أهل السنة والجماعة - Ehlu sunnet vel-džemat

Islamski portal | Džemat-Sabah

Islam - Vjera mira Naslovna ISLAM|TEME Namaz | Stub Vjere Vrijednost i odlike petka i džume namaza

Vrijednost i odlike petka i džume namaza

E-mail Ispis PDF
Share

Preveo: Salih ef. Haušic prof.

Niko od islamskih ucenjaka ne osporava to da je petak najbolji dan u sedmici i najbolji dan u kome je izašlo sunce. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik ,s.a.v.s., rekao: ''Najbolji dan koji je sunce obasjalo je petak: u njemu je stvoren Adem, u njemu je uveden u Džennet i u njemu je izveden iz Dženneta i samo se u petak može desiti Sudnji dan.''[1]

Uzvišeni Allah je ovaj sveti dan ostavio za ovaj ummet i njime ga je pocastio, a to je uskratio jevrejima i kršcanima. Ebu Hurejre i Ebu Huzejfe, r.a., prenose od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., hadis: ''Uzvišeni Allah dao je da oni koji su bili prije nas zalutaju po pitanju ovoga svetog dana (jevmul-džumu'a). Jevreji su odabrali subotu, kršcani nedjelju, pa je Allah doveo nas i uputio nas na petak. On je ucinio da redoslijed bude: petak, subota i nedjelja. Na isti nacin kako subota i nedjelja prate petak, i oni ce na Sudnjem danu dolaziti iza nas. Mi smo posljednji na ovom svijetu, a prvi kojima ce  na Sudnjem danu biti presudeno prije ostalih stvorenja.''[2]

Vrijednost odlaska na džuma-namaz

Buharija u svom Sahihu bilježi hadis koji prenosi Selman u kome se kaže da je Allahov Poslank,  s.a.v.s., rekao: ''Nema tog covjeka koji se u petak okupa, dobro ocisti i namiriše uljanim ili kakvim drugim mirisom koji se zatekne u kuci, te tako, ne razdvajajuci bilo koga, ode u džamiju, klanja ono što mu je propisano i pažljivo sasluša ono što imam govori, a da mu Allah nece oprostiti ono što je pocinio izmedu te i prošle džume.''

Od  Evsa Ibn Evsa es-Sekafija koji je rekao: ''Cuo sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s. , kako kaže: 'Ko se ocisti i okupa u petak, rano ustane i medu prvima dode pješke, a ne na jahalici, sjedne blizu imama i sasluša ga, a sam rijec ne progovori – za svaki ce korak imati nagradu kao što se ima nagrada od godine dana dobrovoljnog posta i namaza.'''[3]

Ebu Hurejre, r.a., prenosi od Poslanika, s.a.v.s., hadis: ''Nema tog covjeka koji se u petak okupa i što bolje ocisti, i namiriše se uljanim ili kakvim drugim mirisom koji se zatekne u kuci, te tako, ne razdvajajuci bilo koga, ode u džamiju, klanja ono što mu je propisano i pažljivo sasluša ono što imam govori, a da mu Allah nece oprostiti ono što pocini izmedu te i prošle džume.''[4]

Odlike petka

Petak je odabran dan po mnogim stvarima i musliman treba da vodi racuna o tome. S obzirom na to, navest cemo neke odlike tog dana:

1. Jedna od odlika koje krase ovaj dan jeste i to da se u njemu nalazi cas uslišanja dove, a to je cas u kojem ce Allah svakome muslimanu sigurno dati ono što zatraži.

U dva Sahiha zabilježen je hadis koji prenosi Ebu Hurejre, r.a., a u kojem se navodi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ''U petku ima jedan cas, u kome, ako ga vjernik potrefi – obavljajuci namaz – Allaha nece ni za kakvo dobro zamoliti a da mu to Allah nece dati i dovu mu uslišati.'' I Poslanik, s.a.v.s., išaretio je rukom da je taj momenat kratko traje.

2. Ucenje dvije sure: Es-Sedžda i El-Insan na sabah-namazu  petkom. Tako je postupao i Allahov Poslanik, s.a.v.s..

Neki islamski ucenjaci to komentiraju ovako: ''Allahov Poslanik, s.a.v.s., ucio je te sure petkom u zoru zato što one sadrže ono što je bilo i ono što ce se desiti petkom. Te dvije sure govore o stvaranju Adema , a.s., povratku stvorenja Allahu i njihovom ponovnom proživljenju, a sve to desit ce se petkom. Zato njihovo ucenje petkom predstavlja podsjecanje ummeta na ono što se desilo u tom danu i na ono što ce se u njemu desiti. A ajet sedžde u suri El-Insan i suri Es-Sedžda došli su usput i klanjac te sure  ne uci zbog sedžde koja se nalazi u njima, nego zbog toga što je sunet uciti te sure. Klanjac ce kada naide na ajete sedžde, uciniti sedždu u namazu,.

3. Lijepo je petkom mnogo donositi salavat na Allahovog Poslanika, s.a.v.s., Evs b. Evs, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s.,: ''Petak spada u vaše najbolje dane. U njemu je stvoren Adem, u , u njemu je i umro. U njemu ce se desiti puhanje u sur, i u njemu ce se desiti uništenje svega. Zato petkom mnogo donosite salavat na mene, jer se vaš salavat meni predocava.'' Prisutni upitaše: ''Allahov Poslanice, kako ce ti se predociti naš salavat kada tvoje tijelo istruhne?!'' On rece: ''Uzvišeni Allah zabranio je zemlji da jede tijela vjerovjesnika.''[5]

Imam Šemsuddin Muhammed b. Ebu Bekr ibn Kajim El-Dževzi kaže: ''Allahov Poslanik, s.a.v.s., je velikan svih ljudi, a petak je najodabraniji od svih dana, i zato je salavat na Poslanika u tom danu posebna privilegija koja nikome drugom ne pripada, osim njemu. Pored toga, postoji i druga mudrost (odabranosti petka) koja se ogleda u tome da je svako dobro ovog i buduceg svijeta ummet dobio preko Poslanika, s.a.v.s., i tako im je Uzvišeni Allah preko njega dao dobra oba svijeta, a najviše od tih dobara došlo im je petkom. U tom danu bit ce proživljeni i u tom danu ce nastaniti svoje dvorce u Džennetu.

Petak je takoder i dan uvecavanja nagrada[6] po ulasku u Džennet, i to je praznik vjernika na dunjaluku, dan u kome Uzvišeni Allah udovoljava njihovim potrebama i dan u kome ne odbija njihove dove. Sve se to postiže zahvaljujuci Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., i zato mu trebamo biti zahvalni i hvaliti ga i dati mu dio prava koje mu pripada, a to cemo postici donoseci cesto salavat na njega petkom, danju i nocu.

4. Pohvalno je uoci petka ili u petak uciti suru El-Kehf.

Ebu Seid el-Hudri, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: ''Onaj ko bude petkom ucio suru El-Kehf, imat ce svjetlo koje ce mu svijetliti izmedu dvije džume!'' [7]

Šta je petkom lijepo raditi

Neke od lijepih navika i postupaka o kojima je potrebno voditi brigu i redovno ih prakticirati su:


1. Ocistiti se

Osim kupanja, potrebno je i dodatno cišcenje koje se ogleda u otklanjanju neprijatnih mirisa i onoga što ih uzrokuje, kao što su dlake za koje je Zakonodavac naredio da se uklone. Tako je preporuceno: uklanjanje dlaka ispod pazuha i sa stidnih mjesta, skracivanje brkova i rezanje nokata. Medutim, ovo nije obavezno ciniti svakoga petka, nego kada prekomjerno naraste. Allahov Poslanik, s.a.v.s., preporucio je navedeno ne prelazi  cetrdeset dana.

2. Namirisati se

Sunnet je namirisati se petkom. Abdurrahman b. Ebu Seid el-Hudri , y , prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ''Dužnost svakog punoljetnog muslimana je petkom se okupati, misvakom zube ocistiti i, ako ima mirisa, namirisati se.'' [8]

Imam Nevevi rekao je: ''Sunnet je i korištenje misvaka i mirisa.''

3. Upotreba misvaka


Hadisi Allahovog Poslanika, s.a.v.s., ukazuju na to da je cišcenje zubi misvakom u  petak sunnet, što potvrduje i prethodno navedeni hadis koji prenosi Abdurrahman b. Ebu Seid, r.a, kao i mnogi drugi hadisi koji poticu na korištenje misvaka prije svakog namaza.

4. Poraniti u džamiju na džuma-namaz


Za rani odlazak u džamiju obecana je velika nagrada, kao što to kaže Poslanik, s.a.v.s., ''Ko se u petak okupa, onako kao što se kupa zbog džunupluka, a zatim u prvom satu ode u džamiju, imat ce nagradu kao da je za kurban žrtvovao devu; ko ode u drugom satu, imat ce nagradu kao da je za kurban zaklao kravu; ko ode u trecem satu, imat ce nagradu kao da je za kurban zaklao rogatog ovna; ko ode u cetvrtom satu, imat ce nagradu kao da je žrtvovao kokoš, a ko ode u petom satu, imat ce nagradu kao da je žrtvovao jaje. Kada se imam pojavi na minberu, meleki se okupe da slušaju hutbu.'' [9]

5. U džamiju ici pješice, a ne prijevoznim sredstvom


Imam Nevevi u djelu Šerhul-muhezzeb kaže: ''Dokazi koje navodi imam Šafija i njegovi ucenici ukazuju da je poželjno na džumu ici pješice, smireno i dostojanstveno. Tako misli i vecina ashaba, tabiina i islamskih ucenjaka iz kasnijih generacija.''

Imam Hasan kaže: ''Tako mi Allaha, to nije odlazak (žurba) nogama – jer njima (ashabima) je bilo naredeno da na namaz dolaze smireno i dostojanstveno – nego je to odlazak srcem, s dobrom namjerom i skrušenošcu.

Katade je rekao: ''Pohititi na namaz, znaci pohititi sa srcem i dobrim djelom.''[1]  Hadis bilježi Muslim.

[2] Hadis bilježi Muslim.

[3] Hadis bilježi imam Ahmed, a šejh Albani ocjenjuje ga sahihom – vjerodostojnim.

[4] Hadis bilježi imam Ahmed, a šejh Albani ocjenjuje ga sahihom – vjerodostojnim.

[5] Hadis bilježe Ebu Davud, En-Nesai i Ibn Madže, a šejh Albani ga svrstava u sahih hadise.

[6]  Tj. petkom ce gledati u Lice Uzvišenog Allaha.

[7] Hadis bilježi Es-Sujuti u djelu El-Džami', a šejh Albani ga svrstava u sahih hadise.

[8] Hadis bilježi Muslim.

[9] Hadis bilježe Buharija i Muslim.
Podijelite ovaj sadržaj...

Items details

Icon for hits displayHits: 1552 clicks
Icon for creation to displayCreated 3 years and 3 months ago at Srijeda, 17 Decembar 2014 by Vjernik

TCE-Plugin by www.teglo.info