أهل السنة والجماعة - Ehlu sunnet vel-džemat

Islamski portal | Džemat-Sabah

Islam - Vjera mira Naslovna ISLAM|TEME Tewhid | Akida - Vjerovanje Hanefijski učenjak IBRAHIM EL-HALEBI o "namazima i noćima: REGAIB, BERAT te KADR"...

Hanefijski učenjak IBRAHIM EL-HALEBI o "namazima i noćima: REGAIB, BERAT te KADR"...

Share

Hanefijski učenjak IBRAHIM EL-HALEBI o "namazima i noćima: REGAIB, BERAT te KADR"...

PREVEO: Sulejman Čolaković - Islamski univerzitet u Medini, Fakultet šerijata

MEDINA, 20. april 2015. g./h. - 01. redžeb 1436. g./h.
______________________________

"Znaj da je DŽEMATSKO OBAVLJANJE svakog od namaza tipa NAMAZ REGAIBA u noći uoči prvog petka u mjesecu Redžebu, NAMAZ BERAETA polovinom mjeseca Ša'bana i NAMAZ KADRA u 27. noći mjeseca Ramazana POKUĐENA NOVOTARIJA."

Poslije kaže: "Pa kada bi neko ostavio takve i slične namaze kako bi podučio ljude da to nije od propisa vjere, to bi onda bilo dobro. To je zato što su učenjaci  i imami ocijenili hadise o REGAIBU i BERAETU LAŽNIM, tj. APOKRIFNIM.


Učenjaci su spomenuli nekoliko obrazloženja što su ta 2 namaza pokuđena:

- što se obavlja u džematu a riječ je o nafili koja ne postoji u Šerijatu,

- ograničavanje učenja Kur'ana u tim namazima na suru Ihlas i suru Kadr, što također nije došlo u Šerijatu,

- ograničavanje (ibadeta) samo na noć petka - jer je Šerijat već zabranio da se ograničava klanjanje noćnog namaza samo tokom noći petka kao i da se posti samo tokom dana petka (bez posta u ostalim danima),

- što obični narod misli da su ti namazi od sunneta Poslanika, alejhi-s-selam, pa samim time njihovo obavljanje tih namaza biva uzrokom iznošenja LAŽI na Poslanika, alejhi-s-selam.

Ovdje ću čak da kažem: Većina stanovnika Bizantije vjeruje da su ti namazi čak i obavezni, pa tako oni ostavljaju neke farz namaze, a te obavljaju i to je najveća nesreća.

- klanjanjem tih namaza ISPUNJAVAMO CILJ I NAMJERU onoga ko je slagao na Poslanika, alejhi-s-selam, i potvorio ga time,

- POJEDINAČNE sedžde tih namaza su pokuđene jer nije propisano Šerijatom približavanje Allahu sa tako POJEDINAČNIM sedždama osim sedždom tilavet po mišljenju Ebu Hanife, Malika i drugih,

- NIJE PRENESESNO OD ASHABA, TABIINA te IMAMA i MUDŽTEHIDA POSLIJE NJIH da su klanjali ta 2 namaza, jer da su ta 2 namaza zaista propisana, pa mi ne bi sigurno pretekeli es-Selefu-s-Salih u tome.

Poslije kaže: "Rekao je Ebu Muhammed Izzu-d-Din b. Abdi-s-Selam el-Makdisi: 'U Bejtu-l-Makdisu (u Jerusalemu) se NIKADA NIJE KLANJAO NAMAZ REGAIBA u mjesecu Redžebu NITI NAMAZ BERAETA polovinom mjeseca Ša'bana.

Potom se desilo da je 448. godine došao neki čovjek iz Nabulsa. Bio je poznat po nadimku Ibnu-l-Hajj i lijepo je učio Kur'an. Tako je on ušao u Mesdžidu-l-Aksa, stao u mihrab i klanjao namaz polovinom mjeseca Ša'abana, da bi iza njega zanijetio i otpočeo taj namaz i jedan čovjek, pa im se zatim priključi drugi, pa treći, pa četvrti i na kraju je okončao namaz sa velikim džematom iza sebe.

Tako on dođe i naredne godine te iza njega klanja taj namaz ogroman broj ljudi i tako se proširi taj namaz u Mesdžidu-l-Aksau, kućama ljudi, njihovim domovima i ustali se kao da je riječ o kakvom sunnetu, i tako sve do dana današnjeg.

Šejh Muhji-d-Din en-Nevevi, Allah mu se smilovao, je rekao: 'I ta 2 namaza su 2 POKUĐENE NOVOTARIJE, 2 MUNKERA (odbačene stvari) I 2 RUŽNE STVARI... I nikome nije dozvoljeno da ta 2 namaza opravdava ili dozvoljava citiranjem hadisa u kojem je Poslanik, alejhi-s-selam, rekao: 'Namaz je najbolje djelo.' jer se to odnosi na namaz koji nije oprečan šerijatu na bilo koji način.

Što se tiče namaza u noći Kadr, to je namaz o kojem uopće nema spomena među učenjacima, niti postoji kakav vjerodostojan ili čak slab hadis u bilo kojoj od priznatih hadiskih zbirki, pa je tako taj namaz još preči da bude pokuđen od namaza regaib i berat.'

(Kraj citata)
______________________________

IZVOR: Gunjetu-l-Mutemelli fi Šerhi Munjeti-l-Musalli, djelo poznato kao "Eš-Šerhu-l-Kebiru - Veliki komentar"

Poglavlje: "Dopuna o NAFILAMA", 432. - 434. stranica

AUTOR: Ibrahim el-Halebi el-Hanefi (inače, autor dobro poznatog djela u hanefijskom fikhu pod nazivom "Multeka-l-Ebhur - Stjecište mora"), umro 956. g./h.

Items details

Icon for hits displayHits: 2002 clicks
Icon for creation to displayCreated 2 years and 1 one month ago at Utorak, 21 April 2015 by Vjernik

TCE-Plugin by www.teglo.info