أهل السنة والجماعة - Ehlu sunnet vel-džemat

Islamski portal | Džemat-Sabah

Islam - Vjera mira Naslovna ISLAM|TEME Sihr | Urok | Džinni - Šejtani Kako se sacuvati od sihra i šejtanskog djelovanja?

Kako se sacuvati od sihra i šejtanskog djelovanja?

Share

Piše: Sanel Ramic
Hvala Allahu, i neka je salavat i selam na posljednjeg poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu porodicu, ashabe i sve one koji ga slijede do Sudnjeg dana. Živimo u vremenu u kojem su jako rasprostranjene sve vrste sihra. Sihribazi, šejtanovi sljedbenici, danonocno rade na postavljanju sihra i zastrašivanju nevinih ljudi. Svojim sihrom dovode do ludila osobe koje se nisu uspjele zaštititi onim sredstvima na koja ukazuje Kur’an i sunnet Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Mnoge porodice pate i u velikoj su depresiji i nedaci. Mnogi se pitaju kako i na koji nacin se ispravno i adekvatno zaštititi od sihra i njegovih vrsta. Oboljeli, opsihreni, traže pomoc na mnogim pogrešnim mjestima, dok oni zdravi žive u strahu, strahujuci da ce i oni postati dio oboljelih od ove opake bolesti. Sihir predstavlja zlo koje se agresivno širi nastojeci uništiti onoga kome je namijenjeno. Medutim, nije mi cilj pisati o propisu i vrstama sihra, niti kako sihr nastaje, vec ukazati na nekoliko nacina kojima se možemo zaštititi od sihra i onih koji se bave magijom. Uzvišeni Allah ukazuje stvorenjima na njihovog glavnog i stvarnog neprijatelja, razotkrivajuci njegove namjere i njegov cilj:

“To vam je samo šejtan (koji je) plašio pristalice svoje, pa ih se ne bojte, nego se Mene bojte, ako ste vjernici!” (Ali Imran, 175).

Tj. plašio vas je svojim šticenicima: sihribazima, vracarima, gatarima i ostalim sljedbenicima predstavljajuci vam da oni imaju snagu i moc. Allah Uzvišeni kaže:

“…pa ne bojte ih se, nego se Mene bojte ako ste vjernici!”, jer Ja sam vam dovoljan i Ja cu vam pomoci ako budete istinski vjernici.
Uzvišeni Allah, obracajuci se Iblisu, kaže:

‘’Ali, ti, doista, neceš imati nikakve vlasti nad robovima Mojim! A Gospodar tvoj je dovoljan kao zaštitnik!’’ (El-Isra, 65.)

Uzvišeni Allah obavještava nas o pomoci koju ce pružiti Svojim iskrenim robovima – vjernicima. Šejtanu nije dao nikakvu vlast nad Svojim robovima, jer su oni pod Njegovom zaštitom, tj. On je Njihov Cuvar, Branilac i Pomagac.

Dragi brate i cijenjena sestro, ti koji želiš da se sacuvaš ili izlijeciš od sihra i njegovih vrsta, evo nekoliko savjeta.

Ispravno vjerovanje

Budi iskren u svom robovanju Uzvišenom i Velicanstvenom Allahu. Nastoj da ostvariš ispravno vjerovanje (tevhid) u svim njegovim segmentima. Svoje srce veži za Mocnog, Snažnog, Velikog Allaha, tebareke ve te‘ala. Cvrsto vjeruj da šejtan, proklet bio, nema nikakve moci, niti vlasti nad onim Allahovim robom koji je spoznao Velicanstvenog Allaha, iskreno Ga obožavajuci. Onog roba koji je ostvario ispravno vjerovanje, cije je srce prepuno ljubavi prema Uzvišenom Allahu i koje se samo Allaha plaši i od Njega strahuje, onoga cije srce zna da korist i šteta iskljucivo dolaze od strane Mocnog Allaha, srce koje vjeruje da mu niko ne može nanijeti štetu, a ni pribaviti korist bez Allahove univerzalne volje.

Velicanje i slavljenje Uzvišenog Allaha

Nastoj da što više ciniš zikr, slaviš i velicaš svog Plemenitog Stvoritelja, jer spominjanje Allaha slabi i udaljava šejtana, a cini zadovoljnim Gospodra. Zikr ulijeva sigurnost i svjetlo imana u srca Allahovih robova. Spominjanje Allaha  daje  sjaj i nur na lica vjernika. Uzvišeni Allah rekao je:

“A Allahovo spominjanje  vas vece je od vašeg spominjanja Njega” (El-Ankebut, 45), tj. sve ono cime rob spomene Allaha Uzvišenog u namazu, uz skrušenost, iskren nijjet i namjeru, popraceno je Allahovim spominjanjem Njegovog roba medu “visokim društvom” (mele‘ul-e‘ala), kao što je Uzvišeni rekao: “Sjecajte se vi Mene, i Ja cu se vas sjetiti!”. Nema sumnje da  je sjecanje i spominjanje Uzvišenog Allaha, u svakom govoru i poslu, povod da Uzvišeni Allah spomene Svoga roba, što je velicanstvenije od toga da rob spomene Njega. Znaci, On ga nagradi za njegovo djelo više i velicanstvenije, pa kada rob spomene svoga Gospodara, Gospodar spomene Svoga roba.

“One koji vjeruju i cija se srca, kad se Allah spomene, smiruju – a srca se doista, kad se Allah spomene smiruju!” (Er-Ra‘d, 28.)


Najbolji zikr su rijeci la ilahe illallah, nema drugog istinskog boga osim Allaha, zatim i svi drugi oblici zikra, poput: subhanallah, elhamdulillah, Allahu ekber, subhanallahi ve bihamdihi, la ilahe illallahu vahdehu la šerike lehu, lehul mulku ve lehul-hamdu ve huve ala kulli šej’in kadir, ucenje Kur’ana, donošenje salavata na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i sl.

Zirk, slavljenje i velicanje Uzvišenog Allaha, oživljava naša srca, jer je zikr hrana za srce i dušu.

Ucenje sure El-Bekare

Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ne pravite od svojih kuca kabure. Šejtan bježi iz kuce u kojoj se uci sura El-Bekare.” (Muslim)

Od Ebu Umame el-Bahilija prenosi se da je rekao: “Cuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: ‘Ucite Kur'an, jer ce on na Sudnjem danu doci kao zagovornik onima koji ga budu ucili. Ucite Zahravejn (El-Bekare i Ali Imran), jer ce one na Sudnjem danu doci kao dva oblaka ili kao dvije ptice koje štite svoga ucaca. Ucite suru El-Bekare, jer je njeno ucenje bereket (blagoslov), a njeno zapostavljanje gubitak. Protiv nje sihirbazi ništa ne mogu.’” (Muslim)

Prenosi se od Sehla ibn Sa‘da, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Sve ima svoj vrhunac, a vrhunac Kur’ana je sura El-Bekare. Ko je prouci u svojoj kuci nocu, šejtan u tu kucu nece ulaziti tri noci, a ko je prouci danju, šejtan u nju nece ulaziti tri dana.” (Ibn Hibban, hadis sahihu li gajrihi; Albani Sahihu Tergib ve terhib,)

Ucenje Ajetul-Kursijje

Od Ubejja ibn Ka‘ba, radijallahu anhu, prenosi se da mu je otac kazivao da su imali jedan vrt u kojem su uzgajali datule.

Otac je to redovno obilazio, pa je primijetio da datule nestaju. Te noci je ostao da ih cuva, kad se pojavi životinja u liku odraslog mladica. Otac mu nazva selam, a ovaj mu odvrati. On ga upita: “Šta si ti, džinn ili covjek?” “Džin”, odgovori mu. “Daj da ti vidim ruku?”, rekoh mu. Kad ono pseca šapa i psece dlake. Rekao sam sebi: “Ovo je džinsko stvorenje.” Džinn rece: “Džinni znaju da medu njima ima onih koji su jaci od mene.” “Šta te je navelo da uradiš to što si uradio?”, upitah ga. “Cuo sam da voliš dijeliti sadaku, pa sam poželio da i ja nešto dobijem od tvoje hrane”, odgovori on. Ja ga upitah: “Šta nas može zaštititi od vas”, a on odgovori: “Ajetul-kursijja – Allahu la illahe illa Huvel-Hajjul-Kajjum… ko je prouci kada omrkne bit ce sacuvan od nas sve dok ne osvane, a ko je prouci kada osvane, bit ce sacuvan od nas sve dok ne omrkne.” “Nakon toga”, kazuje prenosilac, “ja sam otišao, a otac je sutradan otišao kod Poslanika i o tome ga obavijestio. Na to mu je Poslanik, rekao: ‘Istinu ti je rekao pokvarenjak.’” (Ed-Dimjati, Ibn Hibban, Medžme‘uz-zeva’id, šejh Albani smatra ga vjerodostojnim)

Uciti dva posljednja ajeta sure El-Bekare


Od Ibn Mes‘uda,radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: “Ko navecer prouci dva posljednja ajeta iz sure El-Bekare, to mu je dovoljno.” (Buharija, Muslim) Tj. dovoljni su mu kao zaštita protiv džinna i šejtana.

Ucenje sura El-Ihlas, El-Felek i En-Nas


Od Ebu Seida el-Hudrija, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tražio je utocište od džinskog i od ljudskog uroka, sve dok nisu objavljene sure El-Felek i En-Nas. Kada su objavljene, ucio je samo njih.” (Bilježi ga Et-Tirmizi)

Prenosi se od Abdullaha ibn Habiba, radijallahu anhu, da je rekao: “Rekao mi je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ‘Kada osvaneš i kada omrkneš po tri puta uci Kul-huvallahu ehad, Kul e'uzu bi rabbil-felek i Kul e'uzu bi rabbin-nas, to ce te sacuvati od svega.’” (Ebu Davud, Et-Tirmizi,  a šejh Albani ga je ocijenio vjerodostojnim)

Prenosi se od hazreti Aiše, radijallahu anha, da je rekla: “Svake noci kada bi legao u postelju, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, sastavljao bi šake, puhnuo u njih i ucio suru Ihlas, Felek i Nas, a potom bi rukama potrao svoje tijelo, koliko god je mogao, pocevši od glave i lica.” (Hadis je sahih – vjerodostojan)

Izgovoriti stotinu puta sljedecu dovu

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko u jednom danu stotinu puta kaže: ‘La ilahe illallah vahdehu la šerike leh; lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ‘ala kulli šej'in kadir’ – kao da je deset robova oslobodio, bit ce mu upisano stotinu dobrih djela, a izbrisano stotinu loših, a bit ce i  tog dana zašticen od šejtana sve dok noc ne nastupi.  Niko ne može bolju stvar uraditi izuzev onoga ko više puta izgovori ove rijeci!” (Buharija, Muslim)

Pojesti sedam datula svako jutro

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Ko pojede sedam medinskih datula (adžva) ujutro, taj dan mu nece naštetiti ni otrov ni sihr.” (Buharija)

Neki ucenjaci su kazali da u nedostatku medinske datule (adžva), to mogu zamijeniti bilo koje druge datule, inšallah.


Naša zadnja dova je: Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova!

Items details

Icon for hits displayHits: 4766 clicks
Icon for creation to displayCreated 5 years and 0 months ago at Subota, 02 Mart 2013 by Vjernik

TCE-Plugin by www.teglo.info