أهل السنة والجماعة - Ehlu sunnet vel-džemat

Islamski portal | Džemat-Sabah

Islam - Vjera mira Naslovna ISLAM|TEME Namaz | Stub Vjere Tajna Namaza

Tajna Namaza

E-mail Ispis PDF
Share

Priredio: Ersan Grahovac

Kaže Imam Ibnul-Qajjim: "Tajna i srž namaza jeste posvecenost srca Allahu u njemu, i njegova prisutnost u potpunosti pred Njim. Ako Mu se srce ne posveti, vec bude zauzeto necim drugim i pažnju u odvracaju razne misli, lici na covjeka koji je došao na vrata Vladara ispricavajuci se za svoje greške i propuste, moleci za Njegovu obilnu dobrotu, plemenitost i milost, tražeci hranu koja ce mu zasititi srce i ojacati ga u služenju Njemu, a zatim kada stigne do vrata Vladara i kada mu je ostalo još samo da sa Njim razgovara, okrene se od Njega i gleda lijevo desno, ili se vrati nazad i posveti se necemu drugom što je Vladaru mrsko i bezvrijedno.

Medutim, covjek tome da prednost nad Vladarem, ucinivši ga kiblom svog srca i mjestom ka kojem je srce okrenuo i koje ga raduje. On je poslao svoje sluge[i] da se pokoravaju Vladaru i traže oprost umjesto njega, kako bi ga zamijenili u služenju. Vladar to posmatra i vidi njegovo stanje, pa zbog Svoje obilne dobrote, dobrocinstva i plemenitosti ne odbija te sluge vec covjeku daruje Svoju milost i cini mu dobro, ali je razdvojio izmedu darovanja onih koji su sami ucestvovali, i malih poklona za one koji to nisu. Za sve ce biti posebni stepeni, prema tome kako su radili; da im isplati djela njihova – a nepravda im se nece uciniti. (El-Ahqaf, 19.) Uzvišeni Allah je stvorio ljudsku vrstu za Sebe, da bi se Njemu posvetili, a sve ostalo je stvorio za ljude i zbog njih, kao što je došlo u hadisi kudsiju: ’O sine Ademov, stvorio sam te za Sebe, a sve ostalo sam stvorio za tebe, pa ispoštuj moje pravo kod tebe tako što te ono što sam za tebe stvorio nece odvratiti od onoga za šta sam tebe stvorio.’ U drugoj predaji stoji: ’Sine Ademov, stvorio sam te za Sebe, pa se ne igraj. Na Sebe sam preuzeo obavezu tvog opskrbljivanja, pa se ne umaraj. Sine Ademov, traži Me – naci ceš Me, a kada Mene nadeš – naci ceš i sve drugo, ali ako ti Ja promaknem – promaknut ce ti sve ostalo, a Ja ti od svega drugog preci da me voliš.’ Uzvišeni Allah je namaz ucinio putem koji covjeka dovodi do Njegove blizine, razgovora sa Njim, ljubavi prema Njemu i prisnosti sa Njim .

Izmedu namaza covjek zapada u nemar, otudenje i osorost srca, okretanje od Allaha, posrtaje i greške, cime se udaljava od svog Gospodara i prestaje biti u Njegovoj blizini. Tako covjek postaje stranac u odnosu na robovanje Allahu, i prestaje biti od istinskih robova, možda cak sebe baci u zarobljeništvo svog neprijatelja[ii] koji ce ga svezati u zatvor njegove duše i prohtjeva. Posljedice toga su tjeskoba u prsima, briga, žaljenje, tuga, i gorko kajanje, a da on ne zna uzrok svemu tome. Zato milost njegovog Milostivog i Voljenog Gospodara iziskuje da za roba nacini sveobuhvatni nacin robovanja sastavljen od razlicitih dijelova i stanja[iii] kao što se razlikuju i prljavštine u koje rob upadne, i shodno velicini njegove potrebe za svojim udjelom u dobru koje se nalazi u raznim dijelovima tog robovanja.“ (Vidjeti: Ibnul-Qajjim, Tajne namaza, 8., valorizacija: Ebu Abdullah ibn Hemmam el-Džeza'iri.)

[Okretanje u namazu]

Kaže Imam Ibnul-Qajjim: „Zabranjeno okretanje u namazu se dijeli na dvije vrste:

1. Okretanje srca od Allaha, azze we dželle;

2. Okretanje pogleda.


Obje vrste su zabranjene. Allah je posvecen Svom robu dok je rob posvecen svom namazu, pa kada se  okrene srcem ili pogledom, Allah se okrene od njega. Upitan je Allahov Poslanik, s.a.w.s., o okretanju covjeka u namazu, pa je rekao: „To šejtan krade od covjekovog namaza.' U jednoj predaji se prenosi da je Allah rekao: 'Zar se okreceš ka nekom ko je bolji od Mene?' Primjer onog ko se okrece u namazu, bilo srcem ili pogledom, je poput primjera covjeka kojeg je pozvao vladar i doveo pred sebe, doziva ga i obraca mu se, ali se on svo vrijeme okrece od vladara lijevo i desno. Njegovo srce se okrenulo od vladara i ne razumije ono cime mu se obraca, jer njegovo srce nije prisutno sa njim. Šta misli ovaj covjek da ce sa njim uraditi vladar? Zar u najmanju ruku ne zaslužuje da kod vladara postane omražen i od njega udaljen, padnuvši u njegovim ocima? Nije isti ovakav klanjac i onaj cije je srce prisutno i Allahu posveceno u toku namaza, i koje je svjesno Velicanstva Onog pred Kim stoji, te se ispunilo strahopoštovanjem, i poniznošcu,  pa ga je stid od Uzvišenog Gospodara da se posveti necemu drugom i okrene od Njega. Razlika izmedu namaza njih dvojice je kao što kaže Hassan Atijje: 'Dva covjeka mogu biti u istom namazu, ali da se ti namazi po vrijednosti razlikuju poput neba i Zemlje. To je u slucaju da je jedan posvecen Allahu, a drugi nepažljiv i nemaran.'

Kada se rob želi posvetiti obicnom stvorenju koje je poput njega, ali se medu njima nade zastor – nece mu se moci posvetiti i približiti, pa šta misliš kako je tek sa Uzvišenim Stvoriteljem? Kada se želi posvetiti svom Stvoritelju, ali se pred njega isprijeci zastor strasti i sumnji, i duša mu njima zauzeta i ispunjena, kako ce se onda posvetiti kada su mu pažnju odvratile razne misli i odvele na razne strane? Kada covjek ustane na namaz šejtan je ljubomoran na njega, jer je ustao za nešto najvelicanstvenije, što ce ga Allahu najviše približiti a šejtana najviše rasrditi i najteže mu pasti. Zato šejtan nastoji i trudi se da ga nagovori ne pocne sa namazom, da mu neprestanoobecava i primaljuje ih lažnim nadama, tjera na njih svoju konjicu i pješadiju, sve dok mu namaz ne omalovaži u njegovim ocima sve dok ga on ne zanemari i ostavi. Ako to ne usmije, vec mu se covjek ne pokori i ustane na namaz, Allahov neprijatelj mu pride i isprijeci se izmedu njega i njegove duše, i izmedu njega i njegovog srca, i cini da se sjeti stvari kojih se nije sjecao prije nego je ušao u namaz. Može se desiti da je zaboravio nešto što mu treba i izgubio svaku nadu da ce se sjetiti, ali ga šejtan podsjeti u namazu kako bi njegovo srce zauzeo i odvratio od Allaha Uzvišenog. Tako on obavlja namaz bez prisutnosti srca, i ne postiže Allahovu blizinu i pocast kao što je postiže onaj ko Mu je posvecen i cije je srce prisutno u namazu. Tako covjek izade iz namaza isti onakav kakav je ušao, sa svim onim grijesima i teretima koje namaz nimalo nije olakšao.

Namaz briše loša djela onome ispoštuje pravo namaza, upotpuni skrušenost u njemu i stoji pred Uzvišenim Allahom i srcem i tijelom. Kada takav covjek završi sa namazom, osjeti olakšanje u duši i kako su tereti skinuti sa njega. On osjeca takav elan, spokoj i životnu snagu da poželi da nikako nije prekidao sa namazom, jer je on radost njegovog oka, užitak njegove duše, džennet i odmor njegovog srca. Zato se on osjeca kao da je u uskoj tamnici sve dok ne ude u namaz i odmori se njime a ne od njega. Oni koji istinski vole Allaha kažu: ’Klanjamo i odmaramo se u našim namazima.’, kao što je rekao njihov predvodnik, uzor i vjerovjesnik, s.a.w.s.: ’O Bilale, odmori nas namazom.’, a nije rekao: ’Odmori nas od njega.’ Takoder je rekao: ’Moja istinska radost je u namazu.

Pa kako da onaj ko nalazi svoju istinsku radost u namazu nade istinsku radost u necemu drugom, i kako se može strpjeti bez njega? Namaz ovog covjeka cije je srce prisutno i cija je istinska radost u namazu – to je namaz kojeg Allah prihvata i koji je svjetlost i dokaz. Kada sretne Svemilosnog sa tim namazom, namaz ce mu reci: ’Allah te sacuvao kao što si ti mene cuvao.’ Što se tice namaz nemarnog koji je zapostavio njegova prava i skrušenost u njemu, on ce biti smotan poput stare odjece i njime ce biti udareno po covjekovom licu uz rijeci: ’Allah te zapostavio kao što si ti mene zapostavio.’ (...) Namaz i dobro djelo bivaju primljeni kada ih covjek obavi onako kako to dolikuje njegovom Uzvišenom Gospodaru.

Dvije su vrste primljenih djela:

1. Da rob klanja namaz i cini ostala djela pokornosti dok je njegovo srce vezano za Uzvišenog Allaha i u neprestanom sjecanju na Njega. Djela ovog roba bivaju izlagana pred Allahom, sve dok nestanu pred Njim i On u njih pogleda i vidi ih kako su ucinjena iskreno radi Njega, onako kako je On zadovoljan, proizašla iz zdravog i iskrenog srca, koje istinski voli Uzvišenog Allaha. On ih tada približi Sebi, zavoli ih, bude njima zadovoljan i prihvati ih.

2. Da rob nemarno cini djela kao da su obicaj. On ima nijet da to bude radi pokornosti i približavanja Allahu, ali samo su njegovi udovi zauzeti pokornošcu, dok je njegovo srce zaboravilo na Allaha. Tako je sa svim njegovim djelima. Kada se njegova djela podignu Uzvišenom Allahu nece stati pred Njim niti ce ih On pogledati, vec ce biti stavljena tamo gdje se odlažu registri sa djelima, kako bi robu bila prikazana na Sudnjem danu, kada ce ih razdvojiti i nagraditi za ona koja je iskreno radi Njega uradio, a odbiti ona koja nije radi Njegovog Lica cinio. Ovog ce covjeka za njegova djela Allah nagraditi nekim od Njegovih stvorenja, poput džennetskih dvoraca, jela, pica, i hurija, dok ce prvog covjeka nagraditi time što ce biti zadovoljan njegovim djelom, zadovoljan njime, približiti ga Sebi, uzdignuti njegov stepen i njegovo mjesto, i sve mu to dati bez polaganja racuna. To su dvije razlicite vrste ljudi.

Ljudi su u svojim namazima na pet stepeni:

1. Stepen onog ko je nepravedan prema sebi, nemaran, krnjavo uzima abdest, ne vodi brigu o obavljanju namaza u njegovo vrijeme, niti o njegovim granicama i stubovima;

2. Onaj ko vodi racuna o namaskim vremenima, granicama, vanjskim ruknovima i abdestu, ali je zanemario borbu sa svojom dušom koja mu stalno šapuce, pa su mu misli otišle sa njenim vesvesama.

3. Onaj ko vodi racuna o njegovim granicama i ruknovima, i bori se protiv svoje duše ne bi li otklonio njene vesvese. On je zauzet borbom protiv svog neprijatelja kako mu ne bi ukrao namaz, tako da se nalaz u namazu i u borbi.

4. Onaj koji kada ustane na namaz upotpuni njegova prava, ruknove, i granice, okupiravši srce vodenjem brige o namaskim granicama i pravima, da ne bi zapostavio nešto od toga. Sva njegova pažnja je usmjerena na obavljanje namaza onako kako treba i njegovo upotpunjavanje i usavršavanje. Srce je okupirano namazom i obožavanjem svog Uzvišenog Gospodara u njemu.

5. Onaj koji kada ustane na namaz isto tako uradi, ali pored toga uzme svoje srce i stavi ga pred Uzvišenim Gospodarom, u Kojeg gleda srcem koje posjeduje potpunu svijest o Njegovom nadzoru, i koje je ispunjeno ljubavlju prema Njemu i Njegovim velicanjem kao da Ga vidi i posmatra. Sve vesvese i prohtjevi duše nestali su, a zastori izmedu njega i njegovog Gospodara podignuti su. Izmedu ovog covjeka i drugih ljudi razlika u vrijednosti namaza je veca nego razdaljina izmedu neba i Zemlje. On je u svom namazu zauzet svojim Uzvišenim Gospodarom Koji je njegova istinska radost.

Prva skupina ce biti kažnjena, druga ogracunavana, o trecoj ce se razmatrati, a cetvrta nagradena. Peta grupa ce biti ucinjena od Gospodaru posebno bliskih robova, jer su našli istinsku radost u namazu, a ko nade istinsku radost u svom namazu na ovom svijetu, naci ce istinsku radost u blizini svom Gospodaru na Ahiretu. Takoder, i na ovom svijetu ce naci istinsku radost uz svog Gospodara, a ko se istinski raduje Allahu, sve ostalo se raduje njemu, a ko ne nade istinsku radost uz Allaha, njegov život na ovom svijetu ce biti pun tuge. Prenosi se u jednoj predaji da kada rob ustane klanjati namaz, Uzvišeni Allah kaže: ’Podignite zastore!’, a kad se okrene kaže: ’Spustite ih.’ Ovdje spomenuto okretanje se odnosi na okretanje srca od Uzvišenog Allaha ka necemu drugom. Kada se srce okrene ka necemu drugom biva spušten zastor izmedu Allaha i roba, pa šejtan ude i predstavi mu stvari vezane za dunjaluk, prikazavši mu ih u liku ogledala. Kada posveti svoje srce Allahu i ne okrece se, šejtan ne može da se umiješa izmedu tog srca i Uzvšenog Allaha, vec samo kada se spusti zastor. Ako pobegne ka Allahu i svoje srce ucini prisutnim, i šejtan ce pobjeci, a ako se okrene – šejtan ce doci. Dakle, ovo je situacija covjeka sa njegovim neprijateljem u namazu.“

[i] Tj. tjelesne organe. (Op. Prev.)

[ii] Tj. šejtana. (Op. Prev.)

[iii] Tj. od raznih vrsta ibadeta. (Op. Prev.)

Items details

Icon for hits displayHits: 2447 clicks
Icon for creation to displayCreated 5 years and 2 months ago at četvrtak, 17 Januar 2013 by Vjernik

TCE-Plugin by www.teglo.info