oko 65 maraka gram, i to 18 karata, jer sa vise karata ne prodaju. Ili vidjeti cijenu na berzi, tu ima i cjena 24 karata zlato, i tako odrediti visinu nisaba? Koje zlato se gleda, mislim koliko karata, i jel se odredjuje visina nisaba u zemlji gdje živiš ili po zemlji iz koje dolazis? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Visina nisaba se određuje po 24-karatnom zlatu, jer je to čisto zlato, za razliku od ostalih vrsta koje se miješaju sa drugim materijalima. Cijena zlata se gleda u zemlji u kojoj se boravi. Ako zlatari nemaju fiksnu cijenu po gramu, ili ne prodaju 24-karatno zlato, onda će se uzeti u obzir cijena sa berze, a Allah najbolje zna.

 

 

■ PITANJE (br. 151): Es-selamu alejkum šejh. Imam jedno vrlo važno pitanje, ako možete da mi odgovorite. Pročitao sam hadis da onaj ko preseli od stomačne bolesti ima status šehida. Da li je vjerodostojan taj hadis, i ako jeste, interesuje me konkretno da li se to odnosi i na osobe koje su preselile od otkazivanja bubrega? Allah vam dao svaki hair. → ODGOVOR: Ve 'alejkumus-selam! Hadis je vjerodostojan, bilježe ga Buhari i Muslim od Ebu Hurejre, radijallahu anhu. A da li se odnosi na one koji su umrli od otkazivanja bubrega, ne bih znao, ali nadat se da im Allah upiše nagradu šehida radi bolova koje su osjetili, a Allah najbolje zna.

 

■ PITANJE (br. 152): Selam alejkum šejh. Dobio sam ponudu da radim u jednoj arapskoj zemlji. Jako je primamljiva ponuda, ali mi se majka protivi, tj. ona bi radije da ostanem kod kuće. Ja sam trenutno nezaposlen, čekam posao koji mi je obećan, ali jos nema ništa. Dok, ovaj posao koji mi je ponuđen u arapskoj zemlji, ako prihvatim, trebao krenuti za dvije nedjelje. Šta da uradim? Meni lično se ide, ali sam vezan za majku, posebno jer mi je otac preselio, a ona je sama tu samnom i bratom. Da vas Allah nagradi → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Pokušaj ubijediti majku da ti dozvoli. Ako ne pristane, pokori se majci i Allah će dati u tome puno hajra.

 

■ PITANJE (br. 153): Selam alejkum šejh. Da li je dozvoljeno otići na iftar sa društvom iz srednje, pri cemu će bit i muškarci i žene, s tim što je to javno mjesto, restoran, sjedi se za istim stolom. → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Nije dozvoljeno. Muško i žensko koji nisu rodbina i supružnici ne smiju tako sjediti.

 

■ PITANJE (br. 154): Selam alejkum šejh. Jedan brat studira u Novom Sadu i interesuje ga da li je čovek dužan da se raspituje o poreklu pilećeg mesa u Srbiji? I da li mu je halal da ga jede? Allah vam uvećao znanje → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Dužan je da se raspita. Danas je osnova da se pilići ubijaju, čak i među muslimanima. Znači, tu ne važi propis osnove da je meso ehlu-kitabija halal, jer ovdje je riječ o drugim stvarima. Kod nas danas preovladava mišljenje, pa gotov da je i čvrsto ubjeđenje, da većina mesnih industrija ne kolje životinje na propisan način, pa smo radi toga dužni provjeravati.

 

■ PITANJE (br. 155): Selam alejkum šejh. Da li je Džehenem vječan, i da li će svi iz njega izaći, mislim pripadnici svih nacija i religija, ili samo muslimani veliki griješnici, dok će ostali koji su poricali Allaha vječno u njemu ostati? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Džehennem je vječan. Iz njega će izaći samo muslimani veliki griješnici koji su umrli na ispravnom vjerovanju. Ostali, koji nisu bili muslimani, vječno će u njemu ostati, da nas Allah sačuva.

 

■ PITANJE (br. 156): Selam alejkum šejh. Radim u bolnici u mom gradu, trudim se da pošteno i časno radim. S obzirom da imam posla s teškim bolesnicima, dešava se često da nam ljudi u znak zahvalnosti donose doručak, ili neke slatkiše kolektivno cijelom odjeljenju, iako im kazemo da ne donose više. Da li je dozvoljeno da se uzme to i kako je najbolje postupiti u takvoj situaciji? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Ako je riječ o državnoj bolnici, ne smiju se uzimati pokloni od bolesnika u takvim situacijama. Nemoj prihvatati te poklone, a savjetuj i druge da ne uzimaju, a ako te ne poslušaju, nisi za njih odgovoran.

 

■ PITANJE (br. 157): Selam alejkum šejh. U mom gradu je otvoren rostilj na kom piše da je halal, medjutim pouzdano se zna da to drže ljudi koji se odvajaju po mesdžidima, koji su jako blizu haridžizmu, oni su najtvrđi po tom pitanju u gradu. Da li je tu halal da se jede? Da vas Allah nagradi → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Jeste halal, ali nemoj se sa njima družiti. Kupi, jedi, ali nemoj se sa njima zadržavati i ulaziti u posebne razgovore.

 

■ PITANJE (br. 158): Selam alejkum šejh. Kako se najispravnije radi sehvi-sedžda? Desi mi se ponekad da nisam siguran da li sam ostao na sjedenju na drugom rekatu, ili da li sam jednom ili dvaputa bio na sedždi na jednom rekatu. Kako da postupim u tom slucaju? Da vas Allah nagradi → ODGOVOR: Ve alejkumus-selamu ve rahmetullah! Ispravno je učiniti sehvi-sedzdu i prije i poslije selama. Ali, najbolje je, ako si nesto oduzeo od vadžiba u namazu – učiniti je prije selama, a ako si nešto dodao u namazu – učiniti je poslije selama. Ako sumnjas, onda ćes graditi na sigurnom, tj. ako sumnjas da li je jednom ili dva puta, uzećes da je jednom, i dopuniti ako treba, potom učiniti sehvi-sedzdu poslije selama. U slučaju da kod tebe preovladava misljenje da si npr. uradio dvije sedzde, ali javlja ti se sumnja, onda prije selama činiš sehvi-sedzdu. Medjutim, kao što sam spomenuo, riječ je o boljem i pohvalnijem, ispravno je i prije i poslije selama.

 

■ PITANJE (br. 159): Selam alejkum. Brada je sunnet, pa kako je onda brijenje brade haram? → ODGOVOR: Ve 'alejkumus-selam! Brada je sunnet Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, u značenju da ju je on puštao i njegovao, ali je njen fikhski propis da je farz/vadžib, jer je Resulullah, sallallahu 'alejhi ve sellem, naredio da se pušta i nosi. Prema tome, brijanje brade je haram, jer je to ostavljanje njegove, alejhis-selam, naredbe, a ujedno je i oponašanje žena i nemuslimana. Islamski učenaci jednoglasni su da je brijanje brade haram, kao što prenose imam Ibn Hazm, rhm, i drugi.

 

■ PITANJE (br. 160): Selam alejkum šejh. Kako postupiti kada je podne namaz po takvimu u 11:58 a ezan u 12, kada dođemo u džamiju, da li trebamo započeti klanjati sunnet prije farza, dok ezan uči, jer imam brzo klanja i ne mogu stići ako bi čekao završetak ezana pa da onda obavim 4 rekata sunneta, jer bi završio samo 2, i već bi se ikamet proučio? Da li mogu ostaviti ta 2 rekata sunneta poslje, tj. do ikindije, da bi bio skrušeniji, jer taj sunnet je prije farza? Zato me zanima mogu li klanjati prije početka ikindije? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Ako imaš vremena da klanjaš prije ezana a nakon nastupa namaskog vremena, onda nema smetnje da klanjaš prva dva rekata podnevskog sunneta prije ezana. Također, ako se ezan ne uči uživo, nego se pušta snimak sa uređaja, onda isto tako nema smetnje da se klanjaju prva dva rekata sunneta dok uči ezan, jer taj snimljeni ezan nema nikakavu pravnu bitnost. Ako, pak, ne bi stigao da klanjaš sunnete prije podne-namaza, radi opravdanog razloga, kao što si spomenuo, onda nema smetnje da ih nadoknadiš poslije farza, tj. sve do ikindije.

 

■ PITANJE (br. 161): Selam alejkum! Da li prilikom dovljenja, tj.učenja dove, treba dovu proučiti tri puta, ili nije obaveza tri puta, već je samo poželjno? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Ne mora se učiti dova tri puta, ali ako čovjek ima potrebu da više puta ponovi dovu, nije zabranjeno.

■ PITANJE (br. 162): Es-selamu alejkum šejh, možeš li mi odgovoriti na pitanje koliko hadisa od Muhammeda, sallallahu alejhi ve selem, je prenio Ebu Bekr, radijallahu anhu? Allah te nagradio. → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Ono što je zabilježeno u hadiskim zabirkama od hadisa koje Ebu Bekr, radijallahu 'anhu, prenosi od Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, je oko 150 hadisa. Buharija i Muslim zajedno prenose 6 hadisa, Buharija sam prenosi 11 hadisa, Muslim samo 1 hadis, a ostale su zabilježili sabirači sunena, musneda i drugih zbirki.

■ PITANJE (br. 163): Selam alejk šejh. Ako možes da mi odgovoriš je li treba učiti dijetu ezan ili ikamet kad se rodi, ili 7 dana posle rođenja, ili nešto slično? Allah ti dao svaki hajr. → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Hadisi koji govore o tome nisu vjerodostojni.

■ PITANJE (br. 164): Es-Selamu 'alejkum ve rahmetullahi ve berekatuh! Uvaženi hafize, Allah Vas poživeo, imam pitanje. Da li je ispravan namaz u mesdzidu čiji je mihrab 30°, 45° ili 60° okrenut od prave Kible? Naime, radi se o tome da u nekoliko mesdzžda je situacija takva. Imami znaju za to, ali i dalje klanjaju onoliko stepeni suprotno od Kible? Kako postupiti kad se nađemo u takvim situacijama, da li da klanjamo za njima ili da sačekamo da završe pa da klanjamo u pravom smeru? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selamu ve rahmetullahi ve berekatuh! Namaz u mesdžidu koji odstupa od pravca Kible više od 45° nije ispravan. Ono što se toleriše, kao što spominje većina islamskih učenjaka, je odstupanje do 45°, a više od toga ne smatra se okretanjem prema Kibli. Prema tome, u džamiji koja odstupa od Kible više od 45° (kada se dokaže) trebaju se prepraviti saffovi (linijama i sl.) i približiti prema pravcu Kible, u protivnom namaz nije ispravan, a Allah najbolje zna.

■ PITANJE (br. 165): Ukoliko se osoba probudi tačno u vreme izlaska sunca, da li će klanjati sabah redom (dva rekata suneta, a zatim dva rekata farza), ili će klanjati odmah samo farz, ostavljajući sunnete za kasnije, jer je u vremenu kad se ne klanja nafila? → ODGOVOR: Klanjat će odmah farz, a sunnete će naklanjati poslije izlaska sunca.

■ PITANJE (br. 166): Jer istina da je Hafiz Ibn Kesir, rhm, bio maturidijske-ešarijske akide? → ODGOVOR: Nije istina. Hafiz Ibn Kesir bio je akide ehlis-sunneta vel-džema'ata, poput njegovog šejha Ibn Tejmijje, rhm, i drugih prijatelja: Ibnul-Kajjima, Zehebija, Ibn Mufliha, Ibn Abdul-Hadija itd.

■ PITANJE (br. 167): Es-selamu alejkum! Šejh, da li je pušenje nargile haram? → ODGOVOR: Ve 'alejkumus-selam! Jeste, haram je.

■ PITANJE (br. 168): Da li je ispravan namaz za grješnicima i novotarima? → ODGOVOR: Ispravan je namaz, osim ako je riječ o djelima velikog kufra i širka, da nas Allah sačuva.

■ PITANJE (br. 169): Es-selamu alejkum! Šejh, jel ovo vjerodostojno? Rekao je hazreti Alija, radijallahu anhu: "Staviti jedan dlan preko drugog ispod pupka je sunnet u namazu." (Sunen Bejheki, br. 312; Musanaf Ibn Ebi Šejbe, 1/391) → ODGOVOR: Ve 'alejkumus-selam! Ta predaja nije vjerodostojna. Najbolje je držati ruke na prsima ili malo ispod toga, ali nema smetnje da se ruke stave ispod pupka, ili na pupak, ili iznad pupka, ili između toga. Klanjač treba izabrati ono što mu je lakše i za njega skrušenije. Sve predaje koje govore o tačnom mjestu stavljanja ruku u namazu imaju mahane u lancima prenosilaca, pa, prema tome, ne treba biti pristrasan u tom pitanju, a Allah najbolje zna.

■ PITANJE (br. 170): Es-selamu alejkum! Šejh, da li je vakcina dozvoljena u islamu? → ODGOVOR: Ve 'alejkumus-selam! Vakcine se dijele na tri vrste: prva: ona čija je šteta dokazano veća od koristi - nije dozvoljena; druga: ona čija je korist dokazano veća nego šteta - dozvoljena je, i treća: ona za koju se ne zna da li je njena šteta ili korist veća – lično nemam stava o njoj i ne znam propis. Neki učenjaci, poput šejh dr. Sa'da eš-Šesrija, tvrde da je i ona (tj. ova zadnja vrsta) zabranjena, jer je osnova da vakcina šteti, dok se ne dokaže suprotno, a Allah najbolje zna.

 

■ PITANJE (br. 171): Da li se pomijera prst na tešehudu? → ODGOVOR: Hadis koji govori o pomijeranju prsta nije vjerodostojan. Ispravno je da se pokazuje kažiprstom, bez pomijeranja.


■ PITANJE (br. 172): Es-Selamu 'alejkum! Da li je značenje hidžaba da se pokrije i lice ili? → ODGOVOR: Ve 'alejkumus-selam! Jeste, značenje hidžaba je da se pokrije cijelo tijelo, a u to ulazi i pokrivanje lica.


■ PITANJE (br. 173): Es-selamu alejkum brate. Imam pitanje za podne namaz, po vaktiji podne nastupa u 11:30 (https://www.vaktija.ba/), a uci u 12:00 h. Smijem li klanjati u 11.30? Hvala. → ODGOVOR: Ve 'alejkumus-selam! Imaš pravo klanjati podne ako po takvimu nastupa prije ezana u džamiji, ali pod uslovom da je takvim tačan.


■ PITANJE (br. 174): Selam alejkum brate. Halali ako smetam, a mozel' jedno pitanje? Zanima me jel' se uči bismilla na namazu nakon Fatihe a prije sure? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Da, uči se, ako je riječ o početku sure, osim početka sure Et-Tevbe, koja nije započeta sa bismilom. A što se tiče odlomaka i ajeta iz sura (mimo početka), također se može proučiti bismila prije nego se počnu učiti, po mišljenju jednog dijela učenjaka, a drugi smatraju da ne treba učiti, osim ako je riječ o početku sura. U tome ima širine.


■ PITANJE (br. 175): Selam alejkum brate. Halali na smetnji, a ako mozes da odgovoriš. .Zanima me da li treba davat zekat na maline i krastavice, pošto se to kod nas uzgaja masovno i, hvala Allahu, bude velik rod, tj. riječ je o par tona? Allah ti dao svako dobro. → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Maline i krastavice nisu od plodova na koje se daje zekat, ali ako zarada od prodaje dostigne nisab i pregodini, onda se daje zekat na novac (ušteđevinu), a ne na maline i krastavice kada rode.


■ PITANJE (br. 176): Selam alejkum ahi. Imam jedno pitanje. Imam kanal iz Mekke, prenos uživo, dal' insan može za tim imamom klanjati putem TV-a? Mislim, možel pratiti nafilu-namaz? → ODGOVOR: Ne može, nije ispravno. Namaz u džematu se može klanjati samo ako se imam vidi očima ili su spojeni saffovi pa čovjek vidi saff ispred sebe koji klanja za dotičnim imamom, a taj saff vidi onaj ispred sebe i tako. Ili, ako se saff nalazi u neposrednoj blizini imama i čuje njegov glas, kao u sobicama pripojenim džamijama, ženskim musallama i sl.


■ PITANJE (br. 177): Selam alejkum šejh. Radim za jednu firmu, vozim pakete, tj. kao on-line pijaca. Šta ko naruči, moj posao je da dostavim na adresu. Ja ne znam šta je u kutijama. Da li moj posao spada u haram poslove? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Osnova je da nije zabranjeno, osim ako znaš (imaš načina da saznaš) da nosiš ono što je haram, ili postoji opravdana sumnja, onda nije dozvoljeno prenositi takvu robu. A u protivnom, ako ne znaš šta je u paketima, nije zabranjeno dok se ne dokaže da je riječ o haramu. Također, bitno je napomenuti da nije dozvoljeno nositi pošiljku na mjesta harama, poput birtija, kafana, javnih kuća i sl. gdje čovjek upada u haram samim ulaskom i postoji velika sumnja da je riječ o haram stvarima.


■ PITANJE (br. 178): Es-selamu alejkum šejh. Da li je Milka (čokolade) halal ili haram? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Ja koliko znam da je halal, osim ako nas neko jasnim i čvrstim dokazima ubijedi da je drugačije.


■ PITANJE (br. 179): Es-selamu alejkum šejh. Da li je grijeh bacat misvak u peć? Ono, kad se osuši? Šejh, Allah te nagradio svakim dobrom. → ODGOVOR: Ve 'alejkumus-selam! Amin, sve nas. Nije grijeh, slobodno baci.


■ PITANJE (br. 180): Selam alejkum šejh. Da li se sabahski sunneti mogu klanjati poslije farza, ako se u mesdžid stigne za vrijeme ikameta? → ODGOVOR: Ve 'alejkumus-selam! Mogu se klanjati poslije farza ako Sunce još uvjek nije počelo izlaziti. A, ako je počelo izlaziti, onda će se pričekati da Sunce izađe i odskoči 15-tak minuta nakon izlaska, i onda se mogu naklanjati sunneti, klanjati duha namaz i ostale neodređene nafile.


■ PITANJE (br. 181): Selam alejkum. Da li se mesh po čarapama može uzeti nakon gusula ili to vrijedi samo za abdest? Allah ti dao svako dobro. → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Ako misliš da obuče čarape nakon potpunog gusula, pa uzima mesh po čarapama umjesto da pere noge pri abdestu, onda je to dozvoljeno i nema smetnje, kao nakon abdesta. Na putu mesh može uzimati tri dana i tri noći, a kod kuće (kada nije putnik) samo jedan dan i noć.


■ PITANJE (br. 182): Selam alejkum šejh. Želio bi te pitati, da li je dozvoljeno vjerniku da glasa za jednog političara koji je ubijao muslimane i javno im prijetio? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! To je pitanje procjene učenih ljudi koji vagaju između šerijatske koristi i štete. Osnova je da se ne glasa za loše ljude poput takvih, ali u određenim situacijama, ako su u konkurenciji dvojica koja su loši i din-dušmani, ali jedan je gori od drugog i veći neprijatelj, a biranjem drugog se nadaju manjoj šteti, u takvoj situaciji neki učenjaci dozvoljavaju da se glasa za takvu osobu, a Allah najbolje zna.


■ PITANJE (br. 183): Es-selamu alejkum. Izvini što smetam šejh. Imam jedno pitanje što se tiče rodbinske veze. S kim mi je obaveza biti u kontaktu, znači s kim mi nije dozvoljeno prekidati rodbinske veze? Allah te nagradio. Amin. → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Sa svom rodbinom je obaveza biti u kontaktu, a što je rodbina bliža to veza mora biti jača, čvršća i češća. Rodbina koja je problematična i prema tebi agresivna radi islama, sa njima treba održavati kontakte shodno mogućnostima, a Allah nikog ne opterećuje preko mogućnosti.


■ PITANJE (br. 184): Es-selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu! Šejh, imam jedno pitanje u vezi ovog hadisa. Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Ko bude klanjao za imamom, sve dok on ne završi sa namazom ima nagradu kao da je klanjao cijelu noć.„ (Sunenu-t-Tirmizi, hadis je hasen sahih). Dal' se to misli na jaciju u ramazanu il' do kraja dok imam ne zavrsi za vitrom? Jer sam slušao od jednog daije da se s tim misli na jaciju, i dokaz je uzeo od Mubarekafurija, kako sam razumio, u svom djelu Tuhfetul-ehvezi. Da te Allah nagradi! → ODGOVOR: Ve alejkumus-selamu ve rahmetullahi ve berekatuh! Misli se na klanjanje teravije namaza sa imamom dok ne završi do kraja, a ne na klanjanje samo jacije za imamom. To je jasno pojašnjeno u hadisu. Ashabi, radijallahu 'anhum, su tražili od Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, da im duže klanja noćni namaz kao imam, pa im je on rekao da onaj ko klanja sa imamom dok ne završi, kao da je klanjao cijelu noć. To je Allahova blagodat u ramazanu.


■ PITANJE (br. 185): Imam jedno kratko pitanje. Brate, je li obaveza muslmanu prije abdesta poručiti bismilu i ako ne prouči da nema abdesta? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Nije obaveza prouciti bismillu prije abdesta, ali je pohvalno. Ako se izostavi ne utiče na ispravnost abdesta.


■ PITANJE (br. 186): Selam alejkum ve rahmetullah, hafize. Halalite na smetnji, htio bih vas pitati jedno pitanje. Naime, moj drug iz škole je ljut na mene iz neopravdanog razloga. Znači, nisam uradio ništa da bi on mogao biti ljut, i nismo imali nikakvu svađu niti bilo šta slično. Ljut je zbog toga što ja nisam htjeo uraditi nešto, što nije lijepo niti dozvoljeno. Ne želi se selamiti, niti pričati sa mnom. Šta ja da radim u takvoj situaciji, jer nisam uradio ništa da dođe do svađe, a i ne želim da se izvinjavam niti da mu tražim halal jer nisam ja kriv uopšte. Kako da postupim i jesam li griješan zbog toga, jer je već prošlo 3 dana od toga. Da napomenem da je se on prije toga prema meni po nekad veoma loše ponašao, pa mu ja nisam niti zamjerio niti se ljutio. Da vas Allah nagradi. → ODGOVOR: Ve alejkumus-selamu ve rahmetullahi ve berekatuh! Ako ti nisi ništa kriv, te ako je uzrok njegove ljutnje to što si odbio da uradiš nešto što je haram, u tom slučaju nisi ti kriv za njegovo neislamsko ponašanje, niti ćeš mu se izvinjavati. Nazivaj mu selam, ispunjavaj svoja prava i obaveze prema njemu, i nemoj dozvoljiti da njegova ljutnja utiče na tebe pa da popustiš i uradiš ono što nije dozvoljeno da bi se izmirio sa njim. Ustraj u traganju za Allahovim zadovoljstvom i ne obaziri se puno na njega.


■ PITANJE (br. 187): Es-selamu alejkum. Šejh, ako može jedan savjet? Kako da postupim u ovoj situaciji: džemat našeg naroda koji zivimo i radimo u jednoj evropskoj zemlji odlučio je kupiti prostorije za mesdžid na kredit; objekat kosta par mliona, a mi smo skupili nekoliko stotina hiljada; a za ostalo žele da podignu kredit? Ima džematlija koji su protiv toga, a vecina se slaže. Da li se moramo mi sad javno odreći toga djela nasega džemata? Kako dalje sa njim sarađivati? Allah te nagradio najboljom nagradom. → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Nije dozvoljeno uzimati kamatni kredit radi kupovine džamije. Nećete se njih odricati javno, ali trebate im lijepo pojasniti da je to haram. Ako vas poslušaju, dobro i jest, a ako ne poslušaju, vi ste uradili ono što je do vas. Pomažite se sa njima u dobročinstvu i bogobojaznosti, a nemojte se potpomagati u griješenju i neprijateljstvu.


■ PITANJE (br. 188): Es-Selamu alejkum Šejh. Kako postupiti u situaciji kad učimo Kur'an i naiđemo na sedždu tilaveta a nalazimo se u javnom prevozu (tramvaju, busu)? Da li da prestanem učiti pa nastavim kad budem u mogućnosti obaviti sedždu, il' da preskočim taj ajet (proucim ih kasnije kad budem mogao učiniti sedždu) i nastavim učiti? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Sedžda tilaveta nije obavezna, po ispravnijem mišljenju učenjaka, ali je izrazito pohvalna i ne treba je ostavljati kad god se može učiniti. U vašem slučaju, slobodno proučite ajet sedžde i nastavite učiti dalje, bez ustručavanja.


■ PITANJE (br. 189): Es-Selamu alejkum! Da li se prima namaz ženi koja stavi hidžab samo kada klanja, a poslije toga ga skine i tako otkrivena izlazi napolje? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Namaz joj se prima, ako ga je ispravno obavila, ali grešna je pred Allahom zato što ne nosi hidžab kada izlazi napolje među ljude.


■ PITANJE (br. 190): Da li dodirivanje žene kvari abdest? → ODGOVOR: Po ispravnijem mišljenju ne kvari.


■ PITANJE (br. 191): Es-Selamu alejkum! Uvaženi profesore, imam jedno pitanje, izvinite na smetnji, al' ako ste voljni odgovoriti. Allah vam podario svaki hajr! Amin! Da li se uči Fatiha za imamom u toku sabaha, akšama i jacije, ili se šuti, tako da Fatiha imama je i naša Fatiha? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! U vezi s tim postoji jako razilaženje među islamskim učenjacima. Mišljenje koje smatramo jačim, a Allah najbolje zna, jeste da se uči El-Fatiha na svakom rekatu kada se klanja za imamom, sve jedno radilo se o dnevnim ili noćnim namazima.


■ PITANJE (br. 192): Selam alejkum šejh! Halali na ometanju, kakvo je tvoje mišljene o čitanju knjiga Huseina Đoze i Mehmeda Handžića? Allah te nagradio! → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Husejn Đozo i Mehmed Handžić, Allah im se smilovao, bili su među najistaknutijim reformatorima islamske misli kod nas u prošlom stoljeću. U vremenu u kojem su živili, postojalo je mnogo devijacija i odstupanja od izvornog islamskog učenja, i oni su se borili protiv toga, shodno svom znanju i mogućnostima. Nema smetnje da se čitaju njihove knjige i djela, međutim, treba imati na umu da su i oni imali pojedinih tumačenja i stavova koji su diskutabilni i sporni, jer su u koliziji sa dokazima i uputom prvih i odabranih generacija. Onaj ko je u mogućnosti da razluči ispravno od neispravnog, nema smetnje da se okoristi od njihovih knjiga, a onaj ko to nije u mogućnosti, ne savjetuje mu se da čita osim ono što je u potpunosti ispravno i tačno, a Allah najbolje zna.


■ PITANJE (br. 193): Es-Selamu alejkum ve rahmetullah! Allah ti dao svako dobro brate. Da li se smiju prodavati vjerske knjige i kalendari u džamiji? I drugo, da li se dova nakon ezana od strane mujezina uči naglas ili se šapuće u sebi? Džezakellahu hajren! → ODGOVOR: Ve alejkumus-selamu ve rahmetullahi ve berekatuh! Ne smiju se prodavati kalendari i vjerske knjige u džamijama, kao što se ne smije prodavati bilo šta drugo, jer je trgovina u džamijama zabranjena. A dovu nakon ezana uči svako za sebe i u sebi.


■ PITANJE (br. 194): Es-Selamu alejkum šejh. Kako ste? Ako mi možete odgovoriti da li je hadis gdje se spominje da sura El-Vakia sprječava siromaštvo,  je li hadis vjerodostojan? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Hadis nije vjerodostojan, kao što su potvrdili veliki imami hadisa i hadiski kritičari poput imama Ahmeda, Ebu Hatima, Darekutnija i dr.


■ PITANJE (br. 195): Selam alejkum, brate. Ako budeš imao vremena da mi odgovoriš vezano za derviše, tesavvuf i da li su uopšte u vrijeme Božijeg Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, bile tekije u koju idu derviši. Navodno da je Božiji Poslanik vidio ashabe da zajedno zikre i da ih je podržao u tome i da Allah svaki dan pošalje meleke koji traže skupinu ljudi koji velićaju i slave Allaha, dželle šanuh? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Derviši, sufije, tesavvuf, tekije i sl., sve to je inovacija u islamu i suprotno onome na čemu su bile prve i odabrane generacije ovog ummeta, koje smo dužni slijediti i na njih se ugledati. Hadisi u kojima se spominju halke zikra se odnose na halke u kojima se izučava znanje, kao što je pojašnjeno u mnogim predajama, a ne na halke u kojima se zikri džematile na neutemeljen način. Takvo nešto nije odobrio Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, niti su to radili njegovi plemeniti ashabi, radijallahu 'anhum.


■ PITANJE (br. 196): Selam alejkum šejh. Čuo sam za hadis u kome se zabranjuje da se klanja na ulici i po cestama. Mozetel' mi reći ko prenosi ovaj hadis i da li je vjerodostojan? Da vas Allah nagradi → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Hadis o tome su zabilježili Tirmizi i Ibn Madže od Ibn Omera, radijalllahu 'anhuma, da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, zabranio da se klanja na sedam mjesta, pa je spomenuo i puteve. Međutim, hadis nije vjerodostojan, ali učenjaci kažu da je zabranjeno klanjati na putevima ako uzurpitamo time korištenje puta ostalim ljudima. Dočim, ako je put napušten, onda nema smetnje da se na njemu klanja.


■ PITANJE (br. 197): Selam alejkum šejh. Kako ste, zdravlje i familija? Halalite, imam jedno pitanje koje me muči. Džamija je daleko od moje kuće 2 km, sabahski ezan nastupa u 6 sahati, da li ja mogu kod kuće 15 minuta prije nastupa ezana da klanjam 2 rekata sabahskih suneta. Barakellahu fik! → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Nema smetnje da klanjate sabhaske sunnete prije ezana, ako se ezan ne uči tačno sa nastupom zore, nego kao što je inače kod nas običaj prije izlaska sunca na 30-tak minuta. Znači, ako je prava zora nastupila ranije, prije ezana, niste dužni da čekate ezan da bi klanjali sabahske sunnete.


■ PITANJE (br. 198): Da li postoji u sunnetu dokaz za podizanje prsta između sedzdi na kratko, kao tešehhud ali samo kratko, jer sam vidio braću kako to čine? → ODGOVOR: Dizanje prsta između dvije sedžde nije utemljeno u vjerodostojnim predajama. Hadis koji govori o tome nije ispravan.


■ PITANJE (br. 199): Es-selamu alejkum. Kakva je ocjena ovoga hadisa: Amir b. Abdullah b. Zubejr, radijallahu 'anhu, prenosi da bi Omer, radijallahu 'anhu, kad bi se naljutio, uvrtao (sukao) svoje brkove i puhao. (Bilježi ga Taberani u Kebiru)? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! To je vjerodostojno preneseno od Omera, radijallahu 'anhu. Zabilježili su Ibn Ebi Asim u djelu 'El-Ahad vel-mesani', Abdullah b. Ahmed u djelu 'El-'Ilel ve ma'rifetur-ridžal', Taberani u 'El-Mu'džemul-kebiru', Ebu Nu'ajm u 'Ma'rifetus-sahabe' putem Zejda b. Eslema, od Amira b. Abdullaha b. ez-Zubejra, on od svog oca Abdullaha b. ez-Zubejra, a on od Omera, radijallahu 'anhu. Šejh Albani, rhm, je rekao: "Lanac prenosilaca je vjerodostojan" (Adabuz-zifaf, str. 209). Kod Taberanija desila se greška u lancu prenosilaca, Amir b. Abdullah prenosi od od svog oca, a on od Omera, a ne Amir on od Omera direktno.■ PITANJE (br. 200): Selam alejkum. Da li se može uzeti abdest, tj. mesh preko marame, ako je žena na poslu i vremenom ograničena, ili se mora skidati marama? Hvala. → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Učenjaci imaju podjeljno mišljenje u vezi s tim. Ispravan stav je onih koji dozvoljavaju ženi da uzima mesh preko marame. Međutim, preče i bolje je da ne uzima mesh po marami, nego po kosi kao što je i naređeno, ako je u mogućnosti i ne predstavlja joj veću poteškoću. Ali ako nije u stanju, radi hladnoće ili strahujući od pogleda muškaraca i sl., onda nema smetnje da uzme mesh po marami, ako je obukla maramu nakon što je prethodno uzela abdest.

 

■ PITANJE (br. 211): Selam alejkum. Možete li mi, molim vas, objasnit propis oko posta 6 dana poslije Ramazana, jeli se mora postit uzastopno, znači postiti Bajram, da bi bilo ispravno; ili može se tih 6 dana počet postit i poslije Bajrama? Unaprijed se zahvaljujem na odgovoru, da vam više ne smetam, halalite. → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Bajram (tj. samo prvi dan nakon ramazana) ne smije se postiti. Nakon bajrama možete početi sa postom tih dana. Ne morate ih postiti uzastopno.

 

■ PITANJE (br. 212): Selam alejkum. Ako čovjek počini grijeh za koji u šerijatu slijedi smrtna kazna, a pošto ne živimo u šerijatskoj zemlji smrtna kazna ne može biti izvršena, ima li za takvog insana spasa? Iako recimo nije došlo do izvršenja samog čina, ali je postojala namjera, dakle vrijedi li za takvog čovjeka pokajanje, ima li za takvog čovjeka nade? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Onaj ko se iskreno pokaje Allahu, Allah će mu oprostiti. Dakle, nema grijeha za kojeg ne vrijedi pokajanje i kojeg Allah neće oprostiti ako se rob iskreno pokaje. Međutim, ako je riječ o tuđem hakku, onda treba vratiti prava onim kojima pripadaju, ako postoji mugućnost. Ujedno, postojanje namjere za činjenje grijeha nije isto kao i učiniti grijeh. Naprotiv, ako čovjek naumi učiniti grijeh pa ga ostavi u ime Allaha i ne učini ga, biće nagrađen kod Allaha, a ako ga spriječi nešto drugo, imaće grijeh za namjeru, ali nije na istom stepenu kao da ga je učinio.

 

■ PITANJE (br. 213): Selam alejkum brate. Halali što ometam, kad klanjam sam, da li učim ezan i ikamet ili nista? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Ako si u mogućnosti proučiti ezan kada klanjaš sam, to je izrazito pohvalno, a ako nisi u mogućnosti, onda samo prouči ikamet i klanjaj.

 

■ PITANJE (br. 214): Selam alejkum ahi. Je li grijeh muslimani ogovararti, smijati se, npr. homosexualcima, sufijama, šijjama, nevjernicima...? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Nevjernike nije zabranjeno ogovarati (a u to ulaze i šiije), a velike griješnike i novotare dozvoljeno je ogovarati ako je cilj da se upozori na njih i njihove novotarije kako se drugi ne bi za njima poveli. Ismijavanje nije od osobina vjernika. Musliman kada vidi neku zabludu treba se pobojati za sebe i moliti Allaha da ga sačuva onoga čime je druge iskušao.

 

■ PITANJE (br. 215): Es-selamu alejkum šejh! Da li je dozvoljeno sjesti za šankom, ako na tom šanku radi ukraasa stoji u ćosku boca nekog žestokog pića, koje se ne otvara, nego samo stoji tako.. Allah vas nagradio! → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Nije dozvoljeno prisustvovati i sjediti na takvim mjestima, zato što boca alkohola ne može biti ukras, nego je to veliko zlo. Musliman je dužan suprostaviti se onome što ne valja, a ako nije u mogućnosti, prezirat će srcem i napustiti to mjesto.

 

■ PITANJE (br. 216): U gradu koji je 50 km od mog, jedna osoba ima svoju radnju u kojoj prodaje meso koje ima halal certifikat. Ta osoba od islama ima samo ime, stoga mu ja ne verujem. Ali pojedina braća kupuju meso kod njega smatrajući da je to halal zbog certifikata, ne uzimajući u obzir da se danas, nažalost, mnogi igraju sa certifikatima. Da li je dozvoljeno uzimati meso koje ima certifikat, ili je obaveza i to ispitivati? → ODGOVOR: Halal certifikat nije dovoljan da bi rekli za meso da je halal. Iz prakse se pokazalo da ima mnogo poigravanja sa tim certifikatima. Prema tome, savjetujm te da se ne oslanjaš samo na certifikate, nego da provjeriš lično da li meso ispunjava šerijatske norme ili da upitaš onoga kome vjeruješ i za koga znaš da se ne oslanja slijepo na certifikate.

 

■ PITANJE (br. 217): Es-selamu alejkum! Kakav je propis ako muž ženi kaže da ne smije ići negdje sa svojim roditeljima, a ona ne posluša i ode? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Žena je dužna da se pokorava svom mužu, osim ako joj naređuje ono što je zabranjeno ili zabranjuje ono što je naređeno. Njena pokornost mužu je na prvom mjestu, nakon pokornosti Allahu i Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem. Dakle, pokornost mužu je pritvrđenija od pokornosti roditeljima. Prema tome, ako joj muž zabrani da ide sa roditeljima, dužna mu je u tome se pokoriti, a ako ne posluša, grješna je pred Allahom, dželle šanuh, i dužna je pkajati se za grijeh. Isto tako, bitno je napomenuti da muž ne treba da se iživljava nad suprugom pa joj naređuje i zabranjuje po hirovima, nego treba da traga za Allahovim zadovoljstvom, pa ako nema jasnog razloga, ne treba da zabranjuje supruzi odlazak sa roditeljima, jer ona je dužna činiti dobročinstvo prema svojim roditeljima, kao što je i on dužan prema svojima.

 

■ PITANJE (br. 218): Selam alejkum šejh. Htjela bih Vas pitati za propis/dozvolu/zabranu studiranja žene na privatnim fakultetima tipa pravnim iliekonomskim, i ako žena ne ide na predavanja nego samo na ispit, može li odgovarati pred muškarcem u prisustvu svog muža? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Ženu savjetujemo da ne studira na pomiješanim fakultetima, pa makar išla samo na ispite. Allah je naredio ženi da se udalji od muškaraca i tako sačuva svoju čednost, ponos i stid. Studiranjem na takvim fakultetima žena, malo po malo, gubi stid i dozvoli sebi ono što je više od toga. Stoga, ženi je propisano da boravi u kući, daleko od muškaraca, da odgaja naraštaje, i time je njena uloga bitnija i važnija od uloge muškarca, jer ona je ta koja pravi prave muškarce koji će hizmetiti islam i muslimane.

 

■ PITANJE (br. 219): Es-selamu alejkum uvaženi brate! Zanima me da li je istina da ukoliko čovjek konzumira hranu koja nije halal, da mu dove i namaz neće biti primnjeni 40 dana? Allah vas nagradio! Unaprijed zahvalan na odgovoru. → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Nije istina. Međutim, konzumiranje haram hrane je od uzroka da dova ne bude primljena, pa musliman mora pripaziti na svoju ishranu.

 

■ PITANJE (br. 220): Es-selamu alejkum, šejh. Halalite, zaista mi je potrebna ocjena hadisa u kome stoji da će hafizu Kur'ana biti dozvoljeno da se zauzima za 10 do 70 osoba na Sudnjem danu. Allah vas nagradio. → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Hadisi koji govore o tome nisu vjerodostojni. Ali, ako hafiz Kur'ana bude od onih koji su radili po Kur'anu, nadat se da će ga Uzvišeni Allah učiniti od onih koji se zauzimaju za druge, a Allah najbolje zna.

 

■ PITANJE (br. 221): Es-Selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuh! Uvazeni šejhu, imam pitanje koje se tiče ženidbe. Upoznao sam sestru koja je pokrivena, klanja, drži se vere. Ali imamo problem i ona i ja. Naše porodice nazivaju sebe muslimanima, ali od muslimana imaju samo imena i riječi. Moja porodica nije da se oženim pokrivenom ženom. A ni njena isto da se ona uda za "Vehabiju", ne znam kako drugačije da nazovem njihovu mržnju. Pitanje glasi, da li je u ovom pitanju potrebna dozvola roditelja za brak? Allah ti dao svako dobro šejh i povećao korisno znanje. → ODGOVOR: Ve alejkumus-selamu ve rahmetullahi ve berekatuh! Da bi se dao odgovor na takvo pitanje mora se detaljno poznavati dotična situacija. Međutim, uzevši da je stanje onakvo kako ste ga Vi opisali, onda za brak ne treba dozvola roditelja (oca), ali treba dozvola velijja/šerijatskog staratelja. Dakle, ukoliko otac djevojke nije musliman praktičar, vilajet braka prelazi na drugu mušku osobu iz njene bliže familije. Ako nije otac, ima sina ili brata ili djeda ili amidžu itd. Ukoliko niko od spomenutih nije praktičar, onda vilajet (u našim okolnostima) prelazi na neku učenu i povjerljivu osobu iz njene okoline, poput imama u džamiji ili daiju ili uglednog i utjecajnog muslimana i sl. Djevojka treba da izabere od njih onog ko je najpouzdaniji i kojem najviše vjeruje da će se zaista zauzimati za njena prava i istinski bojati Allaha kada je u pitanju izabir bračnog druga. Znači, neće izabrati bilo koga ili, pak, nekoga za koga zna da se neće suprostavljati, nego samo da bi što lakše dao dozvolu i da bi se preskočio taj propis. Svrha i mudrost od vilajeta braka je u tome da se zatvore vrata poigravanja sa ženinim osjećajima, njenom čašću, imetkom i životom. Žena, najčešće, stvari posmatra emotivno, dok muškarac bolje poznaje drugog muškarca i lakše raspozna iskrene namjere od pokvarenih. Naravno, opet vas savjetujem da pokušate ubijediti i njene roditelje da se slože da vašim brakom jer, ipak, oni su se brinuli o njoj i idržavali je sve te godine, pa im treba ukazati poštovanje barem formalno. A što se tiče vaših roditelja, niste ih dužni poslušati kada vam zabranjuju brak sa pokrivenom djevojkom jer Uzvišeni Allah je naredio ženi pokrivanje, a nema pokornosti stvorenju u nepokornosti Stvoritelju. Lijepo pojasnite roditeljima zbog čega ženite pokrivenu djevojku, a ako se ne slože, niste ih dužni u tom slučaju poslušati, ali ostaje da ste im dužni činiti dobročinstvo, lijepo se prema njima ophoditi i pokoravati u onome što nije nepokornost prema Allahu. Opet napominjem da je ovo samo općeniti odgovor na postavljeno pitanje i unaprijed se ograđujem od svakog vida zloupotrebe odgovora od strane onih koji se poigravaju sa propisima braka, a Allah najbolje zna.

 

■ PITANJE (br. 222): Selam alejkum brate. Što se tiče donošenja salavata petkom na Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, da li je bolje djelo nego čitati Kur'an petkom? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! O posebnoj vrijednost donošenja salavata na Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, petkom preneseno je mnoštvo hadisa. Svi ti hadisi, pojedinačno, imaju mahane i slabosti u lancima prenosilaca, ali mnogi učenjaci smatraju da se te predaje uzajamno pojačavaju i podupiru, te da donošenje salavata petkom ima osnovu. Donošenje salavata na Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, je propisano djelo za koje je pripremljena velika nagrada kod Uzvišenog Allaha. Musliman treba uvjek da donosi salavate na Poslanika, alejhis-selam, a ne samo petkom. Da li da uči Kur'an ili da donosti salavate? To se vraća na svakog čovjeka pojedinačno. Bolje mu je da radi ono što je korisnije za njegovo srce i iman. Ukoliko osjeća veću korist u učenju Kur'ana - neka uči Kur'an, a ako osjeća veću korist u donošenju salavata - neka donosi salavate. Najbolje je da spoji između ta dva izrazito vrijedna djela, a Allahove blagodati su mnoge i On, dželle šanuh, za dobra djela nagrađuje mnogostruko.

 

■ PITANJE (br. 223): Es-selamu alejkum šejh. Pošto se bliži ramazan imao bih par pitanja u vezi zekata, jer obično dajem zekat u Ramazanu. Prvo pitanje: poznajem neku braću koja imaju određene dugove i sebe smatraju da spadaju u kategoriju osoba kojima je propisano dati zekat. Da li takva osoba koja na osnovu dugovanja uzima zekat mora taj isti zekat potrošiti na vraćanje duga ili šta? Pojedinci imaju određene poslove i primanja da bi mogli živjeti ali nemaju dovoljno da vrate dug. Drugo pitanje: meni mnogi duguju za raznorazne pozajmice. Ima onih za koje sam haman izgubio nadu da će vratiti dug. Za neke se nadam ali dugo vremena ne vraćaju, a imam i slučaj gdje sam prodao radnju i osoba mi duguje pare za tu radnju! E sad kako sve ovo da uzmem, da li da na sve plaćam zekat ili šta? Džezakumullâhu hajen! Es-selamu alejkum! → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Prije svega, zekat je obaveza dati onda kada pregodini novac nakon što je dostigao vrijednost nisaba. Znači, greška je odgađati izdvajanje zekata za ramazan, ako znamo da je iznos ranije pregodinio. Osoba koja uzme zekat pod izgovorom da će vratiti dug, dužna je udijeliti taj novac za vraćanje duga. Dočim, ukoliko se smatra od siromaha, a ujedno ima i dugova, pa uzme zekat kao siromah, a ne kao dužnik, onda ima potpunu slobodu u raspodjeli zekata na svoje potrebe. Novac koji vam drugi duguju, a izgubili ste nadu da ćete ga dobiti ili dužnik nije u stanju trenutno da vam vrati dug, na takav novac ne dajete zekat, ali ako ga u budućnosti dobijete, obračunat ćete i izdvojiti zekat samo za jednu godinu, iako je imatak boravio kod dužnika više godina.

 

■ PITANJE (br. 224): Es-selamu alejkum. Je li student dužan postiti ramazan ukoliko u tom periodu uči za ispite? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Jeste, dužan je postiti. Ispiti nisu opravdan razlog da se ostavi post u mjesecu ramazanu.

 

■ PITANJE (br. 225): Es-selamu alejkum. Možeš li šejh na jedno pitanje da mi odgovoriš? Imam problem s babom, govori mi da kratim bradu, da mi ne treba, a ja ne želim to da uradim. Je li mi grijeh ako ga ne poslušam? Najveći razlog zbog čega hoće da skratim bradu jest što dolazi njegov otac, a on ne podnosi kad nego ima bradu, odnosno moj dedo. Allah te nagradio! → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Nije dozvoljeno kratiti bradu ispod dužine šake po jednoglasnom mišljenju islamskih učenjaka. Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, nosio je bradu i naredio puštanje brade. Ako ti otac ili bilo ko drugi naređuje da skratiš bradu ispod te dužine, nećeš mu se pokoravati, jer nema pokornosti stvorenju u nepokornosti Stvoritelju. Međutim, i pored odbijanja pokornosti, ostaje da činiš dobročinstvo ocu u drugim stvarima i lijepo se prema njemu ophodiš. Allah te pomogao!

 

■ PITANJE (br. 226): Es-selamu alejkum. Imam jedno pitanje, pa ukoliko ste u mogućnosti da odgovorite. Zanima me da li je ispravno klanjati noćni namaz 10-15 minuta prije zore, tj. prije nastua sabah-namaza? Da li je validan taj noćni namaz? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Ispravno je klanjati noćni namaz sve do nastupa prave zore.

 

■ PITANJE (br. 227): Selam alejkum. Brak nije farz, ali ima hadis da je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: "Brak je moj sunnet, pa ko ga ostavi, nije od nas!", tako nešto, Allah najbolje zna. Da li se to "nije od nas" odnosi da nije musliman ili? Ovo me zbunjuje, jer npr. Ibn Tejmijje nije bio oženjen, pa ne znam kako taj hadis shvatiti? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Brak je o sunneta Allahovih poslanika i vjerovjesnika, alejhimus-selam, i od prirodnih potreba sa kojima je Uzvišeni Allah stvorio ljude. Poslanikove, sallallahu 'alejhi ve sellem, riječi: "... i ženim se ženama, pa ko se okrene od mog sunneta, ne pripada meni." (Buhari i Muslim), ne znače da je onaj ko se ne ženi nevjernik, nego nije od onih koji slijede njegov, alejhis-selam, sunnet. Dakle, nije od njegovih iskrenih i doslijednih sljedbenika. Ženidba u osnovi je pohvalna i nije naređena; međutim, učenjaci kada govore o propisima braka spominju da ne važi za svaku osobu isti propis. Nekim ljudima brak je obaveza, nekima pohvalan, nekima samo dozvoljen, nekima pokuđen, a nekima čak i haram - shodno stanju i situaciji svake osobe. Čovjek koji ne može se sačuvati harama osim ženidbom, njemu je obaveza da se oženi, kao što je i čovjeku koji nema fizičkih mogućnosti za spolnim odnosom haram se oženiti jer time čini štetu ženi koju je oženio, osim ako je riječ o drugim povodima za brak, kao brak u poznoj starosti radi hizmeta i sl. A što se tiče šejhul-islama Ibn Tejmijje, on, Allah mu se smilovao, nije ostavio ženidbu zato što je to smatrao pokuđenim ili zabranjenim, nego je nailazio na mnoštvo iskušnja i uznemiravnja, od zatvora do progona, pa jednostavno nije stigao da se oženi, iako je možda imao namjeru.

 

■ PITANJE (br. 228): Selam alejkum brate. Da li može da se klanja jacija kada se pojave zvijezde na nebu? Barekellahu fike. → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Vrijeme jacija-namaza nastupa nestankom crvenila na nebu. Prema tome, nije ispravno klanjati jaciju samom pojavom zvijezda na nebu, osim ako je riječ o spajanju akšama i jacije na putovanju ili radi velike potrebe.

 

■ PITANJE (br. 229): Selam alejkum brate Amire. Šta mi vi preporučujete koje vaktije da se pridržavam, dal' od IZ-a ili one od brata Ljakića? Allah vam svako dobro dao. → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Vaktija od dr. Zijada Ljakića je tačnija i predostrožnija, a Allah najbolje zna.

 

PITANJE (br. 230): Es-selamu Alejkum šejh! Kratko pitanje: da li je preporučljivo čitati knjige Hanefijski fikh od Abdulhamid Mahmud Tuhmaza? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Ne preporučujem vam da ih čitate, osim ako imate jako predznanje o akidi i fikhu. U spomenutim knjigama ima spornih tumačenja koja su suprotna vjerodostojim dokazima iz Kur'ana i sunneta Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem. Čak je šejh Sulejman b. Salih el-Hiraši, hafizehullah, napisao zasebno djelo u kojem je upozorio na određene akaidske devijacije kod spomenutog autora, poput traženja šefa'ata od Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, nakon njegove smrti, činjenja tevessula putem njega, alejhis-selam, i druge novotarije.

 

■ PITANJE (br. 231): Es-selamu alejkum! Dragi brate, da li je insan grješan ako klanja jaciju nakon pola noći i da li se smatra da je propustio jaciju u njeno vrijeme? Allah te nagradio, to mi nije jasno. → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! U vezi s tim postoji jako razilaženje među islamskim učenjacima. Ono na što upućuju mnogi vjerodostojni hadisi od Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, jeste da se ne treba odgađati jacija iza pola noći i toga se treba pridržavati, a Allah najbolje zna.

 

■ PITANJE (br. 232): Selam alejkum šejh! Halalite što vas ometam. Ako možete da mi odgovorite da li je ispravan tekfir na osnovu pravila: „Osnova kod ljudi je kufr, jer je država (darul-kufr) nevjernička“. Koji je vaš stav po pitanju ovoga i ima li iko od uleme ehli-sunneta da je na ovom gore spomenutom stavu? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Ako misli da su nevjernici svi ljudi koji žive u nevjerničkoj državi, onda je to neispravno i haridžijska zabluda; a ako misli da je osnova u nevjerničkoj državi da su ljudi nevjernci, onda je to istina, jer je njihova država, ali ne znači da je svaki pojedinac nevjernik. To što neko živi u nevjerničkoj državi nije djelo nevjerstva radi kojeg se izlazi iz islama i postaje odmetnik. Također, postoji i treća vrsta država, kao što spominje šejhul-islam Ibn Tejmijje, rhm, a to su pomiješane države, tj. one u kojima ima puno muslimana i nemuslimana, i za takve države ne može se donijeti generalni sud, nego od pojedinca do pojedinca, od mjesta do mjesta itd. Nije mi poznato da je iko od uleme ehlis-sunneta vel-džema'ata proglasio nevjernicima sve ljude koje žive u nevjerničkim državama. Takvo nešto svojstveno je samo haridžijama i njima sličnim, da nas Allah sačuva njihove zablude.

 

■ PITANJE (br. 233): Es-selamu alejkum ve rahmetullah! Kada klanjam noćni namaz čitam iz Mushafa i baš na taj način sam osjetio slast namaza jer ne znam puno napamet. Medjutim, ne znam baš skroz tečno čitati pa se pitam da li mi je dozvoljeno tako klanjati? Allah vas nagradio... → ODGOVOR: Ve alejkumus-selamu ve rahmetullahi ve berekatuh! Nema smetnje učiti Kur'an na noćnom namazu iz Mushafa. Tako su radili mnogi iz prvih generacija. Imam Buhari, rhm, u Sahihu veli: „Aišu, radijallahu anha, predvodio bi u (noćnom) namazu njen rob Zekvan učeći iz Mushafa.“ Kada je imam Ibn Šihab ez-Zuhri, rhm, bio upitan o učenju iz Mushafa na namazu, odgovorio je: „Tako su muslimani postupali od prvih dana islama!“, a u drugoj predaji rekao je: „Najbolji među nama učili bi iz Mushafa!“ (El-Mervezi, Muhtesaru kijamil-lejl, str. 233)

 

■ PITANJE (br. 234): Es-selamu alejkum, halalite šejh. Ovo pitanje me slama već duže vremena. Ako može kratak odgovor oko halal mesa, Allah vas nagradio. Obaveza je da onaj ko kolje ima 5 namaza ili se može koristit meso ako kolje onaj ko ima samo džumu-namaz? (džumu, bajram) Spada li on pod skupinu onih koji nisu ostavili namaz? Propis za halal meso? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Musliman je obavezan da klanja pet dnevnih namaza. Namaz je rukn islama i najveća naredba nakon dva šehadeta. Osoba koja ispusti samo jedan namaz počinila je time veći grijeh od zinaluka, krađe, nepravednog ubijstva, jedenja svinjskog mesa, pijenja alkohola i drugih velikih grijeha mimo širka, i to po konsenzusu islamskih učenjaka, kao što navodi imam Ibnul-Kajjim, rhm. Međutim, islamski učenjaci, iako su jednoglasni da je ostavljanje namaza veliki grijeh, razilaze se da li je ostavljanje namaza djelo velikog nevjerstva ili samo veliki grijeh koji ne izvodi iz islama. Mišljenje koje preferiramo, na osnovu mnogih jasnih i nedvosmislenih dokaza, jeste da je ostavljanje namaza veliko nevjerstvo koje čovjeka izvodi iz islama. Dakle, osoba koja ne klanja nije musliman, jer namaz je uslov da bi čovjekov islam bio ispravan. Međutim, učenjaci koji smatraju da je ostavljanje namaza (veliko) nevjerstvo, spore se o tome šta znači ostaviti namaz. Dio učenjaka smatra da je nevjerstvo namjerno ostaviti makar jedan farz namaz da mu istekne propisano vrijeme; drugi kažu ostaviti podne i ikindiju do akšama ili akšam i jaciju do sabaha; treći kažu da više ne klanja nego što klanja, četvrti da nikako i nikada ne klanja. Najispravnije mišljenje je, a Allah najbolje zna, da onaj koji barem ponekad klanja farz namaze nije nevjernik, ali je musliman veliki griješnik. Taj stav preferirali su šejhul-islam Ibn Tejmijje, Ibn Usejmin i mnogi drugi učenjaci. Znači, ponekad ako klanja, dovoljno je da bi njegovo meso bilo halal. Međutim, da li se pod ovo mišljenje može podvesti onaj ko klanja samo džumu i nikada ne klanja ni jedan drugi namaz? Allah najbolje zna, iz predostrožnosti možda treba ostaviti meso i takvih ljudi, ali lično se ne usuđujem iznijeti neki konkretniji sud o takvim ljudima. Ovdje je, naravno, riječ samo o općem propisu ostavljanja namaza i ne govorimo o spuštanju istoga na pojedince, jer to zahtijeva uspostavljanje dokaza i otklanjanje nejasnoća, kao što je poznato.

 

■ PITANJE (br. 235): Es-selamu alejkum. Jedno pitanje: pošto uskoro, ako Bog da, trebamo dobiti prinovu u porodicu, i dječak je, jedan od prijedloga bilo je i ime Kerim, pa me zanima vase mišljenje u vezi s time? → ODGOVOR: Ve alejkumus-selam! Najbolje je muškom djetetu naditi ime u značenju robovanja Allahu, kao Abdullah (Allahov rob) ili Abdur-Rahman (Rob milostivog) ili Abdul-Melik (Rob Vladara) i sl.; ili, pak, naditi mu ime po nekom od Allahovih poslanika, alejhimus-selam, ili plemenitih ashaba i sl. Međutim, nije zabranjeno naditi bilo kakvo ime lijepog značenja, iako ne ulazi u prethodno spomenute vrste imena. Ime Kerim ima lijepo značenje, pa tako da nema smetnje naditi ga novorođenčetu.

Amir I. Smajić

12. ševval, 1438 god.

hfz.mr.Amir I. Smajić

Amir I. Smajić

25. ša'ban, 1438 god. | Fakultet Hadisa - MEDINA - S.A.

Items details

Icon for hits displayHits: 2394 clicks
Icon for creation to displayCreated a year and 2 months ago at Nedjelja, 29 Januar 2017 by Vjernik

TCE-Plugin by www.teglo.info

Ažurirano ( Petak, 07 Juli 2017 01:35 )