أهل السنة والجماعة - Ehlu sunnet vel-džemat

Islamski portal | Džemat-Sabah

Islam - Vjera mira Naslovna ISLAM|TEME Različito | Tekstovi Odgovor sufiji / dervišu sa Facebook-a!

Odgovor sufiji / dervišu sa Facebook-a!

Share

Osoba na Facebooku (poznati sufijski/derviski simpatizer na FB) je postavio - prosljedio sljedecu laznu predaju:

"H. Alija, r.a., opisujuci ashabe: A kada bi spominjali Allaha, njihali su se kao što se njiše drvo kada puše jak vjetar. (Ebu Nu'ajm u El-Hiljetu, Hafiz Ibn Kesir u El-Bidaje VeN-Nihaje, Hafiz Ibn Redžeb El-Hanbeli u Džami'ul-ulum vel-hikem)" Evo dokaza za one koji su skepticni po ovom pitanju...

- Sa ovim "argumentom " je osoba htjela da opravda nacin obavljanja zikra, onako kako to rade dervisi,sufije itd. Medzutim hvala Allahu koji je poslo ucene ljude da pojasnjavaju Vjeru onakva kakva jeste, i da upozore na one koji sire ove lazi. Kao odgovor na ovu laznu predaju, uvazeni Prof.Saudin Cokoja je odgovorio mu sa ispravnim argumentom, a to je:

Odgovor: Evo za ne koji nisu skepticni Bilježi Ibn Ebi Dunja u svojoj knjizi “Et-Tehedžud” koji je rekao:”Pricao nam je Ali b. Ebi Dža’d, kojeg je obavjestio Amr b. Šemr, od Ismaila es-Sedija a on od Ebi Erake,d a je rekao:”Klanjao sam sa Alijom, r.a sabah namaz, pa kada je predao selam ostao je miran sve dok sunce nije odskocilo za jedno koplje na zidu od mesdžida, zatim je stavio ruku na srce i rekao:” Vidio sam drugove Muhammeda saws, a ne vidim nikog da im slici. Ustajali bi prašnjavi i rašcupane kose. Noc su provodili na sedždi i kijamu (namazu), prelazeci sa njihovih cela na obraze. Stajali bi kao na žaru kada bi se spomenuo njihov povratak. Kao da im je izmedu ociju kozje koljeno zbog dužine njihovih sedždi. Kada bi se spomenuo Allah, njihove bi se oci ispunile suzama, toliko da bi im se grudi i brada natopile. NJIHALI SU SE KAO ŠTO SE DRVECE NJIŠE NA ŽESTOKOM VJETRU, bojeci se kazne i želeci nagradu" (Et-tehedžud, 1/211). Dalje ovu predaju navode i: Ibn Asakir u “Tarihu –Dimašk”; Hatib el-Bagdadi u djelu “El-Muvedih”; Ibn Dževzi u “Et-Tebsire”; Ebi Ne’im u “El-Hilijje”; Ebu Ahmed Hakim u “El-Esami vel Kuna”..

Analiza predaje po pitanju seneda:

- Ebu Eraka – medžhul (nepoznata osoba). Spomenuo ga Ed-Devlebi u “El-Kuna” ali o njemu ništa nije rekao; spomenuo ga je Imam Buhari isto u “El-Kuna” ali o njemu ništa nam nije prenio; spomenuo ga je Ibn Hiban u “Sikat” koji je inace poznat na ukazivanje ovakvih ravija, ali o njemu ništa nam nije prenio; spomenuo ga je Ibn Ebi Hatim u “Džerh ve Tea’dil” ali nam nije objasnio ko je on..dakle osoba koja je klanjala sabah sa Alijom r.a i prenijela njegove rijeci je NEPOZNATA.


- Ismail b. Abdurahma es-Seddi – DAIF (SLAB) OPTUŽEN DA JE RAFIDIJA.

Prenio nam je hafiz Ibn Hadžer u Tehzibu mišljenja uleme hadisa o njemu:”Rekao je Dževzedžani:’Lažljivac, psuje ashabe’; Rekao je Ebu Zer’a:”Slab u hadisu”. Rekao je Ibn Me’in:”Njegove predaje su slabe”. Rekao je Ebu Hatim er-Razi:”ne povodi se za njegovim hadisima”. Rekao je El-Uqejli:”Slab u hadisu, vrijedao je dvojicu šejhova, Ebu Bekra I Omera, r.a.”. reako je Et-Taberi:”ne uzima mu se hadis”:

- Amru b. Šemr – pokvareni rafidija, lažljivac izmišljao hadise. Rekao je Ebu Hatim er-Razi:”Bio je sumnjiv u prenošenju hadisa”. Rekao je Jahja ibn Me’in:”Nije pouzdan”. Rekao je Ibn S’ad:”Nije pouzdan, veoma slab”: Rekao je Ibn Hiban:”Rafidija, lažljivac, psovao je ashabe”. Rekli su En-Nesai I darekutni:”Sumnjiv u prenošenju hadisa”……

DAKLE DA ZAKLJUCIMO, PREDAJA U KOJEM SE SPOMINJE DA SU ASHABI “CINILI” ZIKR NA TAJ NACIN DA SU SE NJIHALI KAO ŠTO SE DRVECE NJIŠE NA JAKOM VJETRU, JE IZMIŠLJENA STVAR A SVI OSIM ALIJE, R.A. SU ILI NEPOZANTI, LAŽLJIVCI ILI POGANE RAFIDIJE…

Odgovorio:
Prof.Saudin Cokoja

Items details

Icon for hits displayHits: 2929 clicks
Icon for creation to displayCreated 5 years and 3 months ago at Nedjelja, 16 Decembar 2012 by Vjernik

TCE-Plugin by www.teglo.info