أهل السنة والجماعة - Ehlu sunnet vel-džemat

Islamski portal | Džemat-Sabah

Islam - Vjera mira Naslovna ISLAM|TEME Hadždž | Umra Prvi Hram u Mekki

Prvi Hram u Mekki

E-mail Ispis PDF
Share

„Prvi hram sagrađen za ljude jeste onaj u Mekki, blagoslovljen je on i putokaz svjetovima. & U njemu su znamenja očevidna – mjesto na kojem je stajao Ibrahim. I onaj ko uđe u nj treba da bude bezbjedan. Hodočastiti Hram dužan je, Allaha radi, svaki onaj koji je u mogućnosti; a onaj koji neće da vjeruje – pa, zaista, Allah nije ovisan ni o kome.“ (Alu Imran, 96-97.)

„Hadždž je u određenim mjesecima; onom ko se obaveže da će u njima hadždž obavljati nema snošaja sa ženama i nema ružnih riječi, i nema svađe u danima hadždža. A za dobro koje učinite Allah zna. I onim, što vam je potrebno za put, snabdijte se. A najbolja opskrba je bogobojaznost. I Mene se bojte, o razumom obdareni!“ (el-Bekara, 197.)

Hadždž je ibadet koji potiče još iz vremena Ibrahima a.s., kome je Allah dž.š., naredio: „I oglasi ljudima hadždž!« – dolaziće ti pješke i na kamilama iznurenim; dolaziće iz mjesta dalekih, & da bi koristi imali i da bi u određene dane, prilikom klanja kurbana, kojim ih je Allah opskrbio, Njegovo ime spominjali. Jedite meso njihovo, a nahranite i siromaha ubogog! & Zatim, neka sa sebe prljavštinu uklone, neka svoje zavjete ispune i neka oko Hrama drevnog obilaze. & Eto toliko! A ko poštuje Allahove svetinje, uživaće milost Gospodara svoga!“ (Hadždž, 27-30.)

Dragi moj hadžija, nadam se da si bio svjestan značenja ovih Allahovih dž.š., ajeta onda kada si svojom nogom kročio na tlo blagoslovene zemlje. Nadam se da bio svjestan toga da hodiš stazama kojima su hodili mnogo bolji i vrijedniji ljudi od tebe, od Adema a.s., Ibrahima i Isma'ila a.s., Muhammeda s.a.w.s., kao i njegovi plemeniti ashabi.

Prvo i glavno što moraš shvatiti pri tvom boravku u Mekki, čineći tavaf oko Ka'abe, jeste da je tevhid Allaha dž.š., razlog tvog postojanja. Šehadet je ono što je dovelo milione ljudi sličnih tebi na tom mjestu, koje je majka zemaljska, i majka svih gradova – kako bi ga svojim tijelom i duhom još jedanput ovjekovječili.

Hadžija moj, pet dnevnih namaza su tvoj dnevni mizan, džuma ti je nedjeljni mizan, ramazan ti je godišnji mizan, ali dobro znaj da ti je hadždž životni mizan, i životni obračun kako dobrih tako i loših djela tvojih, stoga nemoj da te zavara šejtan i da te skrene s puta kojim si se zaputio, i da ti udari sjekirom vesvesa u žile i korijenje iskrenosti i nijjeta tvoga, pa da ti upropasti sav umor i trud!

Hadžija moj, nadam se da bio pravi ambasador Bosne i Sandžaka onda kada si se našao međ' muslimanima cijelog svijeta, i nadam se da nas nisi obrukao dolje ni riječju ni djelom. Nadam se da si čuvao naš obraz, i predstavio nas tamošnjim ljudima u punom svjetlu bosanske dobrote i sandžačkog držanja i gostoprimstva!

Hadžija moj, nadam se tkđ., da ćeš biti i pravi ambasador Mekke i islama onda kada budeš hodio proplancima bošnjačkim, i našim gudurama, gdje svi željno očekujemo nur i svjetlo koje Ka'aba daje vašim licima onda dok u nju gledaste, pa zato budite svjesni emaneta kojeg ste uprtili na svojim plećima, i koračajte ponizno i smjerno, i dičite se s blagodati kojom vas je Allah dž.š., obradovao, i zborite o njoj na sve strane, povodeći se za Allahovim dž.š., riječima: „A kada je u pitanju ni'imet tvoga Gospodara – zbori!“

Hadžija moj, znaj da si bio Allahov dž.š., gost, i da si obilazio Allahovu dž.š., kuću, a znamo da Allah dž.š., svoje goste bez darova ne ostavlja! Najveći Allahov dž.š., dar kojeg si dobio jeste jak iman, čvrstina jekina kao i hidajet i uputa ka stazama koje Allahu dž.š., vode. Imaj i ovo na umu moj hadžija, i ne dozvoli da ti neko te poklone ukrade sve do tvoje smrti!

Hadžija moj, ovo su samo neke od poruka kojih sam se mogao sjetiti, i koje ti sa srca upućujem, skrivajući u potaji da bih volio da sam sada na tvom mjestu, uzvikivajući prašnjav, i neočešljan, i nenamirisan, i umoran: „Lebbejkallahumme lebbejk“, s arefatske lijepe doline!

Molim Allaha dž.š., da ti ukabuli hadždž, i da ti ukabuli dove, i da ti oprosti grijehe, i da i nas obaspe s blagodeti hadždža, pa da i našim srcima otvori put ka ćabenskoj ljepoti.

Sead ef. Jasavić, Plav


Items details

Icon for hits displayHits: 1328 clicks
Icon for creation to displayCreated 5 years and 5 months ago at Utorak, 16 Oktobar 2012 by Vjernik

TCE-Plugin by www.teglo.info