أهل السنة والجماعة - Ehlu sunnet vel-džemat

Islamski portal | Džemat-Sabah

Islam - Vjera mira Naslovna ISLAM|TEME Različito | Tekstovi Es-selefijja- Metodologija ispravnih prethodnika

Es-selefijja- Metodologija ispravnih prethodnika

Share

IslamBosna.ba - Za vrijeme halife Omera, r.a., jedan njegov drug se vratio iz eš-Šama (Sirija/Palestina) te saopcio Omeru dobre vijesti o tome da je puno naroda u ovoj novoj muslimanskoj zemlji i medu generacijom novih muslimana pocelo uciti Kur’an i pamtiti ga.

Zvucalo je kao jako dobra vijest, ali to nije zadovoljilo Ibn ‘Abbasa, r.a., kojeg je Omer, r.a., upitao: „Šta ti misliš?“ Ibn ‘Abbas, r.a., mu odgovori: „Vladaru pravovjernih, Jevreji i kršcani su imali svoje knjige, ali ih to nije sprijecilo da se podiijele i bore jednih protiv drugih. Volio bih da to nisu uradili prije nego što su ga razumjeli. Bojim se da ce se podijeliti zbog Kur’ana i da ce se boriti jedni protiv drugih baš kao što su to uradili sljedbenici knjige“. Omer, r.a.,  se složio sa Ibn ‘Abbasom i njegovim rijecima. Ova predaja tacno opisuje kako ce se ummet podijeliti.

Kur’an i sunnet Poslanika, s.a.v.s., su izvori naše vjere, ali kako da ih praktikujemo i koje metode trebamo koristiti u njihovom razumijevanju? Ashabi su izravno uzimali od Poslanika, s.a.v.s., gledajuci ga kao prakticni primjer koji je bio ispred njih. A’iša, r.a., kaže: „Kur’an ga je odgojio” a ashabi su svjedocili da je Poslanik, s.a.v.s., živio Kur’an u svom svakodnevnom životu. Kur’an je objavljen na jeziku ashaba, i objavljen je u okvirima njihovog kulturnog okruženja. Uz njihovu povjerljivost, koja je spomenuta u Kur’anu, sa svim ovim data im je velika prednost nad svima ostalima.

Svaka osoba, koja je došla nakon ashaba, mora proci kroz dugotrajan proces prije nego što izvede bilo kakvu fetvu na osnovu hadisa, na primjer. Prije nego donesu bilo kakvu fetvu, oni moraju razmotriti autenticnost predaje, prouciti kulturu vremena, zatim se upoznati sa historijom price, ocijeniti šta su ucenjaci rekli o tome, pogledati to kroz principe usula (metodologije islamskog prava) , ali ashabi nisu morali proci kroz ove korake.

Zbog toga su ashabi postali uzor za muslimanski ummet, a slijedenje njih znaci slijedenje Kur’ana i sunneta. Oni nisu imali imama, mezheba niti drugog izvora osim samog Poslanika, s.a.v.s. Oni su naši prethodnici, selef, i oni su primjer svima ostalima. Ibn Mes’ud, r.a.., kaže: „Oni (ashabi) su bili najpobožnija srca ovog ummeta. Imali su najvece znanje a najmanje ogranicenja. Oni su bili oni koje je Allah izabrao za prijatelje Svog Poslanika, s.a.v.s.,  slijedite njihov karakter i put, tako vam Gospodara Ka’be, oni su na pravom putu!“

Ne tako dugo nakon Ibn ‘Abbasovih, r.a., rijeci upucenih Omeru, r.a., njegov strah je postao stvarnost. Muslimani su poceli da koriste Kur’an i sunnet kako bi podržali vlastite ideje, i tumacili su ga drugacije od nacina na koji su to radili ashabi. Najpoznatiji primjer u historiji islama je primjer haridžija i šija, koji su se protivili putu ashaba i cak su vecinu ashaba smatrali nevjernicima.

Haridžije su, na primjer, podigle oružje protiv halife Alija ibn ebi Taliba, r.a., jer su pogrešno razumjeli ajet koji kaže: “Allah je Jedini sudija“. Oni su razumjeli da to znaci da nije dozvoljeno posredovanje i cin posredovanja smatraju cinom nevjerovanja. Kada se Ibn Abbas, r.a., sa njima raspravljao o ovom njihovom mišljenju, on je rekao: „Ne vidim s vama nijednog od ashaba“. Drugim rijecima, on je rekao da nijedan od ashaba nije shvatio ovaj ajet na onaj nacin na koji su ga oni shvatili a da je razumijevanje ashaba kriterij.

Pošto su oni bili prvi u našem ummetu, oni koji su nam prethodili, slijedenje ashaba postalo je poznato kao ‘selef’ (prethodnici) a njihov nacin razumijevanja vjere i prakse je postao poznat kao metodologija es-selefijja Imam el–Evza’i (umro 157. po Hidžri) kaže: „Strpljivo se ogranicite na sunnet, zaustavite se gdje su se ashabi zaustavljali, govorite ono što su oni govorili i uzdržite se od onog od cega su se oni uzdržavali. Idite putem es-selef es-saliha (ispravnih prethodnika) jer zaista za vas je dovoljno ono što je za njih bilo dovoljno“. On je takoder rekao: „Držite se ezera selefa, cak i ako vas ljudi napuste. Cuvajte se mišljenja ljudi, bez obzira koliko oni uljepšaju svoj govor, jer zaista stvari ce biti ocigledne sve dok budete na ispravnom putu u vezi toga“.

U godinama koje su uslijedile pojavile su se na desetine grupa i sekti sa raznim ideologijama i stavovima, ali sa jednim zajednickim cimbenikom, svi oni nisu pratili put es-selefa. Oni su ga odbacili i oslobodili ga se.

Šejhu-l-Islam  ibn Tejmijja kaže: „Poznato je da je karakteristika novatora njihovo razilaženje sa sljedbenicima selefa“. U isto vrijeme, bilo je uvijek onih koji su slijedili put ashaba kako su to Allah i Njegov Poslanik naredili.

Allah, s.v.t., je rekao:

Allah je zadovoljan prvim muslimanima, muhadžirima i ensarijama i svima onima koji ih slijede dobra djela cineci, a i oni su zadovoljni Njime; za njih je On pripremio džennetske bašce kroz koje rijeke teku, i oni ce vjecno i zauvijek u njima boraviti. To je veliki uspjeh“ (Et-Tevba, 100.)

On je takoder rekao:

„Onoga ko se suprotstavi Poslaniku, a poznat mu je Pravi put, i koji pode putem koji nije put vjernika, pusticemo da cini šta hoce, i bacicemo ga u Džehennem – a užasno je on boravište!“ (En-Nisa,115.)

U vrijeme objavljivanja ovog ajeta nije bilo dugih vjernika osim ashaba, i njihov put nam je naredeno da slijedimo.

„Pa, ako budu vjerovali u ono u što vi vjerujete, na Pravome su putu; …..“ (El-Bekara, 137.)

Poslanik, s.a.v.s., je rekao: „Uistinu, ko bude živio poslije mene vidjet ce mnoga razilaženja. Držite se moga sunneta i sunneta pravednih halifa, koji su na pravom putu poslije mene. Držite se toga, uhvatite se toga (cvrsto) svom snagom. I cuvajte se inovacija (u vjeri) jer svaka inovacija u vjeri je novotarija (bid‘at), a svaka novotarija je zabluda.“ (Et-Tirmizi, Ebu Davud)

Takoder, on je rekao: „Jevreji su se podijelili na 72 grupacije i sekte, a moj ummet ce se podijeliti na 73 grupacije i sekte. Sve ce ici u džehennemsku vatru izuzev jedne grupe muslimana! Bi receno: Koja je to spašena skupina muslimana o Allahov Poslanice? Rece: Spašena skupina muslimana su oni koji budu na onome na cemu sam ja i moji ashabi!“ (Et- Tirmizi)

Na osnovu toga, ucenjaci koji odbijaju da slijede bilo koji drugi put osim slijedenja puta ashaba u razumijevanju i praktikovanju vjere bili su poznati kao ‘sljedbenici es-selefa’ ili ‘selefije’. Oni možda sebe nisu nazvali tim imenom, tako da se ne bi hvalili ili podijelili zajednicu zbog imena koje se ne spominje u Kur’anu i sunnetu u tom smislu, ali ovaj naziv se koristi samo da bi razlikovali oni koji slijede put selefa od onih koji to ne cine.

Imam Ahmed bin Hanbel (umro 241. po Hidžri) je rekao: „Temelji Sunneta kod nas su: Pridržavanje onoga na cemu su bili ashabi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, slijedenje njihovog primjera, ostavljanje bid’ata (novotarija), jer svaka novotarija je zabluda.“

Abdullah ibn ebi Zejd el Kairavani (umro 386. po Hidžri) je rekao: „Spas pociva u traženju zaštite u Knjizi Svemocnog Allaha i sunnetu Njegovog Poslanika i slijedenju puta vjernika i to najboljih generacija iz najboljih zajednica koje je covjecanstvo imalo. Oslanjanje na to je zaštita. Spas leži u slijedenju ispravnih selefa”.

Ebu el-Kasim el-Lalika’i (umro 418. po Hidžri) je rekao u uvodu svoje knjige Šerh usul i’tikad ehl es-sunnah vel-džema’a, kada je govorio o razumijevanju tevhida i Allahovih atributa „Najvece izjave i najjasniji dokazi i obrazloženja su Allahova knjiga, Cista istina, onda govor Poslanika,s.a.v.s.., i njegovih ispravnih ashaba, onda ono po cemu su se dogovorili pobožni selefi, onda se toga pridržavajte do Sudnjeg dana, i izbjegavajte novotarije i slušanje novotarija od onih koji su zalutali“.

Imam el-Zehebi
(umro 748. po Hidžri) u svojoj velikoj zbirci biografija pod naslovom Sijar a’lam el-Nubala’ prenosi od el-Darakutnija (umro 385. po Hidžri): „Jasno je prenešeno od el-Darakutnija da je rekao: „Ništa više ne mrzim od umjetnosti el-Kalema (filozofskog nacina razumijevanja prirode Boga i Njegovih božanskih atributa). Ja kažem, el-Daragutni nikad nije koristio bilo kakve argumente koji su se temeljili na bilo kakvim argumentima zasnovanim na kalemu, niti ih je ikada koristio. On je zaista bio selefija“.

Ibn Hadžer el-Askelani (umro 851. po Hidžri) je rekao: „Sretan je onaj koji se drži onoga na cemu su bili selefi i izbjegava ono što su uveli halefi“ (halefi su oni koji su došli nakon vremena selefa, nasljednici).

Kroz historiju, oni koji su bili na putu selefa (protiveci se putu drugih) nazivani su raznim imenima kao što su ehli-sunnet vel-džema’a, ehlu-hadis, ehlud-ezer, el-firkah el-nedžja, selefije, a jedno vrijeme bili su poznati i kao el-Hanbeli ne zbog toga što su slijeditii mezheb imama Ahmeda u fikhu, vec što su slijedili njega a ne Mu’tazilije koji su tvrdili da je Kur’an jedna do Allahovih kreacija i da On ne govori. Ovi nazivi nikada nisu opisivali clanove grupe, vec metodologiju i nacin razumijevanja vjere prema putu Poslanika, s.a.v.s.,  a kojeg su oni slijedili. Iz tog razloga naziv je jedino korišten kada je postojala potreba da se napravi razlika izmedu razumijevanja, a drugacije naziv nije korišten. El-imam Malik je upitan o tome šta definiše ehli es-Sunah ve el-džema’a?“ On je odgovorio: „Sljedbenici sunneta nemaju poseban naziv po kojem se poznaju, nisu džehmije, ni kaderije, ni rafidije”.

Prije stotinu godina muslimanski narod se udaljio od puta selefa i zasigurno od sunneta Poslanika, s.a.v.s., u svim podrucjima: fikhu, akidi, manirima, duhovnosti, politici pa cak su poceli da shvataju nacela vjere na besprimjeran nacin. To je dovelo da veliki broj poziva muslimane da se vrate na put selefa i ostave ekstremizam koji uništava ljepotu islama. Robusni sufizam je opljackao iz vjere njenu snagu i ljepotu zasnivajuci je na novotarijama i izmišljenim pricama. Pojava svetilišta i mjesta gdje se obožavaju mrtvi i džini postala je uobicajena praksa u muslimanskom svijetu, cak iako je u suprotnosti sa monoteizmom islama. Sljedbenici mezheba su lišili šerijat njegove snage zatvaranjem vrata idžtihadu i transformišuci ljepotu razlicitosti u prokletstvo podjele.

To je došlo to te mjere da su u Mekki klanjana cetiri namaza, cula su se cetiri ezana i klanjane su cetiri džume. Pronaci cete u knjigama hanefijskog fikha da je sljedbeniku hanefijskog mezheba dozvoljeno da se oženi kršcankom ili Jevrejkom ali to necete pronaci u šafijskom. U knjigama šafijskog mezheba pronaci cete da je dozvoljeno klanjati iza hanefije samo u slucaju nužde. Pred kraj osmanske države pojedine halife su zamijenile islamski zakon sa zapadnim sekularnim zakonom, a veliki dio muslimanskog ummeta je bio pod okupacijom, a poziv na džihad i otpor postao je stran.

Veliki je broj ucenjaka, aktivista i lidera medu muslimanskim ummetom od planina Dalekog istoka do obala Zapada, od hladnog sjevera do toplih prašuma Afrike, gdje postoji interes za promjenu stanja muslimana. Naziv selefija i oživljavanje metodologije es-selefa je potrebnija nego ikada ranije. Veliki broj pokreta i grupa u Indiji, Iraku, Arabiji, Siriji, Egiptu i Sjevernoj Africi poziva na obnovu islama u svim aspektima života na nacin koji je postojao za vrijeme Poslanika,s.a.v.s., i ranih muslimana, odnosno da se slijedi nacin es-selefa. Imam Malik je rekao: “Preporod zadnjih generacija ovog ummeta moguc je jedino s onim s cime je bio u prvim generacijama“. Nisu svi ovi glasovi koji pozivaju na promjene i korekcije nužno na putu es-selefa u svim aspektima, pojedini od njih su usmjereni na pojedina podrucja na uštrb drugih iz raznih razloga. Naša vjera je akida, fikh i suluk (ponašanje, odnos prema ljudima). Veliki broj savremenih pokreta, u pokušaju da se vrate na put selefa, koncentrisala su se na selefi metodologiju u pojednim podrucjima a zanemarila su razumijevanje selefa u drugima.

UZMIMO POUKU IZ HISTORIJSKE POZADINE SELEFIJA

Slijedenje es-selefa nije opcija, to je imperativ!

Slijedenje puta selefa ne znaci slijedenje odredenog ucenjaka ili grupe ucenjaka, niti to znaci biti clanom odredenog pokreta. Umjesto toga to je slijedenje onoga o cemu su se ashabi dogovorili i onoga što je shvaceno i praktikovano od strane prve tri generacije islama.

Kao što oznacavanje sebe ‘selefijom’ automatski ne cini covjeka sljedbenikom es-selefa, takoder je i istina da onaj ko se ne oznaci ‘selefijom’ nije uklonjen iz es-selefa. To nije specificna grupa koja je poznata po svojim clanovima niti koji su, po defaultu, nazvani selefijama na osnovu clanstva.

Greške koje pocine oni koji su povezani sa es-selefom ne treba nikada pripisati njima. Takvo generalizovano kritikovanje es-selefijja je zaista uznemirujuce i puno predrasuda, a uzrokovano je nerazumijevanjem razlike izmedu es-selefijja kao metodologije i selefija kao pojedinaca i grupa.

Što je sigurno ne znaci da svi koji se povezuju sa es-selefom moraju da budu složni po svakom pitanju koje se odnosi na fikh ili politicki stav koji je zasnovan na evaluaciji el-Masalih vel-mafasid (koristi i štete). Selefijski (samim tim i selefija) konsenzus po pitanju opce metodologije ne znaci da moraju biti složni sa detaljima. Es-selef es-salih se nisu slagali po mnogim fikhskim pitanjima zbog razlike u vaganju koristi i štete koja može proizaci iz takvih problema. Ovo definitivno ne znaci kritiku bilo kojeg od njih zbog razlika, sve dok je se svaki njih pridržavao opcih nacela i metodologije. Naprotiv, razlika u mišljenju je znak snage i fleksibilnosti selefijske metodologije.

Greške ne izvode iz es-selefijja sve dok se pojedinac cvrsto drži principa i osnova es-selefijja, dok nastoji da primjenjuje takve principe u svom stvarnom životu. Jedini izuzetak je kada se protivi osnovnim principima sunneta, na mjestima gdje pojedinac može zalutati od slijedenja njihovog puta. Važno je napraviti razliku izmedu ovog pitanja kao pravila i njegovog primjenjivanja na odredenu osobu.

Gledanje na es-selefijje kao metodologiju a ne grupu, cini nužnim po defaultu da su svi muslimani sljedbenici es-selefijja, na osnovu toga od svakog muslimana se zahtijeva da slijedi islam zasnovan na dokazima i prema metodologiji ashaba Poslanika,s.a.v.s..

Es-selefijja kao takav postaje defaultno stanje svih muslimana i svako odstupanje od toga postaje izuzetak. Stoga, pokušavajuci da se ogranici na grupu ili nekoliko specificnih pitanja je ništa drugo do neznanje pojedinaca ili možda osveta nad es-selefijjama odredenih grupa i pojedinaca koji imaju svoje vlastite planove.

Es-selefijja kao metodologija, a ne grupa, ne znaci da sva ljudska nastojanja da se razumiju i tumace tekstovi vode do prihvatljivog i ispravnog ishoda cijelo vrijeme.

Es-Selefijja je metodologija koja ima svoje principe i smjernice sa širokim prostorom za idžtihad. Medutim, es-selefijja u svom prostranstvu, fleksibilnosti i bogatstvu ne dovodi do nejasnoca u pronalaženju rješenja medu svim prihvatljivim pokušajima idžtihada i prepoznavanju suprotnog neprihvatljivog idžtihada.

Molim Allaha da nam pomogne da slijedimo sunnet Poslanika, s.a.v.s., i njegovih ashaba i da nam podari dobar život, dobar kraj i da nas uvede u Džennet.

El-Hasan el-Basri (umro 110. po Hidžri) je rekao:„Zaista, vi cete pronaci vjernika koji uvijek ostaje isti, bez obzira na vrijeme i situacije, dok cete pronaci licemjera koji se mijenja prema vremenu, pokušavajuci da bude kao oni oko njega, mijenjajuci se sa svakim vjetrom“.

Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

Autor: Velid el-Basjuni

Items details

Icon for hits displayHits: 1538 clicks
Icon for creation to displayCreated 3 years and 0 months ago at Nedjelja, 01 Mart 2015 by Vjernik

TCE-Plugin by www.teglo.info