أهل السنة والجماعة - Ehlu sunnet vel-džemat

Islamski portal | Džemat-Sabah

Islam - Vjera mira Naslovna ISLAM|TEME Namaz | Stub Vjere OBAVLJANJE SABAH-NAMAZA U DŽEMA'ATU

OBAVLJANJE SABAH-NAMAZA U DŽEMA'ATU

E-mail Ispis PDF
Share

Uzvišeni Allah spominje  održavatelje i graditelje džamija kao ljude koji, sa bogobojaznošću koja je osnova svakog dobra, imaju korisno vjerovanje i obavljaju djela pokornosti čija su okosnica namaz i zekat. «Allahove džamije održavaju oni koji u Allah i u Onaj svijet vjeruju i koji namaz obavljaju i zekta daju i koji se nikoga osim Allaha ne boje; oni su, nadati se, na pravom putu.» (Et-Tevbe, 18)

Tvoje prisitvo, brate, u džamiji radi obavljaja namaza u džema'utu ukazi u održavanje Allahovih kuća. Ovaj ajet je oporuka, i nama i vama, da čuvamo namaz u džema'atu kako bi nam bio svjetlost i dokaz na Sudnjem danu. Posebno ne zaboravi sabah-namaz, jer su neke ljude danas obuzeli njihovi prohtjevi. Njihov iman je oslabio, bogobojaznost se smanjila , a ljubav prema vjeri im je zamrla.


Oni ne nastoje prisustvovati sabah-namazu pravdajući se raznim isprikama koje su slabije od paukove mreže. Ćinjenjem nepokornosti dali su prednost sebi u odnosu na ono što Allah i Njegov Poslanik, s.a.v.s., vole. Reci: «Ako su vam očevi vaši, i sinovi vaši, i braća vaša, i žene vaše, i rod vaš, i imanja vaša koja ste stekli, i trgovačka roba za koju strhujete da prođe neće imati, i kuće vaše u kojima se prijatno osjećate – miliji od Allaha i Njegovog Poslanika, i od borbe na Njegovom putu, onda pričekajte dok Allah Svoju odluku ne donese. A Allah grješnicima neće ukazati na pravi put.» (Et-Tevbe,24)

Brate u islamu, zar se ne želiš obradovati radosnoj vijesti Poslanika, s.a.v.s., koju prenosi Enes , radijallahu anhu, : «Obraduj potpunim svjetlom na Sudnjem danu one koji u mrkloj tami idu ka džamijama.!» (Et-Tirmizi, Davud, Ibn Madže)Uz ovo svjetlo postoji i druga korist za onoga ko čuva namaz u džema'atu.


Međutim, ona nije samo dunjaluička, nego je daleko veća i uzvišenija. Ona je konačni cilj kojeg svaki vjernik priželjkuje i zbog nje ibadet čini. Ona je DŽENNET! Ima li unosnije trgovine od trgovine u kojoj se zarađuje Džennet? Poslanik, s.a.v.s., kaže: «Ko klanja el-berdejn (sabah i ikindiju) ući će u Džennet.»


Kolika li je samo počast da uđeš u Džennet radi čuvanja ova dva namaza – sabaha i ikindije! Međutim, šta je u Džennetu? Šta je pripremljeno onom eko uđe u njega? Kakve su im osobine? Ako to želiš znai čitaj Knjigu svoga Gospodara, proučavaj je i razmišljaj. Nemoguće je to opisati, «I niko ne zna kakve ih, kao nagrada za ono što su činili, skrivene radosti čekaju.» (Es-Sedžde, 17)


I ne samo ovo, postoji nešto što je još veće, a to je slast pogleda u Allahovo , Azze ve Dželle, Plemenito Lice. Vjerodostojno se prenosi u Sahihul-Buhariju od Džerira b. Abdullaha da je rekao:
«Bili smo kod Vjerovjesnika, s.a.v.s, pa je pogledao jedne noći u mjesec i rekao: «Vi ćete vidjeti svoga Gospdoara kao što vidite ovaj mjesec, a u to viđenje nećete nimalo posumnjati.Pa ako možete izdržati da ne budete savladani (snom da bi obavili namaz prije izlaska sunca i prije njegovog zalaska, učinite to!» Zatim je proučio: «I veliča Gospdaora svoga i zahvaljuj Mu prije sunčeva izlaska i prije zalska.» Muslim je dodao;: «tj. sabah i ikindija.»


Učenjaci kažu: «Ova dva ajeta se navode prilikom spomena viđenja (Gospodara) zato što je namaz najbolji vid pokornosti. Za ova dva namaza je potvrđena posebna vrijednost u odnosu na druge, jer sse navodi da se meleki okupljaju prilikom njihova obavljanja, djela se uzdižu u tim vremenima itd. To su dva najbolja namaza i zato onaj koji ih obavlja zaslužuje najbolju nagradu, a ona je gledanje  u Allaha, Subhanehu ve Te'ala. (Feth, 2/34)

Trebaš znati, breate muslimanu,  da se iman čovjeka ogleda u prisuitvu sabah-namazu. On ustaje iz svoje mehke postelje ostavljajući slast sna i rahatluk nefsa tražeći Allahovo zadovoljstvo i iz želje da bude pod Allahovim jamstvom.

Poslanik, s.a.v.s., nas obavještava: «Ko klanja sabah-namaz od je pod Allahovim jamstvom. Allah vam sigurno za svoje jamstvo ne traži ništa, a onaj od koga On to traži sigurno će mu ga uzeti, a zatim ga na njegovom licu u vatru džehennema strovaliti.» (prenosi Muslim iz hadisa Džunduba b. Abdullaha)


Čista i nepatvorena duša žurno hodi ka svome Gospodaru da bi obavila sabah-namaz u džema'atu. Sabah-namaz ima veliku cijenu i teško će ga čovjek održati, osim koga Allah uputi.


Mnogi ljudi danas kada legnu u postelje zapadnu u duboki san i pretovre se u epileptičare od šejtanskih dodira i njegovih svezanih uzlova.


Poslanik, s.a.v.s., kaže: «Šejtan na potiljku svakog od vas kada zaspi zaveže tri čvora. Sa svakim čvorom ti produžava dugu noć. Pa kada se probudi i Allaha spomene odveže se jedan čvor. Kada uzme abdest razveže se drugi čvor, a kada klanja razvežu se svi čvorovi i čovjek osvane aktivan i dobre volje. U suprotnom osvane nevoljan i lijen.» (Muslim)


Pogledaj, brate muslimanu, veličinu odgovornosti! Naš voljeni Poslanik, s.a.v.s., nas upozorava da duša posebno osvane nevoljna ako prespava sabah namaz. Koliko li je samo naš nemar! Zašto se olahko odnosimo prema vjeri?

Kako se možemo nadati da će nas Allah pomoći, opskrbiti, poraziti naše neprijatelje i učvrstiti nas na zemlji ako se mi nemarno i nekorektno odnosimo prema njegovim pravima? Svaki dan slušamo Njegov poziv  «Hajje alessalah, hajje ale-l-felah, es-salatu hajrun minen-nevm»,  ami se ne odazivamo. Kakvo li je to samo udaljavanje od Allaha? Da li smo sigurni od Allahovih zamki? Da li smo zabroavili da ćemo pred Njim stati? Tako mi Allaha, i ja i ti ćemo sutra stati pred Onoga kome ništa nije skriveno! «A doći ćete nam pojedinačno, onakvi kakve smo vas prvi put stvorili, napustivši dobra koja smo vam darovali. Mi ne vidiimo s vama božanstva vaša koja ste Njemu ravnim smatrali, pokidane su vze među vama i nema onih koje ste posrednicima držali.» (El-En'am, 94)

Brate, trgni se iz sna, ustani iz postelje i zatraži pomoć od Allaha Gospdoara svih svjetova! Nemoj se pernemagati u pogledu sabah-namaza! Najteži namazi za munafike su (dvoličnjake) su jacija i sabah. Da znaju njihovu vrijednost puzeći bi došli u džamiju!


Mnogi od nas se obraduju i zahvlajuju Allahu kada uđu u džamiju, na podne ili akšam –namaz i ugledaju muslimane poredane u nekliko safova. Međutim, kada dođu na sabah ne zateknu ni trećinu klanjača. Gdje su otišli toliki klanjači? Oni spavaju u godnoj postelji i hrču pod šejtanovim  čvorovima. Nema stanja, nema kretanja bez Allaha Velikog i Uzvišenog!

Kada bi nkom od njih bilo rečeno da ga veliki biznis čeka sahat vremena prije sabaha, dobro bi se pripremio i uzeo za povode  kako bi se probudio u određenom vremenu. Kada bi neko od nas htio putovati prije nastupanja zore pripremio bi se i i upozorio ukućane da ga probude na vrijeme. Ali, kada se radi o sabah-namazu ovakve mjere se ne poduzimaju!

Neka se Allaha boji čovjek koji spozna istinu, a ne slijedi je! Kada čuješ glas sabahaksog ezana kako izlazi iz usta muezzina, koji potvrđuje jednoću Stvoritelja, odvažno i hrabro ustani i kreni prema džamiji!

Budi od onih koji se boje dana u kome će se srcca  i pogledi prevrtati!

Znaj, brate u islamu, da kada pustiš uzde svome nefsu i izostaviš sabah-namaz u džema'atu bivaš izložen Allahovoj srdžbi i mržnji. Pripazi se prije nego što ti u tvom neznanju iznenada dođe smrt i ti kažeš: «Teško meni, koliko sam samo dužnosti prema Allahu propustio, čak sam se i izrugivao! Ili da ne bi rekao: «Da me je Allah pravim putem uputio, sigurno bi se Njegove kazne sačuvao», ili da ne bi rekao kada doživi patnju: «Da mi se samo vratiti-dobra djela bi činio.» (Ez-Zumer, 56-58)


Sada ti je došla opomena i tebi je sve postalo jasno! Izađi sipod pokrivača strasti na put istine i tragaj za sredstvima koja će ti pomoći da prisitvuješ obavljanju ove dužnosti:


Evo ti ukratko nekih povoda koji pomažu da ustaneš na vrijeme:


1.      Iskren nijjet prema Allahu , Azze ve Dželle, i čvrsta nakana za ustajanje na namaz.
2.      Izbjegavati noćno sijeljenje i što prije, po mogućnosti, leći iza jacije.
3.      Pomozi se onima koji te mogu probuditi na namaz, kao nrp. Ocem, majkom, bratom, sestrom, suprugom,         komšijom ili satom budilnikom.  
4.      Nastoj da zanoćiš sa abdestom učeći Poslanikove dove prije spavanja.


Požuri na namaz i odazovi se Allahu pozivu.


«A oni koji se ne odazovu Allahovu glasniku, takvi Mu na zemlji neće umači i mimo Njega zaštitnika neće naći. Oni su u velikoj zabludi.» (El-Ahkaf, 32)

 

Da nas Allah Uzvišeni nadahne dobročinstvom i uputom i usmjeri na pravi put Odabanih i Čestitiih.


Na kraju sjeti se riječi svoga Gospdoara: «U tome je zaista pouka za onoga ko razum ima ili ko sluša, a priseban je.» (Kaf, 37)

Items details

Icon for hits displayHits: 1406 clicks
Icon for creation to displayCreated 5 years and 7 months ago at četvrtak, 30 August 2012 by Vjernik

TCE-Plugin by www.teglo.info