أهل السنة والجماعة - Ehlu sunnet vel-džemat

Islamski portal | Džemat-Sabah

Islam - Vjera mira Naslovna ISLAM|TEME Velikani Ummeta | Biografije U Rijadu doktorirao šejh Hakija Kanurić

U Rijadu doktorirao šejh Hakija Kanurić

Share

Priredio: Mirnes Škrijelj

Na Visokom institutu islamskog sudstva Islamskog univerziteta “Imam Muhammed b. Saud” u Rijadu, na Odsjeku za komparativni fikh, naš uvaženi brat, šejh Hakija Kanurić uspješno je odbranio doktorsku disertaciju, 29. 8. 1436. h. g. / 18. 5. 2015. godine.

Tema njegove disertacije veoma je aktuelna, a tiče se savremenih tokova u proizvodnji i odnosu šerijata prema njima, a nosi naziv: Šerijatskopravni propisi vezani za industrijsku proizvodnju.

Veoma obimnu i zahtjevnu temu, koja je zahtijevala težak i mukotrpan naučnoistraživački rad, kandidat je uradio na veoma visokom nivou i sa naučne strane ova disertacija može da bude referenca koja može koristiti svim budućim istraživačima ove teme.

Da je ovo korisno i naučno referentno djelo, potvrdila je i komisija, koju su sačinjavali sljedeći eminentni šejhovi, doktori šerijatskoga prava: uvaženi šejh Jakub Abdulvehab Elbahusejn, član Vijeća velikih učenjaka Saudijske Arabije i profesor na spomenutom Institutu – mentor; prof. dr. Muhammed b. Jahja en-Nudžejmi, profesor na Institutu – član komisije; prof. dr. Muhammed b. Jakub ed-Dehlevi, profesor na Islamskom univerzitetu u Medini – član Komisije.

Disertacija u printanoj formi ima blizu hiljadu stranica, što samo po sebi govori o zahtjevnosti i obimnosti teme. U njoj je kandidat, kroz četiri poglavlja, govorio o mnogim savremenim načinima proizvodnje, kao i o materijama koje se koriste u proizvodnji s aspekta šerijata, navodeći pritom različita mišljenja islamskih učenjaka i donoseći na kraju šerijatski sud o istim.

Komisija je, nakon višesatne diskusije, uz riječi hvale i korisne kritike, dala svoje mišljenje o disertaciji, ocijenivši je najvećom mogućom ocjenom – odličan.

Tako je šejh Hakija Kanurić postao prvi Bošnjak koji je doktorirao na ovom Institutu, ostavivši lijep primjer i sliku o muslimanima sa naših prostora.

Hfz. dr. Hakija Kanurić

Hakija Kanurić rođen je 30. 11. 1971. godine u Jezerskom u Bosanskoj Krupi. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu, a srednju elektrotehničku školu završio je u Zagrebu 22. 6. 1990. godine.

Akademski put stjecanja šerijatskog znanja započinje 1998. godine odlaskom u Jordan radi učenja arapskog jezika. Početkom 1999. godine upisuje se na Institut za arapski jezik u Rijadu u Saudijskoj Arabiji, pri Islamskom Univerzitetu “Imam Muhammed b. Saud”, koji je okončao 10. 6. 2000. godine. Fakultet islamskog prava upisuje na istom univerzitetu gdje je 25. 12. 2004. godine i diplomirao.

Postdiplomski studij nastavio je na Visokom institutu islamskog sudstva, na Odsjeku za komparativni fikh, na Islamskom univerzitetu “Imam Muhammed b. Saud”, gdje je 24. 2. 2008. godine stekao zvanje magistra sa počasnom titulom prvog stepena. Zatim nastavlja doktorske studije na istom Institutu gdje je i doktorirao.

Dr. Hakija Kanurić u toku svog školovanja nije zapostavio ni hifz Kur’ana, već se i na tom polju potrudio, pa je naučio Allahovu Knjigu napamet. U njegovoj porodici nije samo on hafiz Kur’ana, već i njegova supruga, koja je isto tako svršenica islamskog fakulteta, kao i kćerka i sin.

Na polju naučnoistraživačkog i davetskog rada, dr. Kanurić je veoma aktivan. Iako još nedovoljno poznat na našim prostorima (ne onoliko koliko zaslužuje), on je ostavio svoje tragove na davetskom polju. Autor je knjige Muhammed, Allahov poslanik i aktivni je saradnik časopisa El-Asr. Autor je i mnogih naučnih tekstova koji su objavljeni na brojnim internetskim portalima.

Ono što govori o njegovom naučnom postignuću jeste i činjenica da je u vremenu dok je radio na doktorskoj disertaciji imao čast da bude i predavač -asistent na određenim fikhskim predmetima na Univerzitetu, što jednome strancu nije nikako lahko postići.

Hakija je poznat kao osoba lijepog ahlaka, pa je zbog toga uvijek drag kao prijatelj i sagovornik.

Iz svega navedenog, vidimo da se radi o još jednom alimu iz reda bošnjačkih učenjaka, kojih je bilo stoljećima na našim prostorima i koji su ponosno nosili bajrak islama.

Molim Allaha da podari bereketa u njegovom znanju, da ga učvrsti na putu istine i da ga učini od koristi islamu i muslimanima.

Naša posljednja dova jeste: Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova!

 

Rijad, 1. Ša‘ban 1436. h. g. / 19. 5. 2015. god.

minber.ba

 

VIDEO:


ArtCreative Design and Custom coding

Items details

Icon for hits displayHits: 1390 clicks
Icon for creation to displayCreated 2 years and 10 months ago at Utorak, 02 Juni 2015 by Vjernik

TCE-Plugin by www.teglo.info