أهل السنة والجماعة - Ehlu sunnet vel-džemat

Islamski portal | Džemat-Sabah

Islam - Vjera mira Naslovna ISLAM|TEME Ahlak | Da`wah DA LI SAM JA MUNAFIK (LICEMJER)?

DA LI SAM JA MUNAFIK (LICEMJER)?

Share

Trebali bi veoma cesto postavljati sebi ovo pitanje, razmišljati o svom stanju (halu)! Casni ashabi, r.a., su stalno bili oprezni kad je u pitanju njihov iman, živjeli su medu munaficima u Medini, pa su se pribojavali da ne budu na spisku koji je bio kod Poslanika, s.a.v.s. Najviše, koji se bojao za svoj iman, bio je Omer ibn Hattab, r.a. Znao je Omer, r.a. cesto da posjeti Huzejfu ibn Jemana, r.a. (koji je bio cuvar Poslanikove, s.a.v.s, tajne, znao je imena munafika u Medini), da provjeri, da li je on na spisku..To je Omer, a mi smo MI!

Kad govorimo o munaficima, Kur'an upozoravajuci na njihovu štetnost u vjeri pa i u društvu, spominje ih na dosta mjesta, opisujuci njihove osobine, kakvi su u meduljudskim odnosima, kaznu koja ih ocekuje i druge stvari, cak je i jedna kur'anska sura nazvana po njima.

Takode i u Sunnetu Poslanika, s.a.v.s, spominje se dosta hadisa koji govore o munaficima i njihovim osobinama. Siguran sam da je medu muslimanskim masama, kad su u pitanju osobine munafika na osnovu kojih možemo ih prepoznati, najrasprostranjeniji hadis kojeg su zabilježili Buharija i Muslim od Ebu Hurejre, r.a. u kojem se kaže: “Tri su osobine munafika: kad nešto kaže slaže, kad obeca ne ispuni i kad mu se nešto povjeri, on iznevjeri.“

Isto tako, velika vecina muslimana misli da ako neko od vjernika/muslimana ima kod sebe ove ili neke od navedenih osobina, da je odmah munafik i cesto možemo vidjeti u našim raspravama, da jedni druge zbog neke osobine spomenute u hadisu, nazivamo munaficima ili ga barem podsjetimo na osobinu munafika koju je spomenuo Poslanik, savs u hadisu.

Ipak, islamski ucenjaci imaju pet mišljenja (stavova) u vezi spomenutog hadisa, a zbog pogrešnog shvatanja ovog hadisa, navest cemo svih pet:

- Da su ovo pokudene osobine koje se mogu naci kod muslimana i njegovo usporedivanje sa munafikom. Ovo zastupa Imam En-Nevevi, Allah mu se smilovao i on smatra da je ovaj hadis u stvari metafora.

- Licemjerstvo spomenuto u hadisu, je samo licemjerstvo u djelima a ne u vjerovanju i ovo zastupa vecina ucenjaka i to je najodabranije mišljenje.

- Misli se na nifak uopceno, kako bi se muslimani upozorili na njega.

- Misli se na one muslimane kojima spomenute osobine postanu stalne, smatrajuci ih bezopasnim po svoju vjeru. Kod ovakve osobe, vjerovanje može doci u opasnost

- Mišljenje da sa hadis odnosi samo na munafike Medine za vrijeme Poslanika, savs. Ovo mišljenje je slabo.

Znaci, ne mora znaciti ako neko laže, vara ili pronevjeri obecano, da je munafik i da je ostao bez imana. Ne, takva osoba je griješnik, ima pri sebi pokudene osobine koje radi u svojim djelima. Tako da takva osoba nije munafik, koja javno ispoljava iman a u srcu krije mržnju prema islamu.

Dakako, munafik ima mnogo osobina i njih je ponekad teško prepoznati, osim ako javno ne djeluju i ne uhvati se na djelu.
Ovim tekstom, želim da vam uputim jedan iskren savjet a da u isto vrijeme sebi postavite tri pitanja i da njih iskreno sami sebi odgovorite. Radi se o stvarnim osobinama munafika, koje covjek ako cesto ima pri sebi ili još gore, ako se uživi u takve osobine, postoji velika mogucnost da je duša oboljela od najgore bolesti srca, licemjerstva!

Ko je munafik? Postoji velika mogucnost, da je munafik onaj ko ima pri sebi slijedece osobine:

1) Musliman koji voli da ga hvale onim osobinama koje nema kod sebe.

2) Musliman koji mrzi i prezire da mu se govori kako ima grešaka i grijeha.

3) Musliman koji prezire one koji su saznali za njegove mahane i upozoravaju ga na njegove mahane i greške.

Allah neka se smiluje Omeru, r.a. kad je rekao:“Allah se smilovao covjeku koji mi je danas ukazao na moju grešku!“ A pravedni halifa Omer ibn Abdulaziz, r.a. je rekao svom slugi:“Brate moje, moji namjesnici imaju ljude koji prate ponašanja ljudi, ja tebe postavljam kako bi me pratio, pa ako kod mene vidiš neku mahanu, uzmi me za vrat i reci:“Boj se Allaha Omere!“

Razmisli o navedenim osobinama, da li imaju kod tebe. Ako ima barem jedna, odstrani je iz svoga srca i prazninu popuni i ihlasom i zikrom.

prof.Saudin Cokoja

Items details

Icon for hits displayHits: 2559 clicks
Icon for creation to displayCreated 2 years and 10 months ago at Utorak, 16 Juni 2015 by Vjernik

TCE-Plugin by www.teglo.info