أهل السنة والجماعة - Ehlu sunnet vel-džemat

Islamski portal | Džemat-Sabah

Islam - Vjera mira Naslovna ISLAM|TEME Namaz | Stub Vjere OSTAVLJANJE NAMAZA

OSTAVLJANJE NAMAZA

E-mail Ispis PDF
Share

Piše: Esad Mahmutovic, islamski Univerzitet Kuwajt.

Obavljanje namaza je drugi od pet islamskih šartova. Ujedno i najbitniji nakon šehadeta. I znaj dragi brate i cijenjena sestro da je namaz radost za vjernike, i slast za njihove duše, i bašca za bogobojazne, i milost Allahova Njegovim iskrenim robovima. U njemu oni nalaze svoj smiraj i raduju se njegovom dolasku, u njemu se nalaze tajne koje ne može saznati osim onaj ko mu iskreno i sa srcem pride.

I kada bi govorili o vrijednosti ovog Allahovog farza, trebalo bi nam puno vremena da to spomenemo i opet ne bismo bili u stanju sve spomenuti, zbog njegove velicine i znacaja kod Milostivog Gospodara. A nije ni cudo kada je to najbitnija stvar ove vjere nakon šehadeta.

Zato ceš naci na puno mjesta u Allahovoj knjizi i Sunnetu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, spomen o ovom farzu, njegovoj obaveznosti, nacinu obavljanja, vrijednosti te kazni onoga ko ga ostavi ili biva prema njemu nemaran.

Znajuci stanje muslimana danas i njihov odnos prema ovom farzu, smatram da je ovo najbitnija tema nakon govora o tevhidu i  borbi protiv širka. Kako da ne, kada je tevhid temelj islama a namaz njegov stub. Šta misliš, o muslimanu, da li je moguce da postoji gradevina bez temelja ?! I da li je moguce da gradevina bude bez stubova ?! Svakako da ne ! Bez temelja ona ne postoji, a kakva joj je svrha ukoliko ta ista nema svoje stubove.

Zašto se onda veliki broj ljudi, da ne kažemo vecina, zavarava time da im je obecan Džennet samim time što nose muslimanska imena. Ovu vjeru ne sacinjavaju imena vec ubjedenje i djelo. Zatim puno je onih koji misle da ce steci nagradu nakon svoje smrti te zaraditi Džennet bez uvjerenja i bez djela samo zato što nose muslimanska imena. Ili možda što se nadaju šefa`atu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ili možda zato što je neko od njih bio dobar na dunjaluku pa misli da ako ga ljudi toliko hvale da mu je vec unaprijed odredeno mjesto na ahiretu.

Tako mi Allaha nema plate za covjeka osim ono što svojim radom zasluži, niti ima nagrade na ahiretu osim ono što svojim djelima stekne.

Da li ce neko dobiti platu u nekoj firmi samim nošenjem odredenog imena?! Ne ! Pa zar misli neko da ce dobiti vjecnu nagradu i milost Uzvišenog Allaha, samim tim što se zove muslimanskim imenom te nakon svoje smrti dovoljno je da mu se prouci Kur`an ili samo Jasin te da ce time njegov kraj biti sretan i uspješan.

Žalosno je ovakvo uvjerenje i zli su postupci onih koji ovako misle i rade. Medutim oni kojima su se osladile pare te ne vide ništa drugo osim njih, ne uce niti podsticu ljude na obavljanje namaza, niti govore o njegovoj obaveznosti.

Koliko ste puta u džamijama culi hutbu na ovu temu. A koliko puta ste vidjeli kako se kapci na ocima ljudi sklapaju želeci da što prije otklanjaju dva rekata Džume, a zatim trljajuci svoje ruke govore: “ Sad sam sedam dana miran ”. Žalosno.

Tacno je da ove teme bole veliki broj ljudi a ponekad i citave institucije, medutim govor o njima je obaveza a šutnja o njima je grijeh. Neko ce reci da se time pravi razdor medu muslimanima. Mi kažemo da džem'ata muslimana zapravo i nema bez tevhida i namaza. Zar nisi dragi brate cuo za hadis Allahovog Poslanika, alejhisselam, u kojem kaže:” Ili cete poravnati safove ili ce vam Allah razjediniti srca “

tj. necete biti jedinstveni. Zamisli. Nece biti jedinstva muslimana ako im safovi u namazu budu krivi ! Šta je tek onda kada ne budu imali namaza. Slavljen neka je Allah. Zato nemojte govoriti o jedinstvu muslimana prije njihovog jedinstva u Allahovim kucama i to na nacin kako je to Uzvišeni Allah naredio.

U ovoj skromnoj studiji ne želim da pišem o vrijednosti namaza niti o nacinu njegovog obavljanja. Želim da spomenem propise vezane za onoga ko ga ostavi, te grijeh koji proizilazi iz toga.

Ajeti o ostavljanju namaza.

- Kaže Allah, džellešanuhu, u prijevodu znacenja ajeta:” A njih smijeniše zli potomci, koji namaz napustiše i za požudama podoše; oni ce GAJJ pronaci; ali oni koji su se pokajali, i vjerovali, i dobro cinili, njima se nece nikakva nepravda uciniti, oni ce u Džennet uci. “ (Merjem, 59-60)

Kaže ibn Abbas u komentaru ovog ajeta: ” Ne znaci da su ostavili namaz u potpunosti, vec da ga nisu obavljali u njegovom vremenu “.

Kaže Kasim ibn Muhajmir: ” Izostavljali su njegovo pravo vrijeme, jer je njegovo potpuno ostavljanje kufr – nevjerstvo “.

Kaže Kurezi: ” Ostavljanje u ajetu znaci da ga nisu obavljali u džematu “.

Sva ova mišljenja su ispravna jer svako od njih ulazi u ostavljanje namaza, iako se ove vrste razlikuju same po sebi.

Šta je to Gajj ?

- kaže ibn Abbas: propast;

- kaže Katade: zlo,

- kaže ibn Mesud: dolina u Džehennemu velike dubine i odvratnog jela.

Takoder kaže Uzvišeni u prijevodu ajeta: ” A teško onima koji, kad molitvu obavljaju, molitvu svoju kako treba ne izršavaju “. (Al-Maun, 4-5)

Kaže Sad ibn Vekkas ” Pitao sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ko su oni koji su nemarni prema svome namazu, pa je rekao: “To su oni koji ne obavljaju svoje namaze na vrijeme “.

To je ujedno i osobina munafika-licemjera, da su nemarni prema namazu, ustaju na namaz lijeno i ne spominju Allaha osim malo.

Pogledaj šta Kaže Uzvišeni, Subhanehu ve Te'ala, u prijevodu ajeta: ” Šta vas je dovelo u Sekar ? Reci ce: ” Nismo namaz obavljali “. (Al-Mudessir, 42-43)

- Kaže Uzvišeni u prijevodu ajeta: ” O vjernici neka vas imanja vaša i djeca vaša ne zabave od sjecanja na Allaha. A oni koji to ucine bice sigurno izgubljeni “. (Al-Munafikun, 9)

Kažu komentatori Kur`ana da se pod sjecanjem na Allaha u ajetu misli na pet dnevnih namaza. Zato onaj koga njegov imetak ili djeca odvrate od obavljanja namaza sigurno ce propasti na dunjaluku i na ahiretu, jer svaka blagodat je od Uzvišenog Allaha, a namaz i sjecanje na Allaha, ‘azze ve dželle, jeste zapravo zahvala na tome.

Hadisi o ostavljanju namaza.

- Kaže Poslanik, alejhisselam:  ” Prvo za šta ce covjek biti pitan na Sudnjem danu od svojih djela jeste namaz, ako on bude valjan uspjece i bice spašen, a ako ne bude valjan propašce “. (suneni, Ahmed)

- Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ” Ugovor izmedu nas i njih jeste namaz, ko ga ostavi pocinio je kufr (nevjerstvo) “. (suneni, Ahmed)

- Kaže Poslanik, alejhisselam: ” Izmedu roba-covjeka i nevjerstva je ostavljanje namaza “. (suneni, Ahmed)

- Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve  sellem: ” Ko bude cuvao svoj namaz bice mu to svjetlo, dokaz i spas na Sudnjem danu, a ko ne bude cuvao svoj namaz nece mu biti on svjetlo niti dokaz niti spas na Sudnjem danu i bice na Sudnjem danu sa faraonom, Karunom, Hamanom i Ubej ibn Halefom.» (Ahmed, ibn Hiban)

Kažu neki ucenjaci da ce onaj ko ne bude obavljao namaz biti proživljen sa ovom cetvoricom. Zato što ga od namaza odvraca ili imetak ili vlast ili služba ili trgovina. Pa ako ga odvrati od namaza njegov imetak bice proživljen sa Karunom, ako ga odvrati vlast bice proživljen sa faraonom, ako ga odvrati služba bice proživljen sa Hamanom a ako ga odvrati njegova trgovina sa Ubej ibn Halefom poznatim trgovcem Mekke”.

Izreke prvih generacija o neklanjanju namaza.

- Prenosi imam Malik u Muvetta` da je Omeru, radijAllahu anhum, kada je bio proboden receno: “Namaz o vladaru pravovjernih”, pa je rekao: “Da, jer nema udjela u Islamu onaj ko ostavi namaz, tj. nema ništa sa Islamom, zatim je klanjao a iz rane mu je tekla krv “.

- Kaže Abdullah ibn Sekik, radijAllahu anhum: ” Nisu drugovi Allahovog Poslanika smatrali ostavljanje nekog djela kufrom osim namaza”. (Tirmizi)

- Kaže ibn Mesud radijAllahu anhu: ” Ko ne klanja taj nema vjere “.

- Kaže ibn Hazm: “Nema veceg grijeha nakon širka od neklanjanja namaza u njegovo vrijeme i nepravednog ubistva vjernika  “.

- Kaže Ibrahim En Nehai: “Ko ostavi namaz postao je kafir (nevjernik)”.

Ovu su samo neki od Ajeta, hadisa i izreka prvih generacija koje govore o kazni onoga ko ne klanja namaz. Zato onaj ko ima trunku imana u svojim prsima shvatice da je stvar jako ozbiljna. A kako i ne bi bila kada veliki broj islamskih ucenjaka smatra onoga ko ostavi namaz nevjernikom. A teško se nevjernicima od Džehennemske vatre.

Ovdje takoder želimo da ukažemo na jednu jako bitnu stvar ili krivo ubjedenje koje se nalazi kod velikog broja ljudi. Inace gotovo svaki musliman smatra i vjeruje da je zinaluk veliki grijeh. Svaki musliman zna da je pijenje alkohola veliki grijeh, da je jedenje svinjskog mesa veliki grijeh, da je krada veliki grijeh, da je jedenje imetka siroceta veliki grijeh, da je ženidba sa svojom sestrom ili majkom veliki grijeh – cak kod ljudi nezamisliv.

Znaj dragi brate i cijenjena sestro muslimanko koji jos uvijek ne obavljate ili djelimicno obavljate ovu islamsku dužnost tj. namaz, da je njegovo ostavljanje veci grijeh kod Uvišenog Allaha od ovih velikih grijeha koje smo spomenuli i od kojih se ježi koža ne samo muslimanu nego svakom razumnom covjeku.

Zato požuri ka oprostu svoga Gospodara. I ne odlaži taj momenat do momenta kad se skupe da ti klanjaju dženazu, jer tada je vec kasno !!!

Islamski casopis – El-Asr br. 13

Items details

Icon for hits displayHits: 1426 clicks
Icon for creation to displayCreated 3 years and 0 months ago at Subota, 07 Mart 2015 by Vjernik

TCE-Plugin by www.teglo.info