أهل السنة والجماعة - Ehlu sunnet vel-džemat

Islamski portal | Džemat-Sabah

Islam - Vjera mira Naslovna ISLAM|TEME Dove | Zikrovi DOVA MUSE ALEJHISELAM

DOVA MUSE ALEJHISELAM

Share

QUR'AN: SURA TA-HA, 25 ajet:

 

 

 

 

 

(Slika: DOVA U ORGINALNOM TEKSTU iz KUR`ANA)

PRIJEVOD:

"Gospodaru moj,Učini prostranim prsa moja


i olakšaj zadatak moj;


odriješi uzao sa jezika moga


da bi razumjeli govor moj"
........

TRANSKRIPCIJA:

RABBI-ŠRAHLI SADRI VE JESSIR-LI EMRI VAHLUL UKDETE-MIL-LISANI JEFKAHU KAVLI

NAPOMENA:

Najbolje je da naučite harfove iz KURANA, kako bi što ispravnije izgovarali!

 

 

 

Items details

Icon for hits displayHits: 15352 clicks
Icon for creation to displayCreated 4 years and 10 months ago at Ponedjeljak, 03 Juni 2013 by Vjernik

TCE-Plugin by www.teglo.info