أهل السنة والجماعة - Ehlu sunnet vel-džemat

Islamski portal | Džemat-Sabah

Islam - Vjera mira Naslovna ISLAM|TEME Ahlak | Da`wah NEKOLIKO LIJEPIH I KORISNIH SAVJETA ISLAMSKIH UČENJAKA

NEKOLIKO LIJEPIH I KORISNIH SAVJETA ISLAMSKIH UČENJAKA

Share

Osim što im je Gospodar podario veliko znanje, zaista se u njihovim govorima i djelima, mogu naci mnogi savjeti koji su puni mudrosti i ibreta.

Zato, želim da podijelim sa vama nekoliko tih savjeta koje sam našao i iz kojih sam izvukao velike poruke i pouke.

1) Rekao je Imam el-Mervezi, rhm:“Ušao sam kod Imama Ahmed ibn Hanbela i upitao ga kako je osvanuo a on mi odgovori:“Kako da osvane onaj kome njegov Gospodar traži da izvrši ono što je strogo naredio (farzovi), Poslanik, s.a.v.s.., traži da se izvrše njegovi suneti, dva meleka pratioca traže da se poprave djela, duša traži slijedenje strasti, šejtan traži da se cini zlo, Melek smrti gleda da uzme dušu a porodica traži da im se obezbijedi opskrba.“ (Tabaqatu-l-hanabile, 1/57)

2) Rekao je šejh Salih el-Megamisi:“Ako vidiš vrabca kako na putu pije vodu, nemoj da prodeš blizu njega jer bi ga mogao prepasti i mogao bi ostati žedan, zaobidi ga u ime Allaha, jer može ce to djelo sacuvati te od straha na Sudnjem danu. Ako vidiš macku na putu dok voziš, zaobidi je ili stani dok prode, kako bi izbjegla smrt, uradi to u ime Allaha, možda ce to djelo sacuvati te od teške i iznenadne smrti. Ako ti ostane viška hrane, nemoj je bacati, nego je dadni nekoj životinji, uradi to u ime Allaha, možda ce Allah zbog tog djela tebe nahraniti i opskrbiti kad se najmanje nadaš. Ako si procitao ovo, onda nanijeti u ime Allaha da ovo podijeliš, jer ceš neciju dušu da osvježiš i uputiš je na cinjenje dobra, pa ce tebe Allah zbog toga izbaviti iz drugih nevolja i iskušenja. Zapamti, uradi svako dobro djelo, bez obzira koliko ono bilo, jer ne znaš koje od njih može te uvesti u Džennet.“

3) „Nuh, a.s, samo je jednom pozvao životinje i sve su se odjednom ukrcale u ladu spasa, dok je narod svoj pozivao 950 godina a oni izabraše da se utope u kufru.“

4) Rekao je šejh es-Subhi:“Naucio sam da se sva djela vagaju osim suza, jer onaj ko pusti suzu iz strahopoštovanja prema Allahu, zaista se te suze ne mogu izvagati, te suze su u stanju da ugase more vatre.“

5) Rekao je Seleme ibn Dinar, rhm:“Sakrij svoja dobra djela, kao što kriješ loša.“

6) Rekao je šejh Šenkiti:“Ne uljepšavaj život rijecima, djelima, javno ni tajno, osim ako ne želiš postici sa njima Allahovo zadovoljstvo.“

7) Rekao je ibn Kajjim, rhm:“Ako je Allah oprostio covjeku koji je napojio žednog psa, pa kako ce se tek smilovati onome ko nahrani gladnog i napoji žednog muslimana.“

8) Jedan od dobrih ljudi pred smrt je zaplakao, pa kad su ga upitali, zašto place, on im je odgovorio:“Placem, jer ce muslimani da poste a ja necu moci, muslimani ce da zikr cine a ja necu biti u stanju, muslimani ce namaz da klanjaju a ja opet necu moci.“

9) Na pitanje, koji je nacin da naše vrijeme ucinimo berektnim, šejh ibn Usejmin, rhm., je rekao:“Zikrullah (spominjanje Allaha) a dokaz su rijeci Uzvišenog:“...i ne slušaj onoga cije smo srce nehajnim prema Nama ostavili koji strast svoju slijedi ciji su postupci daleko od razboritosti.“ (El-Kehf, 28).

Tako, ako insan zapostavi spominjanje Allaha, bereket se povlaci iz njegovog života i vremena, da nas Allah sacuva toga, ali, ako njegovo srce bude stalno vezano za Allaha, stalno Allaha spominje srcano, ne mora jezikom niti ostalim dijelovima tijela, takvom covjeku ce Allah podariti bereketa u životu.“ (Šerh bulugu-l-meram, 4/641)

10) Rekao je dr. Ahmed Isa el-Ma'asravi: “Žene imaju tako veliku nagradu u Ramazanu: imaju nagradu za post, za obavljanje poslova u kuci i nagrada za spremanje iftara postacima.“

Saudin Cokoja,prof.

Items details

Icon for hits displayHits: 2593 clicks
Icon for creation to displayCreated 3 years and 0 months ago at Nedjelja, 01 Mart 2015 by Vjernik

TCE-Plugin by www.teglo.info