أهل السنة والجماعة - Ehlu sunnet vel-džemat

Islamski portal | Džemat-Sabah

Islam - Vjera mira Naslovna ISLAM|TEME Različito | Tekstovi Šta prigovarate Amru Halidu ?

Šta prigovarate Amru Halidu ?

Share

Zahvala pripada Uzvišenom Allahu, azze ve dželle, i neka je Salavat i Selam na Allahovog Poslanika, njegovu casnu porodicu, plemenite ashabe i sve iskrene sljedbenike.

Temim ed-Dari, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Vjera je savjet!” Rekli smo: “Kome, o Allahov Poslanice?” Rece: “Allahu, Njegovom Poslaniku, Njegovoj knjizi, muslimanskim vodama i obicnom narodu.” Bilježi ga Muslim.

Šejhul-islam Ibn Tejmijje, rahimehullah, rekao je: “… isto tako i pojašnjavanje greške onoga ko je pogriješio u odrednom vjerskom pitanju, svejedno radilo se o teoriji ili praksi, ako bi covjek na to upozorio sa znanjem i pravdnošcu i sa ciljem savjetovanja, bice nagraden za to kod uzvišenog Allaha. Pogotovo, ako se radi o onome koji poziva u odredenu novotariju ili zabludu, obaveza je ljude upozoriti na njegovo stanje, jer je otklanjanje njegovog zla od ljudi prece i vece od suzbijanja zla drumskih razbojnika.” (Minhadžus-sunne, 5/146)

Jedna od osoba na koje je obaveza upozoriti muslimansku populaciju je poznati daija dr. AMR HALID iz Misra (Egipta). Njegova predavanja i literatura izrazito su rasprostranjeni i praceni od strane velikog broja muslimana u Svijetu. Pored toga, redovno gostuje na najpoznatijim arapskim kanalima i ucestvuje na raznim svjetskim seminarima. Na žalost, ni naše govorno podrucje nije zaobideno njegovog aktivnog djelovanja, kao što je svima poznato. Na Bosanski jezik prevedena su mnoga njegova djela: Riznica Kur’anskih mudrosti, Stopama Miljenika, sallallahu alejhi ve sellem, Namjesnik na zemlji, Lijecenje srca, Ibadeti vjernika, Moral vjernika, Govor srca, U tvoje ime živimo, Halife Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, Otvorili su dušu i srce itd.

Dr. AMR HALID, Allah ga uputio, pored cinjenice da nije kompententan da tumaci vjeru i vjerske propise, pri sebi ima mnoge zablude i devijacije, koje su, opet, samo plod nedovoljne vjerske edukacije. To što neko posjeduje odredene kvalifikacije i sposobnosti, niukom slucaju ne daje mu pravo da proizvoljno tumaci Allahovu vjeru i prica o vjerskim propisima bez znanja, naprotiv, da je nakaradno tumaci po svom slobodnom razumu i strastima.

Glavna primjedba dr. AMRU HALIDU – kao izrazito popularnom da’iji – jeste što zapostavlja pitanja akideta, u cemu je glavna tajna njegove popularnosti i “uspjeha”. Akida (islamsko vjerovanje) je srž misije svih Allahovih Poslanika, alejhimus-selam, i radi nje su slati svojim narodima.

Allah, dželle še’nuh, kaže: “Prije tebe nijednog poslanika nismo poslali, a da mu nismo objavili: ‘Nema boga osim Mene, zato Mene obožavajte!” (Prijevod znacenja, El-Enbija, 25)

Ibn Abbas, radijallahu anuhma, rekao je: “Svako mjesto u Kur’anu gdje Allah nareduje da se obožava pod tim se misli da Mu se ispovjeda tevhid.” (Hašije Selasetil-usul, str. 22-23)

Radi ovog TEVHIDA stvorena su stvorenja, poslati vjerovjesnici, spuštene knjige. Radi njega su ljudi razdvojeni na vjernike i nevjernike, sretne – koji su stanovnici Dženneta i nesretne – koji su stanovnici Vatre. Kao rezultat njegove bitnosti i vrijednosti Allah, Uzvišeni, zabranio je i svetim ucinio krv, imetak i cast onoga koji ga istinski uspostavi i ostvari.

Ibn-Tejmijje, rahimehullah, kaže: “Nema korisnije stvari za srce covjeka od tevhida i ihlasa (iskrenosti), niti ima štetnije stvari po njegovo srce od širka.” (Medžmu’ul-fetava, 10/7523)

Neke od zabluda dr. AMRA HALIDA:

1. Smatra da Šejtan, Allah ga prokleo, nije pocinio nevjerstvo, jer je priznao da je Allah njegov gospodar, nego je samo odbio da ucini sedždu pozdrava Ademu, alejhi-selam.

2. Kaže da je svaki covjek slobodan da izabere vjeru koju hoce i da obožava ono što želi.

3. Smatra da je Kur’an stvoren, a Kur’an je Allahov plemeniti govor, i govor je od Allahovih stalnih i vjecnih osobina i nije stvoren. Ono što je stvoreno nije postojalo, a Allahov govor je oduvjek postojao, kao i Allah, dželle še’nuh, i onaj koji govori je potpuni od onoga koji ne govori. Oni koji vjeruju da je Allahov govor stvoren, smatraju da Allah nekada nije govorio pa je naknadno stvorio govor i time, direktno, kažu da je Uzvišeni Allah nekada bio manjkavih osobina – neka je On daleko i uzvišen od toga.

4. Cesto slobodno opisuje Allahove poslanike, alejhimus-selam, onim što im ne dolikuje i koristi neprilagodne izraze.

5. Smatra da je od kerameta Ebu Ejjuba el-Ensarija, radijallahu anhu, – koji je preselio na ahiret u Turskoj – to što na hiljade muslimana klanja prema njegovom mesdžidu i kaburu, a sve to kao nagrada što je ugostio Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada je došao kao muhadžir u Medinu iz Mekke.

6. Kaže da je glavni cilj onoga koji zijareti Medinu posjeta kabura Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, tj. radi toga putuje u Medinu, a ne radi obavljanja namaza u njegovom mesdžidu.

7. Cini tevessul sa stvorenjima, tj. traži od Allaha da mu se odazove na dovu radi najbogobojaznijeg covjeka medu njima i sl.

8. Ismijava se sa pojedinim hadisima, koje njegov zaostali razum ne može da shvati.

Npr. hadis Ebu Se’ida el-Hudrija, radijallahu anhu, kada se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, posle bajram-namaza obratio ženama i rekao: “Nisam vidio nikog poput vas, kratke pameti i vjere, a tako lahko ostavite muškarca bez razuma.”

Kaže AMR HALID: “Samo malo, ‘kratke pameti i vjere’? Kada je to rekao Poslanik? Na dan bajrama, kada se vracao sa namaza, prvo cime se obratio gospodama, koje su takoder izlazile sa namaza… tako vam Allaha, na jutro, dan bajrama,… a gospode su prisustvovale bajramu, nije da nisu došle,… Poslanik, koji je mudar i milostiv,… prvo cime se obraca gospodama da su kratke pameti i vjere, na dan bajrama, na dan veselja i radosti?!!!… Ja vam otvoreno kažem da ovi lažni hadisi ne idu, ne prolaze,..”

Hadis za kojeg AMR HALID kaže da je lažan zabilježili su Buhari i Muslim!!!

9. Kaže da je šerijatski hidžab i pokrivanje ženinog lica nepravda prema ženi, uz to porucuje: “Možda to niste baš dobro shvatili!” tj. propise hidžaba.

10. Smatra da je uslov primanja dobrih djela da covjek bude dobre cudi (ahlaka), pa kaže: “Slobodno mogu reci da je ahlak bitniji i od namaza, i od posta, i od zikra, i od dove, i od hadždža… Kako? Ahlak bitniji?! Braco, glavni i osnovni cilj ibadeta koje obavljamo, jeste da uspostavimo norme ahlaka…”

11. Kaže da se pokajanje ne prima covjeku osim ako se odmah pokaje nakon grijeha.

12. Smatra da je umjetnost put Allahovih poslanika, alejhimus-selam. “Allahov Poslanik se nije naljutio kada su ga stanovnici Medine docekali sa muzikom i pjevali ‘Tale’al-bedru alejna..’, zato što je vjerovao da umjetnost pomaže u napretku zajednice.”

13. Prati, gleda i hvali filmove i serije u kojima glume nevjernici i veliki grješnici.

14. Poziva na pomješano sjedenje muškaraca i žena, te to praksom najbolje pokazuje.

15. U svojim predavanjima navodi neutenticne predaje.

16. Svojim izgledom oponaša vatropoklonike, tj. brije bradu i pušta brkove – što je zabranjeno sunnetom Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

17. Kaže da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, imao 26 neuspjeha u svojoj poslanickoj misiji.

I mnoge druge zablude, da nas Allah sacuva.

Onaj kome spomenuto nije dovoljno ili se želi uvjeriti u istinitost toga neka se vrati na clanak “Maza tenkimune ala Amr Halid” od dr. Muhammeda b. Rizka Tarhunija, ili sažeak istog clanka “Vakafat me’a Amr Halid” od šejha Abdur-Rahmana b. Sa’da eš-Šesrija.

Pa kako, pored spomenutog, neko ima hrabrosti za njega reci da je “Daija za 21. vijek”.

Na kraju, savjetujem muslimane da se klone literature i predavanja AMRA HALIDA, Allah ga uputio, i svih drugih neznalica, poput TARIKA SUVEJDANA i IMRANA HUSAJNA, te da znanje uzimaju od islamskih ucenjaka kojima ummet svjedoci znanje i uputu.

Allah, azze ve dželle, najbolje zna.

Priredio: Amir I. Smajic

Medina, 22. 04. 1434 h. g.

Items details

Icon for hits displayHits: 2988 clicks
Icon for creation to displayCreated 5 years and 0 months ago at Subota, 09 Mart 2013 by Vjernik

TCE-Plugin by www.teglo.info