أهل السنة والجماعة - Ehlu sunnet vel-džemat

Islamski portal | Džemat-Sabah

Islam - Vjera mira Naslovna ISLAM|TEME Fikh | Propisi Tundžina“ salavat...

Tundžina“ salavat...

Share

Priredio: Sead ef. Jasavic, prof.fikha

Abdurrahman b. Abdusselam el-Safuri bilježi: Jedan 'arif rece: Bio sam na jednoj ladi na putu, kada poce duvati snažna oluja koja nas htjede potopiti. Ja sam u tom trenutku spavao, pa mi se u snu javio Poslanik s.a.w.s., pa mi rece: Kaži im da izgovore:

„Allahumme salli ala Sejjidina Muhammedin salaten tundžina biha min džemi'il-ehvali vel-afati, ve takdi lena biha džemi'al hadžati, ve tutahhiruna biha min džemi'is-sej'iati, ve terfe'una biha 'indeke e'aled-deredžati, ve tubelliguna biha aksal-gajati min džemi'il-hajrati fil-hajati ve ba'adel memati“: “Allahu, neka je salavat na našeg poslanika Muhammeda i rod Muhammedov, takvim salavatom da nas sacuva od svih sumnji, strahova i nevolja, da nam ispuni naše potrebe, da nas ocisti od svih prljavih stvari, podigne nas na najviše deredže, dovede nas do najviših ciljeva, do svakog dobra u ovom životu i nakon smrti!“ Ja se probudih, primakoh se mojim saputnicima na ladi i rekoh im da izgovaraju spomenute rijeci – nakon cega se oluja smirila uz Allahovu dž.š., dozvolu.“ (Pogledaj: Nuzhetul-Medžalis ve Muntehabul-Nefa'is, 1/284.)

Kada se „Tundžina“ salevat pretraži kroz savremenu islamsku elektronsku biblioteku „el-Mekteba el-Šamila“, koja sadrži preko 10.000 djela na arapskom jeziku, iz raznih oblasti islama, nalazimo da se „tundžina“ salevat bilježi samo u sljedecim, gotovo nepoznatim, djelima, i to bez ikakva lanca od Poslanika s.a.w.s., ili nekog od njegovih ashaba, u vidu nekog usnulog sna ili samo kao citat vrste salevata bez ikakva lanca:

1.    Tefsir Ruhul-Bejan, autor: Isma'il Hakki el-Hanefi el-Halveti.

2.    Intihabul-'Avali, autor: Abdurrahman el-Kezberi.

3.    Nuzhetul-Medžalis, autor: Abdurrahman el-Safuri.

Neka od pogrešnih ubjedenja i neutemeljenih stavova vezanih za ucenje „Tundžina“ salevata:


1.    Abdurrahman el-Kezberi bilježi:
Šejhovi kažu: Ko prouci „Tundžina“ salevat 1000 puta, zbog neke brige ili problema, Allah ce mu tu brigu otkloniti i problem riješiti. Ko bude cesto ucio ovaj salevat u vremenu haranja kuge – Allah ce ga sacuvati nje. Ko bude ucio ovaj salevat kada se popne na ladu bice spašen od potopa. Ko ovaj salevat prouci 500 puta – postignuce ono što želi od bogatstva, inša'allahu te'ala, što je sve odreda tacno i oprobano, a Allah najbolje zna. (Pogledaj: Intihabul-'Avali, 1/43.)

2.    Šejh Arif Muhammed Hakki ef. el-Nazili, u svome djelu, kaže:
"Znaj, da su salavati raznovrsni, od 4000 do 12000 prema jednom rivajetu. Svaki od njih je odabran kod nekog džemata, bilo na istoku islamskog svijeta (Mašrik) ili na zapadu (Magrib), vec prema tome šta su oni ustanovili da im predstavlja odgovarajucu vezu izmedu njih i Vjesnika a.s.. I shodno osobenostima i koristima koje su razumjeli iz odredenog salavata, kao i tajnama koje su našli u njemu. Nešto od spomenutog je ustanovljeno putem ekperimenta i osvjedocenja u otklanjanju nesreca i postizanju željenog, kao što je slucaj sa ovim „TUNDŽINA SALAVATOM“. On je jedna od riznica Arša i onaj koji ga prouci 1000 puta ili više sredinom noci za bilo koju potrebu, bilo dunjalucka ili ahiretsku, Allah Uzvišeni ce mu je ispuniti. On je brži u odzivu od munje, veliki je eliksir i neobicno važan protuotrov (terijak), pa je neophodno njegovo sakrivanje i pokrivanje od onih koji ga nisu dostojni. Isto tako spominju osobenosti ovog salavata i objasnjavaju njegove tajne, negdje su izostavljene kako ne bi dospjele u ruke neznalica (dzahilun), a ovo na sto je ovdje ukazano dovoljno je. Pogledaj: http://ikre.islambih.net/forum/index.php?page=Thread&threadID=2144&l=1

3.    Putnice na Putu Istine! Jedan od salavata koje su za ucenje posebno izabrali „islamski ucenjaci“ jeste “Salât-i-Mundžije“ – Salâten Tundžina). To je najdjelotvorniji salavat koji se uci naspram svake nevolje, belaja i straha. Zbog toga je i dobio ime: mundžije = “spasonosni”. U našim se džamijama ovaj salavat uglavnom uci po svršetku pet dnevnih namaza. Mudrost: Ovaj salavat je zaštitnik protiv svakog belaja i sumnje, cuvar od svake sumnje, razlog i sredstvo da dobijemo duhovnu pomoc koja ce nas spasiti toga svega. Treba da se uci nakon svakog namaza i lijepo bi bilo uciti ga u danu tri puta. Treba voditi racuna o njegovom znacenju, da bi se znala u cemu je ustvari, vrijednost salavata. Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli. Pogledaj: http://mustekim.wordpress.com/2010/02/07/salaten-tundzina-mundzije/

4.    Prenosi se u komentaru "Delailul-hajrata" od Hasan ibn Alija el-Esvanija: "Ko prouci ovaj salavat u svakoj brizi i belaju 1000 puta, Allah Uzviseni ce mu pomoci i olakšati i on ce postici ono cemu se nada." Pogledaj: http://www.forum.hr/showthread.php?t=139499&page=22

5.    Neki šejh je rekao: "Ko ga prouci za neku važnu stvar ili prilikom neke nesrece 1000 puta, Allah Uzvišeni ce mu dati izlaz i postici ce ono cemu se nada. Ko ga prouci 500 puta poradi dobiti i bogacenja, postici ce ono što želi, ako Bog da." Pogledaj: http://www.forum.hr/showthread.php?t=139499&page=22

6.    Šejhul-Ekber
ga navodi sa spominjanjem porodice i kaže: "On je jedna od riznica Arša i onaj koji ga prouci 1000 puta sredinom noci za bilo koju potrebu, bilo dunjalucku ili ahiretsku, Allah Uzvišeni ce mu je ispuniti." Pogledaj: http://www.forum.hr/showthread.php?t=139499&page=22

7.    Ako neko pije alkohol,
treba uzeti njegovu košulju ili bluzu opranu, pa nauciti na tu košulju 313 ajetul-kursijja, i hiljadu i jedan Ihlas, i hiljadu tundžina salavata i da ovu nosi košulju, pa se je nadati da ce Allah poboljšati stanje. Pogledaj: http://www.islambih.net/knjige/KiTaB/m_26.html

8.    Stari bi rekli:
Kada bi nanijetio sa tundžina-salavatom da kamen pukne - puko bi... Pogledaj: http://www.sarajevo-x.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=66690&st=0&sk=t&sd=a&start=25

9.    Šejh Nazim je propisao zikr koji se treba uciti kada rat pocne, i onda da se svaki dan uci: 100 x HasbunAllahu ve ni`amel vekil, 100 x La illahe illa ente subhaneke inni kuntu minel-zalimin, 40 x Salavat Tundžina. Šejh Nazim Haqqani. Pogledaj: http://www.navrelumudrosti.com/index.php/sohbeti/ejh-nazim-haqqani/171-trei-svjetski-rat?8c38866addfbd7f0582d4930f210d643=d737e573c9c713b8e08e2e5bef174018

Fetve uleme po pitanju ucenja „Tundžina“ salavata

Pitanje:
Želio bih da pojasnite fikhsko pravilo o pitanju ucenja “Tundžina sala vata” kao sastavnog dijela zikra poslije namaza?

Odgovor: Nije mi poznato da je Resulullah, a.s., ucio poslije namaza, kao dio tradicionalnog poslije-namaskog zikra, navedeni salavat, a posebno ne redovno poslije svakog namaza, što su uobicajili neki naši imami. Smatram da se navedeni salavat može ponekad prouciti i prije i poslije namaza kao i u bilo koje drugo vrijeme, buduci da ima lijep sadržaj, ali bi trebalo izbjegavati redovno ucenje ovoga salavata poslije namaza kako se ne bi stekao dojam da je to ucenje bila praksa Resulullaha, a. s.. (Pogledaj: Preporod, br. 17/811, 1. septembar 2005., str. 15.; na pitanje odgovorio dr. Enes Ljevakovic.)

Pitanje:
Kakav je status ucenja salevata rijecima: „Allahumme salli ala Sejjidina Muhammedin salaten tundžina biha min džemi'il-ehvali vel-afati, ve takdi lena biha džemi'al hadžati, ve tutahhiruna biha min džemi'is-sej'iati, ve terfe'una biha 'indeke e'aled-deredžati, ve tubelliguna biha aksal-gajati min džemi'il-hajrati fil-hajati ve ba'adel memati“ – ili možda nekim drugim rijecima?

Odgovor:
Covjek treba nastojati da se poduci rijecima Allahovog Poslanika s.a.w.s., (kada su u pitanju salevati, zikrovi, dove), jer ce se na taj nacin covjek cuvati od greške. Izmišljajuci salevate na svoj nacin – covjek ce možda preci granicu dozvoljenog, a nekada ce se i šturo izraziti. Sav selamet je u slijedenju onoga s cime nam je došao plemeniti poslanik Muhammed s.a.w.s., a što se sahih putem bilježi u dva Sahiha, kao i u ostalim djelima Sunneta. (Pogledaj: Šerh Sunen Ebi Davud, 6/84., šejh Abdul-Muhsin el-'Abbad)

Items details

Icon for hits displayHits: 12931 clicks
Icon for creation to displayCreated 5 years and 0 months ago at četvrtak, 28 Mart 2013 by Vjernik

TCE-Plugin by www.teglo.info