أهل السنة والجماعة - Ehlu sunnet vel-džemat

Islamski portal | Džemat-Sabah

Islam - Vjera mira Naslovna ISLAM|TEME Ahlak | Da`wah Neka QUR`AN BUDE TVOJ NAJBOLJI PRIJATELJ

Neka QUR`AN BUDE TVOJ NAJBOLJI PRIJATELJ

Share

mr.Imamović Semir

Kur'an je najbolji čovjekov prijatelj, a evo i zašto:

- iskreno ga savjetuje i upućuje na ono što je za njega najbolje, osvjetljava mu put i vodi ga jedinim ispravnim putem ("Ovaj Kur’an vodi jedinom ispravnom putu", El-Isra, 9);

- donosi mu radosne vijesti ("i vjernicima koji čine
dobra djela donosi radosnu vijest da ih čeka nagrada velika", El-Isra, 9)


- tiješi ga kada je tužan i hrabri kada je uplašen, ("Od Mene će vam uputstvo dolaziti, i oni koji uputstvo Moje budu slijedili – ničega se neće bojati i ni za čim neće tugovati", El-Bekare, 38, tj. neće se žalostiti zbog prošlosti, jer su je iskorsitili u dobrim djelima, i neće strahovati od budućnosti, jer znaju da vjernike čeka lijep završetak)

- ne ostavlja ga na cjedilu u teškim trenucima, u iskušenjima, na samrti, u kaburu, na sirat-ćupriji i na mahšeru, naprotiv, u svim spomenutim situacijama, on mu je najveća pomoć i podrška (Poslanik je u dovi molio: "... da učiniš Kur'an proljećem moga srca, svjetlošću mojih prsa, otkloniteljem moje tuge i brige";

- ulijeva mu samopouzdanje, ponos i dostojanstvo ("I ne gubite hrabrost i ne žalostite se; vi ćete pobijediti/vi ste gornji ako budete pravi vjernici", Alu-Imran, 139; "Mi vam Knjigu objavljujemo u kojoj je slava vaša/ponos/dostojanstvo, pa zašto se ne opametite?", El-Enbija, 10)

- stalno ga podsjeća na prolaznost i bezvrjednost ovog svijeta i pravu svrhu i cilj njegovog boravka na ovom svijetu ("Život na ovome svijetu je samo igra i zabava, a onaj svijet je, zaista, bolji za one koji se Allaha boje. Zašto se ne opametite?", El-En'am, 32)

- prihvati ga kad god mu se vrati, a na njegovu grubost, nemarnost i tvrdoću odgovara blagošću, umiljatošću, lijepim riječima (Reci: ”O robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti; On, doista, mnogo prašta i On je milostiv.”, Ez-Zumer, 53)

- otkriva mu puteve sreće, spasa, lijepog i ugodnog života, sticanja i uvećavanja opskrbe/nafake ("Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili.", En-Nahl, 97; "i govorio: ’Tražite od Gospodara svoga oprost jer On, doista, mnogo prašta; On će vam kišu obilnu slati i pomoći će vas imanjima i sinovima, i daće vam bašče, i rijeke će vam dati.", Nuh, 10-12)

- upozorava ga na njegovog najvećeg neprijatelja i njegove spetke ("O sinovi Ademovi, zar vam nisam naredio: ”Ne klanjajte se šejtanu, on vam je neprijatelj otvoreni, već se klanjajte Meni; to je Put pravi. On je mnoge od vas u zabludu odveo, kako niste pameti imali?!", Ja-sin, 60-62).

- ne traži nikakvu protuuslugu za svoju ljubav i prijateljstvo. Njegovo prijateljstvo i ljubav su trajni, bezvremenski, iskreni i bezuslovni.

Ko ne bi volio imati takvog prijatelja!

/ preuzeto sa njegovog FB profila

Items details

Icon for hits displayHits: 2033 clicks
Icon for creation to displayCreated 2 years and 3 months ago at Petak, 04 Decembar 2015 by Vjernik

TCE-Plugin by www.teglo.info