أهل السنة والجماعة - Ehlu sunnet vel-džemat

Islamski portal | Džemat-Sabah

Islam - Vjera mira Naslovna ISLAM|TEME Fikh | Propisi PROPISI VEZANI ZA TRUDNICU U MJESECU RAMAZANU

PROPISI VEZANI ZA TRUDNICU U MJESECU RAMAZANU

Share

Šejh Ebu Malik Kemal b. el-Sejjid Salim, u svom poznatom djelu „Sahihu Fikhil-Sunneh“, 2/125., kaže slijedece:

1. Trudnica i dojilja – ako se budu plašile po svoje dijete imaju pravo ne-postiti dane ramazana, shodno rijecima Allahova Poslanika s.a.w.s., koji kaže: „Allah dž.š., je oslobodio musafira od jednog dijela namaza, i musafira, trudnicu i dojilju od posta!“ (Hadis je hasen, a bilježi ga imam Ahmed, 4/347.)

Islamska ulema se razilazi u tome šta trudnicu i dojilju sljeduje kasnije zbog nepošcenja dana ramazana:

1. Obaveza im je napostiti propuštene dane i za svaki dan nahraniti po jednog siromaha. Ovog stava je imam Malik, imam Šafija i imam Ahmed.

2. Obaveza im je samo napostiti propuštene dane, a nije im obaveza za propuštene dane hraniti siromahe. Ovog stava je imam Evza'ija, Sevri, Ebu Hanife i njegovi ucenici, Ebu Sevr, Ebu 'Ubejd, koji su analogno musafiru i bolesniku riješili problematiku trudnice i dojilje.

3. Obaveza im je da za svaki dan nahrane siromaha, a nije im obaveza napostiti propuštene dane. Ovog stava je Ibnu Abbas, Ibnu Omer, Ishak, i odabrano je mišljenje šejha Albanija rhm..Od Abdullaha ibnu Abbasa r.a., se bilježi predaja: „Bila je data olakšica starcu i starici da ne poste i da za svaki propušteni dan nahrane siromaha i da kasnije nece napaštati propuštene dane, i ako su mogli izdržati post, nakon cega je ta olakšica derogirana ajetom: „Ko od vas u ramazanu bude kod kuce neka ga isposti!“ (el-Bekara, 185.) – tako da je olakšica ostala samo za starca i staricu koji nisu u stanju izdržati post, kao i trudnica i dojilja ako se budu plašile po svoje dijete, gdje ce nahraniti za svaki propušteni dan siromaha.“ (Predaja je sahih, a bilježi je Ibnul-Džarud, br.381.)

Abdullah ibnu Abbas r.a., je naredio cerki koja je bila trudna, da ne posti, rekavši joj: „Ti imaš status starca koji nije u stanju postiti, stoga jedi (nemoj postiti), i za svaki propušteni dan udjeli pola sa'a ražnja.“ (Predaja je sahih, a bilježi je Abdurrezzak, br.7567., i Darekutni, br.2/206.)

Nafi'a rhm., kaže: „Cerka od Abdullaha b. Omera r.a., je bila udata za jednog kurejšiju i bila je trudna. Jednog ramazanskog dana je mnogo ožednila, pa joj je Ibnu Omer r.a., naredio da jede i da za svaki propušteni dan nahrani siromaha.“ (Predaja je sahih, a bilježi je imam el-Darekutni, 2/207.)

4. Trudnica ce samo napostiti propuštene dane, dok ce dojilja napostiti propuštene dane i za svaki taj dan ce nahraniti siromaha. Ovog je stava imam Malik, i jedno je od mišljenja šafijske pravne škole.

5. Trudnica i dojilja – niti ce naknadno postiti a niti ce hraniti siromaha zbog propuštenih dana ramazana!? Ovog je stava imam Ibnu Hazm.

Najjace mišljenje, od spomenutih, po meni (šejh Ebu Malik Kemal b. el-Sejjid Salim), jeste to da trudnica i dojilja nece postiti i da nece naknadno napošcavati propuštene dane, ali da ce nahraniti siromaha za svaki propušteni dan posta, što je stav Ibnu Abbasa i Ibnu Omera r.a., i ne bilježi se da im se iko od ashaba suprostavio u mišljenju. Hadis Ibnu Abbasa ima status „ref'a“, jer je to hadis ashaba koji je izrecen u povodu tefsira vezanog za povod objave ajeta, tako da je ovaj hadis u isto vrijeme i musned-hadis, kako je to poznatije u nauci „mustalaha“, a Allah najbolje zna.

Stalna komisija za fetve u Saudijskoj Arabiji, br.1144., je drugacijeg stava u odnosu na šejha Ebu Malika Kemal b. el-Sejjid Salima, koji kažu: „Ako se trudnica bude plašila po svoj život ili po život dijeteta, nece postiti, ali ce morati napostiti propuštene dane. Ona ce imati status bolesnika koji nije u stanju postiti ili se plaši da ce post štetno djelovati na njegovo zdravlje. Allah dž.š., kaže: „A ko bude bolestan ili bude na putu – onda neka naposti kasnije isti broj dana!“ (fetvu su potpisali: šejh Abdullah b. Meni', šejh Abdullah b. Gudejjan, šejh Abdurrezzak 'Afifi, šejh Abdul-Aziz b. Baz rhm.) – a Allah najbolje zna!

Prijevod: Sead Jasavic, prof.fikha

Items details

Icon for hits displayHits: 7766 clicks
Icon for creation to displayCreated 4 years and 9 months ago at Nedjelja, 09 Juni 2013 by Vjernik

TCE-Plugin by www.teglo.info