أهل السنة والجماعة - Ehlu sunnet vel-džemat

Islamski portal | Džemat-Sabah

Islam - Vjera mira Naslovna ISLAM|TEME Sunnet | Hadis 50 POSLANIKOVIH SUNNETA | PRAKSA

50 POSLANIKOVIH SUNNETA | PRAKSA

Share

Bio je najljepšeg lica i ponašanja, nije bio previše visok niti nizak.[1]

Krevet na kojem je spavao bio je od štavljene kože napunjene palminim vlaknima.[2]

Bio je stidljiviji od djevice u svojoj odaji, a kada bi nešto prezirao to bi mu se vidjelo na licu.[3]

Kada bi bio sretan, lice bi mu zasjalo kao da je djelić Mjeseca.[4]

Davao bi prednost desnoj strani: prilikom uzimanja abdesta, obuvanja obuće i prilikom češljanja.[5]

Ljubio bi svoje supruge i dok bi postio, a najviše od svih ljudi je kontrolisao svoje strasti.[6]

Svojoj porodici (sa putovanja) ne bi dolazio noću, to bi činio početkom dana ili popodne.[7]

Volio je med i slatko, a nakon ikindije bi odlazio nekoj od svojih žena i približio bi joj se.[8]

Sa putovanja se ne bi vraćao osim jutrom, a kada bi došao u svoje mjesto prvo bi otišao u mesdžid, klanjao dva rekata i nakon toga malo sjedio.[9]

Bio je srednjeg rasta, širokih pleća, kosa mu је padala preko ušiju.[10]

Kosa mu je bila puštena, niti kratka, niti duga, između ušiju i ramena.[11]

Spavao bi početkom noći, dok bi krajem noći ibadet činio.[12]

Volio je da klanja tamo gdje bi ga zateklo namasko vrijeme.[13]

Kada bi osjetio neku poteškoću, proučio mi sam sebi sure El-Felek i En-Nas.[14]

Kada bi pričao, neke riječi bi ponavljao tri puta kako bi se bolje razumjele, a kada bi došao kod ljudi, tri puta bi im nazivao selam.[15]

Kada bi bilo mnogo hladno, poranio bi sa namazom, a kada bi bila vrućina, onda bi ga odgađao.[16]

Ka'b b. Malik veli: „Malo je bilo slučajeva kada je Poslanik kretao na put u drugom danu osim četvrtka.“[17]

Kada je klanjao na jahalici okrenuo bi se tamo gdje bi se jahalica okretala, a kada bi želio da klanja obavezni namaz, sišao bi i okrenuo se prema kibli.[18]

Bio je samilostan i blag.[19]

Abdestio bi za svaki namaz.[20]

Oči bi mu bile crvene kada bi držao hutbu, povisio bi svoj glas, primjetna je bila srdžba na njegovom licu, kao da opominje vojsku govoreći im: „'Neprijatelj će vam sigurno doći jutrom, ili neprijatelj će vam sigurno noći uvečer.'“[21]

Prvo što bi radio kada bi htio ući u kući je čišćenje zubi misvakom.[22]

Puno je dizao glavu gledajući u nebo.[23]

Učio bi (Kur'an) razgovjetno i pravilno. Kada bi stigao do ajeta u kojem se spominje Allah, spomenuo bi Ga, kada bi stigao do ajeta u kojem se nešto traži (moli) tražio bi, kada bi stigao do ajeta u kojem se traži utočište, tražio bi.[24]

Kada bi mu se neko u porodici razbolio, učio bi mu sure El-Felek, En-Nas.[25]

Spominjao bi Allaha u svim prilikama.[26]

Bio je jednostavan čovjek.[27]

Nekada bi klanjao dugo, a nekada kratko.[28]

Ne bi ustajao sa mjesta na kojem je klanjao sabah sve dok Sunce ne bi izašlo.[29]

Bio je samilostan i blag.[30]

Zaostajao bi tokom putovanja i pomagao slabašne, stavljajući ih iza sebe na jahalicu i upućujući za njih dovu.[31]

Kada bi podvlačio surmu, i kada bi se prao nakon velike nužde, to bi činio neparan broj puta.[32]

Dopadao mu se ugodan vjetar.[33]

Kad bi molio za nekog, počeo bi od sebe.[34]

Košulja (el-kamis) mu je bila najdraža odjeća.[35]

Kada bi želio da vrši nuždu udaljio bi se (od ljudi kako ga ne bi vidjeli).[36]

Obuvao bi sandale od uštavljene mehke kože bez dlaka i bojio bradu žutnjakom i šafranom.[37]

Imao je srebrni prsten kojeg je nosio na desnoj ruci.[38]

Nije abdestio nakon kupanja (gusula).[39]

Kupao se jednim sa’ om vode, a uzimao abdest jednim muddom.[40]

Noćima sa svojom porodicom nije imao šta da jede, a najčešće su što se tiče hljeba, jeli ječmeni hljeb.[41]

Kada bi kihnuo prekrio bi svoje lice rukom ili odjećom, a prilikom kihanja bi spustio svoj glas.[42]

Puno je zikrio, i nije bespotrebno govorio, namaz bi dugo klanjao, a hutbu bi skratio. Nije se ustručavao da hoda sa siročadima i udovicama kako bi im ispunjavao njihove potrebe.[43]

Kada bi se nečega uplašio, kazao bi: „On je Allah, moj Gospodar i ja Njemu nikoga ravnim ne smatram.“[44]

Kada bi bio o nečemu upitan, uvijek bi udovoljio, a ako nije mogao, onda bi šutio.[45]

Hodao bi uranvoteženo, bez imalo lijenosti.[46]

Sam sebi bi šio odjeću, krpio papuče i radio sve što rade muškarci u svojim kućama.[47]

Bio je samilostan i svakome mi ispunjavao ono što bi mu je obećao, ako je bio u mogućnosti.[48]

Govor mu je bio razgovjetan tako da ga je svako mogao razumjeti.[49]

Ne bi zaspao, a da misvak nije bio kod njega, pa kada se probudi, prvo što bi radio je čišćenje zuba.[50]

Autor: Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžiri

Izvor: Islamhouse.com

Naslov i obrada: Menhedz.com

Endnote:

[1] Bilježi Buharija, br. 3549., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 2337.

[2] Bilježi Buharija, br. 6456., i Muslim, br. 2082., i ovo je njegova verzija.

[3] Bilježi Buharija, br. 6102., i Muslim, br. 2320., i ovo je njegova verzija.

[4] Bilježi Buharija, br. 3556., i Muslim, br. 2769., i ovo je njegova verzija.

[5] Bilježi Buharija, br. 168., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 268.

[6] Bilježi Buharija, br. 1927., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 1106.

[7] Bilježi Buharija, br. 1800., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 1928.

[8] Bilježi Buharija, br. 5268., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 1474.

[9] Bilježi Buharija, br. 3088., i Muslim, br. 716., i ovo je njegova verzija.

[10] Bilježi Buharija, br. 3551., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 2337.

[11] Bilježi Buharija, br. 5905., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 2338.

[12] Bilježi Buharija, br. 1146., i Muslim, br. 739., i ovo je njegova verzija.

[13] Bilježi Buharija, br. 428., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 524.

[14] Bilježi Buharija, br. 4439., i Muslim, br. 2192., i ovo je njegova verzija.

[15] Bilježi Buharija, br. 95.

[16] Bilježi Buharija, br. 906.

[17] Bilježi Buharija, br. 2949.

[18] Bilježi Buharija, br. 400.

[19] Bilježi Buharija, br. 631.

[20] Bilježi Buharija, br. 214.

[21] Bilježi Muslim, br. 867.

[22] Bilježi Muslim, br. 253.

[23] Bilježi Muslim, br. 2531.

[24] Bilježi Muslim, br. 772.

[25] Bilježi Muslim, br. 2192.

[26] Bilježi Muslim, br. 373.

[27] Bilježi Muslim, br. 1213.

[28] Bilježi Muslim, br. 469.

[29] Bilježi Muslim, br. 670.

[30] Bilježi Muslim, br. 1641.

[31] Hadis je ispravan, a bilježi ga Ebu Davud, br. 2639.

[32] Hadis je ispravan, a bilježi ga Ahmed, br. 17562.

[33] Hadis je ispravan, a bilježi ga, Ahmed, br. 26364., i Ebu Davud, br. 4074.

[34] Hadis je ispravan, a bilježi ga Ahmed, br. 21126., i ovo je njegova verzija, i Ebu Davud, br. 3984.

[35] Hadis je ispravan, a bilježi ga Ebu Davud, br. 4025., i Tirmizi, br. 1762.

[36] Hadis je ispravan, a bilježi ga Ahmed, br. 15746., i Nesai, br. 16.

[37] Hadis je ispravan, a bilježi ga Ebu Davud, br. 4210., i Nesai, br. 5244.

[38] Hadis je ispravan, a bilježi ga Nesai, br. 5197.

[39] Hadis je ispravan, a bilježi ga Tirmizi, br. 107., i Nesai, br. 430., i ovo je njegova verzija.

[40] Hadis je ispravan, a bilježi ga Ebu Davud, br. 92., i Nesai, br. 347., i ovo je njegiva verzija.

[41] Hadis je ispravan, a bilježi ga Ahmed, br. 2303., i ovo je njegova verzija, i Tirmizi, br. 2360.

[42] Hadis je ispravan, a bilježi ga Ebu Davud, br. 5029, i Tirmizi, br. 2745., i ovo je njegova verzija.

[43] Hadis je ispravan, a bilježi ga Nesai, br. 1414.

[44] Hadis je ispravan, a bilježi ga Nesai u djelu ‘Amelu-l-jevmi ve-l-lejleti, br. 657.

[45] Hadis je ispravan, a bilježi ga Hakim, br. 2591.

[46] Hadis je ispravan, a bilježi ga Ahmed, br. 3033., i Bezzar-Kešfu-l-Estar, br. 2391.

[47] Hadis je ispravan, a bilježi ga Ahmed, br. 23903., i Buharija u djelu El-Edebu-l-mufred, br. 549.

[48] Hadis je dobar, a bilježi ga Buharija u djelu El-Edebu-l-mufred, br. 281.

[49] Hadis je dobar, a bilježi ga Ebu Davud, br. 4839.

[50] Hadis je dobar, a bilježi ga Ahmed, br. 5989.

Items details

Icon for hits displayHits: 2132 clicks
Icon for creation to displayCreated 2 years and 9 months ago at četvrtak, 25 Juni 2015 by Vjernik

TCE-Plugin by www.teglo.info