أهل السنة والجماعة - Ehlu sunnet vel-džemat

Islamski portal | Džemat-Sabah

Islam - Vjera mira Naslovna ISLAM|TEME Sunnet | Hadis Posebnosti koje se vezuju za dan džume

Posebnosti koje se vezuju za dan džume

Share

Iz knjige Zadu-l-Me'ad, 1/363-411

Imam Ibn Kajjim navodi trideset tri posebnosti koje se vezuju za dan džume:

1.Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, je petkom na farzu sabah namaza ucio suru Sedždu i Dahr.

2.Pohvalno je na dan džume donositi puno salavata na Poslanika, sallalahu alejhi ve selleme.

3.U tome danu je džuma namaz koja je jedan od najvecih dužnosti u Islamu.

4.Naredba za kupanje na dan džume.

5.Mirisanje na dan džume je bolje i pohvalnije nego mirisanje u drugim danima.

6.Korištenje misvaka.

7.Pohvalno je poraniti na džumu namaz.

8.Zauzetost namazom, zikrom, ucenjem Kur’ana, sve dok se imam ne pojavi.

9.Slušanje i šutnja tokom hutbe je obaveza po ispravnijem govoru ucenjaka.

11.Na dan džume nije pokudeno klanjati kada je sunce na polovini neba po mišljenju Šafije, a to je stav i šejha Ibn Tejmijje.

12.Na farzu džume namaza je sunnet da imam uci sure El-Džumu i El-Munafikun ili sure El-E'ala i El-Gašije.

13.Džuma je praznik koji se ponavlja svake sedmice.

14.Pohvalno je da se taj dan obuce najljepša odjeca.

15.Pohvalno je  taj dan mirisanje mesdžida.

16.Kada nastupi džuma namaz nije dozvoljeno putovanje onome kome je džuma obavezna, sve dok je ne obavi.

17.Onaj ko pješke krene na džumu za svaki korak ima nagradu kao da je postio i klanjao godinu dana.

18.To je dan u kojem se praštaju grijesi.

19.Džehennem se potpaljuje svaki dan osim na dan džume.

20.U tome danu se nalazi dio vremena u kojem Allah prima dove.

21.Toga da dana je džuma namaz koji se odlikuje nad drugim namazima.

22.Toga dana je hutba kojoj je cilj iznošenje pohvale Allahu, velicanje, svjedocenje Njegove jednoce, te poslanstva Poslanika…

23.To je dan u kojem je pohvalno da se covjek posveti samo ibadetu…

24.Džuma je sedmicni praznik, a praznik se sastoji od namaza i kurbana, pa je tako dan džume dan namaza, a žurba ka mesdžidu je kao kurban.

25.Vrijednost sadake u tome danu u odnosu na druge dane je kao vrijednost sadake u ramazanu nad drugim mjesecima.

26.To je dan u kojem ce se Allah Uzvišeni pokazivati svojim robovima u džennetu.

27.Izraz šahid kojim se Allah kune, a koji je spomenut u Kur’anu je protumacen kao dan džume.

28.To je dan u kojem osjecaju strah nebesa i Zemlja i brda i mora, te sva stvorenja osim ljudi i džina.

29.To je dan kojeg je Allah sacuvao za ovaj ummet.

30.Džuma je najbolji dan u sedmici kao što je ramazan najbolji mjesec u godini.

31.Duše umrlih približe se taj dan svojim mezarima, pa znaju njihove posjetioce i ko prolazi pored njih nazivajuci im selam.

32.Pokudeno je postiti samo na dan džume.

33.To je dan u kojem se ljudi okupljaju i u kojem se podsjecaju na nastanak i povratak Allahu.

Items details

Icon for hits displayHits: 2702 clicks
Icon for creation to displayCreated 5 years and 3 months ago at Nedjelja, 16 Decembar 2012 by Vjernik

TCE-Plugin by www.teglo.info