أهل السنة والجماعة - Ehlu sunnet vel-džemat

Islamski portal | Džemat-Sabah

Islam - Vjera mira Naslovna ISLAM|TEME Ahlak | Da`wah POLA SATA U ŽIVOTU VJERNIKA

POLA SATA U ŽIVOTU VJERNIKA

Share

(Prilika za postizanje velikih nagrada)

U vrevi i kolotecini savremenog nacina života, covjek ponekad zaboravi kolika je Allahova milost i kako na jednostavan nacin, u kratkom vremenskom periodu, može postici velike nagrade.

Neizbrojiva su djela za koja Uzvišeni Allah obecava nagradu, bez obzira na to što su mala i što ih svakodnevno izvršavamo nesvjesni nagrade koju za njih možemo postici. Ilustrativan primjer za to jeste odlazak u džamiju. Naime, prilikom samo jednog odlaska u džamiju covjek u tom periodu može da uradi nekoliko djela, a za svako od njih obecana je nagrada.

Nagrada za uzimanje abdesta

Prije nego što krene u džamiju, covjek treba da abdesti, a za potpuno uzimanje abdesta Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obecao je više nagrada. U jednom od mnogobrojnih hadisa navodi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada se rob musliman – ili mu’min, abdesti, pa opere svoje lice, sa njegovog lica zajedno sa vodom, ili s posljednjom kapi vode, spadnu svi grijesi koje je pocinio ocima gledajuci (u haram); kada opere svoje ruke, sa njegovih ruku zajedno sa vodom, ili s posljednjom kapi vode, spadnu svi grijesi koje je pocinio rukama; kada opere svoje noge, sa njegovih nogu zajedno sa vodom, ili s posljednjom kapi vode, spadnu svi grijesi koje je pocinio nogama (koracajuci ka grijehu), tako da nakon abdesta izade cist od grijeha.” (Muslim, od Ebu Hurejre, radijallahu anhu)

Nagrada za ucenje dove poslije uzimanja abdesta

Nakon što se covjek potpuno ocisti i upotpuni svoj abdest, proucit ce dovu nakon abdesta koju je preporucio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i za cije je ucenje obecao veliku nagradu.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko se od vas abdesti, pa abdest upotpuni, a zatim izgovori:

‘Ešhedu en la ilahe illallahu ve enne Muhammeden abdullahi ve resuluhu! – Svjedocim da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik, bit ce mu otvorena osmera džennetska vrata, da ude na koja hoce.’” (Muslim)

Nagrada za izlazak iz kuce s namjerom klanjanja namza u džematu i za ucenje dove prilikom izlaska iz kuce

Nakon uzimanja abdesta, covjek izlazi iz kuce sa namjerom da klanja namaz u džematu. Prilikom izlaska iz kuce propisano je da prouci neku od dova, a za jednu od njih Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obecao je divnu nagradu, rekavši: “Kada covjek izade iz svoje kuce i tom prilikom izgovori:

“Bismillahi, tevekeltu alellahi, la havle ve la kuvvete illa billahi! – Sa Allahovim imenom izlazim, na Allaha se jedino oslanjam, nema snage niti moci osim kod Allaha!’, bude mu receno: ‘Upucen si, sacuvan si, zašticen si!’ Nakon toga, od njega se sklanjaju šejtani govoreci jedni drugima: ‘Šta ceš sa osobom koja je upucena, zašticena i sacuvana?!’” (Ebu Davud, od Enesa b. Malika, radijallahu anhu, a šejh Albani ocijenio ga je vjerodostojnim u više svojih djela)

Nagrada za pješacenje do džamije

Pješacenjem do džamije, covjek ce postici veliku nagradu, kako se navodi u hadisu Ebu Hurejre, radijallahu anhu, koji prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Namaz koji covjek obavi u džematu vredniji je namaza koji klanja u kuci ili na pijaci za dvadeset pet puta. To je zato što kada neko uzme abdest, lijepo i potpuno, a potom ode u džamiju, a jedini razlog zbog kojeg je izašao bude namaz (koji želi obaviti u džamiji), sa svakim korakom koji napravi bit ce mu povecan jedan stepen i oprošten jedan grijeh. Kada klanja namaz, meleki ce na njega neprestano donositi salavat sve dok je u džamiji i dok se ne onecisti, govoreci: ‘Gospodaru, oprosti mu! Gospodaru, smiluj mu se!’ On ce biti u namazu sve dok bude išcekivao (novi) namaz.” (Buhari)

Nagrada za klanjanje tehijjetul-mesdžida

Kada covjek ude u džamiju, propisano mu je da ne sjeda prije nego što klanja dva rekata. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Kada neko od vas ude u džamiju, neka ne sjeda sve dok ne klanja dva rekata.” (Buhari i Muslim)

Nagrada za zikr u vremenu išcekivanja namaza

Vrijeme koje covjek provede išcekujuci namaz lijepo je da ispuni zikrom – velicanjem i spominjanjem Allaha ili ucenjem Kur’ana. Kada je u pitanju ucenje Kur’ana, covjeku se za svaki prouceni harf – slovo obecava po jedno dobro djelo, a kada je u pitanju zikr – spominjanje Allaha, u vezi s tim navode se brojne predaje u kojima se za razne zikrove obecavaju ogromne i neprocjenjive nagrade. Postoje mnogi lagni zikrovi za koje se obecaju velike nagrade, a jedan od takvih zikrova jeste izgovaranje rijeci: “La havle ve la kuvvete illa billahi, la ilahe illallah, estagfirullah, subhanallahi, ehlamdulillah, Allahu ekber, subhanellahi ve bi hamdihi i subhanelllahil-azim!”

Nagrada za ponavljanje ezana za mujezinom i za ucenje dove poslije ezana

Kada bude slušao ucenja ezana, ponavljat ce za muezinom, onako kako i on govori, osim rijeci “hajja ales-sallah” i “hajja alel-felah”, kada ce kazati “la havle ve la kuvvete illa billahi”, a zatim ce donijeti sallavat na Allahovog Poslanika i prouciti dovu kojoj nas je Allahov Poslanik poducio, a koja glasi:

“Allahumme rabbe hazihid-davetit-tammeh, ves-salatil-kaimeh, ati Muhammedenil-vasilete vel-fadileh, vebashu mekamen mahmudenni-lezi vea‘dtehu.”

Abdullah b. Amr b. As, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada cujete ezan, i vi izgovarajte isto ono što izgovara i mujezin (ponavljajte za njim), a zatim na mene donosite salavat, jer svako onaj ko na mene donese jedan salavat, Allah na njega donese deset salavata. Nakon toga molite Allaha da mi podari El-Vesile, a to je mjesto u Džennetu koje ce dobiti samo jedan od svih Allahovih robova, a ja se nadam da cu ja biti taj. Onaj ko za mene (od Allaha) bude tražio El-Vesile, takav ce imati pravo na moj šefat.” (Muslim)

Nagrada za klanjanje dva rekata poslije ezana

Nakon ezana, bez obzira o kojem namazu se radilo, propisano je da covjek klanja dva rekata nafile ili više, zavisno o kojem se namazu radi.

Dova upucena izmedu ezana i ikameta

Lijepo je da covjek vrijeme izmedu ezana i ikameta provede u cinjenju dove.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Dova upucena izmedu ezana i ikameta nece biti odbijena”, a u drugoj vjerodostojnoj verziji navodi se dodatak: “...pa dovite!” (Ebu Davud, od Enesa b. Malika, radijallahu anhu, a šejh Albani ovaj je hadis ocijenio vjeroodstojnim u više svojih djela)

Nagrada za namaz obavljen u džematu i za dove i zikrove koji se prouce poslije namaza

Nakon što covjek klanja namaz, koji je osnovni ibadet zbog kojeg je i došao u džamiju i za cije su obavljanje obecane mnoge nagrade, koje necemo spominjati, covjeku je propisano da pojedinacno uci zikrove koji su preneseni od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a za neke od njih obecane su posebne nagrade.

Nakon svakog namaza lijepo je da covjek prouci Ajetul-Kursijju.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko na kraju svakog propisanog namaza prouci Ajetul-Kursijju, od ulaska u Džennet ne sprecava ništa osim smrti.” (Taberani,Musnedus-Šamijjin, a šejh Albani ocijenio ga je vjerodostojnim)

Isto tako, poslije propisanog namaza lijepo je po trideset i tri puta izgovoriti: “subhanallahi, elhamdulillahi, Allahu ekber” i da to upotpuni rijecima “La ilahe illallahu, vahdehu la šerike lehu, lehul-mulku, ve lehul-hamdu, ve huve ala kuli šejin kadir.” A postoje i drugi vjerodostojni nacini izgovaranja ovog zikra.

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko na kraju svakog namaza izgovori ‘subhanallahi’ trideset tri puta, ‘elhamudlillaihi’ trideset tri puta, ‘Allahu ekber’ trideset tri puta, a zatim to upotpuni stoti put rijecima: “La ilahe illallahu, vahdehu la šerike lehu, lehul-mulku, ve lehul-hamdu, ve huve ala kuli šejin kadir’, bit ce mu oprošteni grijesi, pa makar ih bilo kao morske pjene.” (Muslim)

Abdullah b. Amr, radijallahu anhu, kazuje: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘U Džennet ce uci onaj ko ustraje u cinjenju dva djela, koja su veoma lagana, a malo je onih koji ih prakticiraju: (prvo je) da nakon svakog namaza izgovori ‘subhanallahi’ deset puta, ‘elhamdulillahi’ deset puta i ‘Allahu ekber’ deset puta, to je stotinu pedeset na jeziku, a hiljadu i pet stotina na vagi;

a (drugo je) da, kada legne u postelju, izgovori ‘subhanallahi’ trideset tri puta, ‘elhamdulillahi’ trideset tri puta, i ‘Allahu ekber’ trideset i cetiri puta, to je stotinu jezikom, a hiljadu na vagi.’Vidio sam Allahovog Poslanika kako ih prebrojava na svojoj ruci. Prisutni su ga upitali: ‘Allahov Poslanice, kako to da su to veoma lagani postupci, a veoma je malo onih koji to prakticiraju?’, a on je odgovorio: “Šejtan dode nekome od vas i uspava ga prije nego što ih izgovori i dode mu nakon namaza pa ga posjeti na neku njegovu potrebu prije nego što ih izgovori.’”

U verziji koju bilježi imam Ahmed navodi se dodatak: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao je: ‘Ima li neko od vas da u toku jednog dana ucini dvije hiljade i pet stotina grešaka?’” (Ahmed, Ebu Davud i Tirmizi, a šejh Albani ocijenio ga je vjerodostojnim u više svojih djela)

Nagrada za selam koji covjek nazove drugima prilikom povratka iz džamije

Prilikom povratka iz džamije, covjek ce neminovno sresti nekoga brata muslimana, kojeg ce poselamiti, a u islamu su onima koji se medusobno selame i rukuju prilikom susreta obecane velike nagrade.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Kada god se sretnu dva muslimana, pa se rukuju, bude im oprošteno prije nego što se razidu.” ( Ahmed, Ibn Madža, od Beraa b. Aziba, radijallahu anhu, a šejh Albani ocijenio ga je vjerodostojnim u više svojih djela)

Postoji još mnogo drugih dobrih djela koja covjek na putu ka džamiji i u povratku iz džamije veoma lahko može uciniti. Mi smo ovdje spomenuli ona djela koja su najcešca, a koja su veoma lagana, a za koja se obecavaju velike nagrade. Stoga, nemojmo sebi dopustiti da nam dani prolaze, da se naš smrtni cas iz dana u dan primice, a da ne iskoristimo ove nacine kako bismo povecali konto svojih dobrih djela cineci neka od navedenih.

Priredio: mr. Elvedin Pezic

(minber.ba)

Items details

Icon for hits displayHits: 1703 clicks
Icon for creation to displayCreated 2 years and one month ago at Subota, 19 Mart 2016 by Vjernik

TCE-Plugin by www.teglo.info