أهل السنة والجماعة - Ehlu sunnet vel-džemat

Islamski portal | Džemat-Sabah

Islam - Vjera mira Naslovna ISLAM|TEME Velikani Ummeta | Biografije BIOGRAFIJA MUHAMMEDA IBN ALIJA EŠ-ŠEVKANIJA

BIOGRAFIJA MUHAMMEDA IBN ALIJA EŠ-ŠEVKANIJA

Share

On je istaknuti imam predvodnik. Blistava zvijezda koja se pojavila nad jemenskim horizontom. Predvodnik imama i ucenih. Muftija islamskog Ummeta. More znanja i sunce razboritosti. Temelj mudžtehidima i šejh islama i uzor medu ljudima. Komentator Kur'ana i hadisa. Velikan isposnika i jedinstven primjer pobožnjaka. Borac protiv novotara i jedan od posljednjih mudžtehida. Autor mnogih pisanih djela kojima u to vrijeme nije bilo ravnih.

Iz bogate biografije šejha Eš-Ševkanija rahimehullah, koja obiluje mnogim pisanim i veoma vrijednim djelima obratit cemo pažnju na njegovo djelo: "Šerhus - sudur fi tahrimi ref il -kubur". Ovo djelo je u stvari kratka poslanica koja je mala po obimu, ali ogromna po svom znacaju. Šejh je u ovoj knjizi, na sebi svojstven nacin, smjelo, autoritativno i detaljno objasnio kolika smutnja je nastala u islamskom Ummetu zbog podizanja kaburova (nadgrobnih spomenika) isticuci da je takva radnja bila uzrok pojave širka i njegovog širenja koji  se ogledao u traženju pomoci i  zaštite  od kaburova muslimanskih velikana i dobih ljudi, te podizanje nadgrobnih spomenika, njihovo ukrašavanje, izgradnja mesdžida na kaburovima, zatim uzimanjem istih za mjesta svetkovanja koje su mnogobrojne mase posjecivale, cineci tavaf oko njih, ispunjavajuci svoje zavjete kod kaburova, prinoseci žrtve (kurbane) i tražeci od mrtvih da se zauzimaju za njih, te da  im otklone nevolje, a donesu i pribave srecu.

Imam je, Allahmu se smilovao, naveo više od dvanaest šerijatskih dokaza koji   najstrožije zabranjuju podizanje nadgrobnih spomenika i traženje pomoci preko njm. Neki od ovih dokaza govore da oni koji to cine zaslužuju prokletstvo, a nekada Allahovu srdžbu. U nekim od ovih dokaza se istice da oni koji grade   i zidaju  nadgrobne spomenike lice zidovima i kršcanima, a u nekima se istice  jasna naredba rušenja nadgrobnih spomenika, kojima se pripisuje svetost, kao što je uradio  Muhammed sallallahu alejhi ve selleme poslavši skupinu muslimana da porazbijaju kipove i poravnaju kaburove. U Muslimovom Sahihu  i  drugim hadiskim  zbirkama  zabilježena je predaja  od plemenitog tabi'ina -Ebu Muslima el – Hejjadža Esdija, koji kaže:- "Rekao mi je Alija Ibn Ebi Talib,:  "Želiš li da te pošaljem na zadatak na koji je mene  poslao Allahov   Poslanik sallallahu alejhi ve sellem.? Poslao me je i naredio mi da ne ostavim nijednog kipa, a da ga ne srušim i ni jednog uzdignutog kabura, a da ga ne poravnam."

U spomenutom djelu kaže šejh Eš-Ševkani rahimehullah: Pogledajte kako je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem poistovijetio kipove i uzdignute kaburove? Ako znamo da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, u mnogim svojim hadisima   zabranio   velicanje    svog   kabura   i uzimanje istog za mjesto praznovanja i svetkovanja, šta onda reci za kaburove drugih ljudi, bez obzira na njihovo mjesto medu ljudima i na stepen njihove ucenosti i pobožnosti. Allah, Džellešanuhu naredio je Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, iako je voda poslanika i posljednji Allahov Poslanik i Allahu najdraži, da kaže:
Reci, ja ne mogu ni samom sebi korist pribaviti, niti od sebe kakvu štetu otkloniti. (prevod znacenja sure El-A'raf, 188),
pa šta onda reci o kaburovima nekih ljudi koji se obožavaju mimo Allaha...

Dalje kaže u ovoj poslanici Imam Ševkani: "Nema nimalo sumnje da je najveci uzrok ovom nakaradnom vjerovanju u mrtve, šejtansko prikazivanje ljudima lijepim podizanje spomenika na kaburovima;, njihovo ogradivanje, krecenje i ukrašavanje najljepšim ukrasima. Tako kada obican covjek - neznalica naide pored groblja i pogled mu se zaustavi na kaburu nad kojim je izgradena kupola ili turbe i kad ude u njega, pa vidi kabur prekriven ukrašenim prekrivacem i vidi oko njega mnogo zapaljenih svijeca i raznih mirisa, nema sumnje da ce to ostaviti traga na njegovo srce i izazvati divljenje i poštovanje prema tom kaburu, tako da ce poslije toga u njega ulaziti sa velikim strahopoštovanjem. Ovo je jedan od najopasnijih šejtanskih prilaza muslimanima i sredstvo koje šejtan najviše koristi u odvodenju ljudi u zabludu i udaljavanju od islama, stopu po stopu, sve dok ih ne dovede na takav stepen da traže od mrtvih da im pomognu u onome u cemu ne može pomoci niko osim Allah, Subhanehu ve Te’ala, i tako se svrstaju medu mnogobrojne mušrike.

Items details

Icon for hits displayHits: 1517 clicks
Icon for creation to displayCreated 5 years and 5 months ago at Subota, 17 Novembar 2012 by Vjernik

TCE-Plugin by www.teglo.info