أهل السنة والجماعة - Ehlu sunnet vel-džemat

Islamski portal | Džemat-Sabah

Islam - Vjera mira Naslovna Džemat-Sabah KNJIGE | za Narudžbu KNJIGA 2016 | (Vrijednost i položaj Poslanikove porodice). Autor: šejh 'Abdu-l-Muhsin b. Hamed El-'Abbad El-Bedr.

KNJIGA 2016 | (Vrijednost i položaj Poslanikove porodice). Autor: šejh 'Abdu-l-Muhsin b. Hamed El-'Abbad El-Bedr.

E-mail Ispis PDF
Share

 

Knjiga (Vrijednost i položaj Poslanikove porodice).

Autor: šejh 'Abdu-l-Muhsin b. Hamed El-'Abbad El-Bedr.

Prijevod: Senad Muhić

Redaktura prijevoda: dr. Hakija Kanurić i Fejzo Radoncic

Urednik: doc. dr. Esmir Halilović

Lektura: Jasmina Radončić

Dizajn korice & DTP: Dženan Škoro

Knjiga ima 83 stranice, i mehkog je uveza.

Cijena: 7KM + poštarina

Pet i više knjiga: po 6KM.

Za EU cijena je u eurima.

Za sve informacije obratiti se na:

Mob: +38762361165

https://www.facebook.com/senad.muhic.3

Knjiga se u Sarajevu može nabaviti kod Dženan Škoro.

 

Items details

Icon for hits displayHits: 1177 clicks
Icon for creation to displayCreated a year and 6 months ago at Srijeda, 26 Oktobar 2016 by Vjernik

TCE-Plugin by www.teglo.info

Ažurirano ( Srijeda, 26 Oktobar 2016 19:42 )