أهل السنة والجماعة - Ehlu sunnet vel-džemat

Islamski portal | Džemat-Sabah

Islam - Vjera mira Naslovna ISLAM|TEME Velikani Ummeta | Biografije Kratka biografija Dr. Safet-a Kuduzović

Kratka biografija Dr. Safet-a Kuduzović

Share

Dr. Safet Kuduzović je magistrirao na hadiskim naukama pri jordanskom univerzitetu, a magistarska disertacija je bila na temu: „Skrivene mahane hadisâ koji govore o spajanju i kraćenju namazâ.“

Što se tiće Doktorske disirtacije on je bila na temu: Valorizacija hadisa koji se koriste u hanefijskoj pravnoj školi,a nisu zabilježeni s lancima prenosilaca u hadiskim zbirkama, kroz djelo „Bedaeus-sanâia“ od imama El-Kâsanija. Inače, djelo „Bedaeus-sanâia“, štampano u deset velikih knjiga, slovi kao najargumentovanija knjiga fikha u hanefijskom mezhebu, a za koju je poznati šafijski učenjak Šemsuddin el-Hasrušahi kazao da niko od hanefijskih, niti šafijskih, učenjaka nije napisao djelo slično ovom.

U štamparskoj formi (B5) disirtacija ima oko 1200 stranica, što ukazuje na zahtjevnost i obimnost spomenute tematike. Zbog svega spomenutog, ne čude pohvale koje su upućene od strane mentora i ispitivača na samoj odbrani rada. Zanimljivo je da je mentor na disertaciji bio Jordanac, prvi ispitivač Marokanac i drugi ispitivač Saudijac.

Safet Kuduzović je autor nekoliko djela;


1. "Svojstva Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, namaza". Ovo djelo ima tri različita izdanja. Prvo izdanje je čisto hadiska studija. Drugo izdanje je proširena verzija prethodnog s posebnim akcentom na komparativni fikh. Treće izdanje je skraćena verzija džepnog formata koja ja štampana u desetine hiljada primjeraka kao poklon muslimanima u BiH i šire.

2. "Svojstva Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, posta"

3. "Stav islama o brijanju brade, pušenju i muzici". Ovo djelo ima i drugo, dopunjeno i prošireno izdanje.

4. "Pravni propisi dženaze"

5. "Džuma namaz - pravni propisi"

6. "Odlike i propis namaza u džematu"

7. "Kurban i akika - pravni propisi"

8. " Fetve, pravne decizije"

9. "Čudesni svijet snova"

10. "Hadž i umra" (ovo djelo nije još dovršeno).

Pored toga, Dr. Safet Kuduzović ima na stotine audio i video predavanja koja su dostupna na internetu na različitim web-portalima, kao i na servisu You Tube. Bio je konsultant u prevođenju mnogih djela s arapskog jezika, kao i jedan od redaktora Buharijeve zbirke hadisa. Najviše pisanih tekstova objavio je na web-portalu http://www.minber.ba -  Trenutno živi i djeluje u Sarajevu, ali je aktivan na prostoru cijele Bosne i Hercegovine, te brojnim evropskim zemljama, kao i u Austriji, gdje obnaša periodičnu funkciju imama i hatiba u gradu Lincu.

Items details

Icon for hits displayHits: 12667 clicks
Icon for creation to displayCreated 4 years and one month ago at Ponedjeljak, 24 Mart 2014 by Vjernik

TCE-Plugin by www.teglo.info