أهل السنة والجماعة - Ehlu sunnet vel-džemat

Islamski portal | Džemat-Sabah

Islam - Vjera mira Naslovna ISLAM|TEME Namaz | Stub Vjere DA LI JE PROPISANO KLANJATI SUNNETE PRIJE I POSLIJE DŽUME-NAMAZA?

DA LI JE PROPISANO KLANJATI SUNNETE PRIJE I POSLIJE DŽUME-NAMAZA?

E-mail Ispis PDF
Share

PITANJE:

Es Selamu alejkum, možete li mi pojasniti da li je propisano klanjati sunnete prije džume namaza kada osobe dođe u džamiju, a također da li se klanja šta po obavljenoj džuma- namazu?

ODGOVOR:

We alejke selam we rahmetullahi we berekatuhu, a zatim:

Hvala Allahu, azze ve dželle, koji je kazao: „O vjernici, kada se u petak na molitvu pozove, kupoprodaju ostavite i pođite molitvu obaviti; to vam je bolje, neka znate!“ (Prijevod značenja sura Džuma, ajet broj 9).

Neka je slavat i selam na Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji je kazao: „Ili će ljudi prestati ostavljati džumu, ili će Allah zapečatiti njihova srca, potom će biti nemarni.“ (Muslim broj 865).

Neka je mir i spas na porodicu Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, na Njegove drugove i sve one koji ih slijede u dobru do Sudnjega dana.

Kada je riječ o džuma-namazu, odnosno za sunnete koji se obavljaju tokom petka, ispravno je da prije džuma-namaza nema propisani sunneta, osim što je čovjeku naređeno da kada bilo kojom prilikom uđe u mesdžid ne sjeda sve dok ne klanja “tahijjetu-l-mesdžid”, ovo sa jedne strane, s druge strane čovjeku je propisano da tokom petka dođe rano u džamiju i to u prvom satu i vrijeme dok ne izađe hatib na minber to vrijeme provede općenito u zikru, namazu (koji se ne ubraja u sunnete džuma-namaza), učenju Kur’ana, donošenju salavata na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Kada je riječ o sunnetima koji se klanjaju po džumi namazu oni su propisani, a kao dokaz tome je hadis od Ibn Omera, radijallahu anhuma: “Allahov Poslanik bi nakon džuma-namaza klanjao dva rekata u kući.”

Također, u ovom kontekstu je i sljedeća predaja: “Ko od vas bude klanjao nafilu nakon džuma-namaza, neka klanja četiri rekata.” (Muslim).

I ako su ove dvije predaje naizgled kontradiktorne one se mogu pomiriti na sljedeći način: Jedan od načina kako se pomiruje prividna kolizija između ova dva hadisa jeste da onaj ko želi da klanja nafilu nakon džuma-namaza u džamiji, klanjat će četiri rekata, a onaj koji bude klanjao nafilu nakon džume kod kuće, klanjat će dva rekata. Ovo mišljenje zastupali su imam Ahmed, Ibn Tejmijje, Ibnul-Kajjim.

A Allah najbolje zna.

Safet Suljić
Fakultet Šerijatskog Prava Riyad

Items details

Icon for hits displayHits: 1352 clicks
Icon for creation to displayCreated 3 years and 9 months ago at Srijeda, 11 Juni 2014 by Vjernik

TCE-Plugin by www.teglo.info