أهل السنة والجماعة - Ehlu sunnet vel-džemat

Islamski portal | Džemat-Sabah

Islam - Vjera mira Naslovna ISLAM|TEME Post | Ramazan VRIJEDNOST POSTA ŠEST DANA ŠEVVALA / POST CIJELE GODINE

VRIJEDNOST POSTA ŠEST DANA ŠEVVALA / POST CIJELE GODINE

E-mail Ispis PDF
Share

VRIJEDNOST POSTA ŠEST DANA ŠEVVALA / POST CIJELE GODINE

(30x10)+(6x10)= 300+60=360

Kazao je Allahov Poslanik: ”Ko isposti mjesec ramazana, a potom to poprati sa šest dana u ševvalu, isto kao da je postio cijelo vrijeme.”

U fetvama islamskih učenjaka nalazimo da su podsticali na pošćenje šest dana u mjesecu ševvalu, zbog nagrade koju je Poslanik obećao onima koji poste.

Uvaženom učenjaku današnjeg vremena Muhammedu Salihu Munnedžidu postavljeno je sljedeće pitanje:

Kakav je propis posta šest dana u ševvalu i da li je to obaveza?”, na koje je odgovorio:

”Post šest dana u ševvalu, nakon ramazanskog obaveznog posta, je sunnet –pohvalan čin i nije obaveza – vadžib.

Muslimanu je propisano da posti šest dana u ševvalu i za to djelo obećane su velike nagrade. Jedna od tih nagrada jeste da se postaču tih dana obećava nagrada posta cijele godine, kao što je zabilježeno u vjerodostojnom hadisu Allahovog Poslanika u predaji Ebu Ejjuba, r.a., u kojoj stoji da je Allahov Poslanik kazao: ”Ko isposti mjesec ramazana, a potom to poprati sa šest dana u ševvalu, isto kao da je postio cijelo vrijeme.” (Hadis su zabilježili Muslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai i Ibn Madže)

Allahov Poslanik detaljno je pojasnio ovu nagradu sljedećim riječima: ”Ko isposti šest dana nakon Ramazanskog bajrama, kao da je postio godinu.” U drugom rivajetu: ”Allah dobro djelo nagrađuje deseterostruko, mjesec je za deset mjeseci, a post šest dana upotpunjuje nagradu godine.” (Nesai, Ibn Madže, on se nalazi u Sahihut-Tergib, 1/421) Ibn Huzejme ga bilježi u verziji: ”Post mjeseca ramazana nagrađuje se deseterostruko, a post šest dana za dva mjeseca godine, to je post cijele godine.”

Učenjaci hanbelijske i šafijske pravne škole spomenuli su da je post šest dan mjeseca ševvala, nakon mjeseca ramazana, ravan nagradi obaveznog posta cijele godine, zato što je uvećavanje nagrade općenito prisutno i u dobrovoljnom postu, tj. dobro djelo se nagrađuje deseterostruko.

Veoma bitna korist koja proizlazi iz posta šest dana mjeseca ševvala jeste upotpunjavanje manjkavosti ramazanskog posta, zato što je nemoguće sačuvati post od manjkavosti, a na Sudnjem danu će se nafilama – dobrovoljnim djelima upotpunjavati manjkavost obaveznih djela.

Allahov Poslanik kazao je: ”Prvo djelo za koje će ljudi polagati račune na Sudnjem danu je namaz, Uzvišeni Allah će govoriti melekima – a On najbolje zna: ‘Pogledajte u namaz Moga roba, je li potpun ili manjkav.’ Ako bude potpun, bude mu upisana potpuna nagrada. Ako bude manjkav, Uzvišeni Allah rekne: ‘Pogledajte da li Moj rob ima dobrovoljnog ibadeta – nafile’, ako bude imao dobrovoljnih namaza ,Uzvišeni Allah rekne: ‘Upotpunite Mome robu obavezni namaz njegovim nafilama, a nakon toga s ostalim djelima učinite isto.” (Ebu Davud)

A Allah najbolje zna.

mr.Elvedin Pezić


PITANJE: KADA SE MOŽE POČETI SA POSTOM ŠEST DANA ŠEWALA ???  (PITANJE KOJE NE POZNAJU MNOGI)

Islamski učenjaci dozvolili su da se šest dana ševvala počne postiti već drugog dana Bajrama. Nažalost, mnogi ljudi smatraju kako i ovaj Bajram traje tri ili četiri dana, što nema nikakve osnove niti utemeljenja. Ramazanski bajram traje jedan dan i samo u tom prvom danu zabranjeno je postiti, po konsenzusu učenjaka.

Šejh Muhammed Salih Usejmin upitan je: ”Mnogi ljudi smatraju kako je obaveza da se počne s postom šest dana ševvala u drugom danu Bajrama i da se ti dani moraju postiti uzastopno, je li to tačno?”, na što je odgovorio:

”Post u mjesecu ševvalu može da se počne odmah drugog dana Bajrama, a isto tako ta nafila može se ispostiti i na kraju mjeseca, kao što je dozvoljeno da se posti uzastopno šest dana ili da se posti dan po dan razdvojeno. Bitno je da taj post bude nakon napaštanja obaveznog posta.Čovjek koji treba da naposti određene dane iz ramazana, dat će prednost napaštanju nad dobrovoljnim postom u mjesecu ševvalu.”

A Allah najbolje zna.

Centru za fetve koji djeluje u sklopu web sajta islamweb.net postavljeno je pitanje: ”Je li dozvoljeno postiti šest dana u ševvalu neposredno nakon Bajrama ili je obaveza sačekati prolazak trećeg dana Bajrama?”, na što su odgovorili: ”

Imam Muslim zabilježio je predaju od Allahovog Poslanika: ”Ko isposti mjesec ramazana, a potom to poprati sa šest dana u ševvalu, kao da je postio cijelo vrijeme.”

Imam Nevevi u komentaru Muslimovog Sahiha rekao je: ”Učenjaci naše pravne škole smatraju da je prioritetnije i bolje da se posti šest dana uzastono i neposredno nakon Bajrama, a ako bi ih postio rastavljeno ili odgodio do kraja mjeseca, postigao bi obećanu nagradu, jer se i na to odnosi termin ‘…a potom to poprati sa šest dan u ševvalu.’“

Allah najbolje zna.

Odgovorio: mr.Elvedin Pezić

Items details

Icon for hits displayHits: 1445 clicks
Icon for creation to displayCreated a year and 8 months ago at Srijeda, 06 Juli 2016 by Vjernik

TCE-Plugin by www.teglo.info

Ažurirano ( četvrtak, 07 Juli 2016 10:07 )