أهل السنة والجماعة - Ehlu sunnet vel-džemat

Islamski portal | Džemat-Sabah

Islam - Vjera mira Naslovna ISLAM|TEME Tefsir | Tumačenje Kur`ana Poruke iz Ajetu-l-Kursijje

Poruke iz Ajetu-l-Kursijje

Share

POUKE I PORUKE IZ AJETUL - KURSIJJE

 

„Allah je – nema boga osim Njega - Živi i Vječni! Ne obuzima Ga ni drijemež ni san! Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemji! Ko se može pred Njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja Njegova?! On zna šta je bilo i prije njih i šta će biti poslije njih, a od onoga što On zna – drugi znaju samo onoliko koliko On želi. Njegov Kursijj obuhvata i nebesa i Zemlju i Njemu ne dojadi održavanje njihovo; On je Svevišnji, Veličanstveni!“

Pouke iz ajeta:


1. Ajetul-Kursijj je najuzvišeniji ajet u Allahovoj Knjizi.

2. Dokaz vrednovanja pojedinih kur'anskih ajeta nad drugima.

3. Vrijednost govora o tevhidu-Allahovoj jednoći.

4. Potvrđivanje tevhida el-uluhijje.

5. Ime „Allah“ je najveće Božije ime.

6. Sva Allahova imena govore o Allahu, Jednom i Jedinom.

7. Nema istinskog boga osim Allaha.

8. Potvrđivanje Allahova imena „El-Hajj-Živi“.

9. Potvrđivanje potpunog života Allahu, života kojem nije prethodila smrt niti će mu nastupiti smrt.

10. Potvrđivanje Allahova imena „El-Kajjum-Vječni“. On je Onaj koji opstoji sam o Sebi i Koji sve druge održava u životu.

11. Obaveza je vjerniku da se u svim pitanjima vraća svome Gospodaru jer je Allah Taj Koji održava i čovjeka.

12. Negiranje Allahu drijemeža i sna jer oni predstavljaju manjkavost a Allah je daleko od svake manjkavosti.

13. Obaveza negiranja Allahu svakog svojstva u kojem je manjkavost.

14. Allah se ne opisuje manjkavosti jer je On potpun i savršen.

15. Allahova svojstva se dijele na svojstva koja potvrđuju i svojstva koja negiraju.

16. Negiranje Allahu nesposobnosti.

17. Veličina Allahove vlasti.

18. Sve je u Allahovim rukama.

19. Svi ljudi su siromasi pred Allahom.

20. Potvrda šefa'ata na Sudnjem danu nakon Allahove dozvole.

21. Potpunost Allahove vlasti kada se niko ne smije zauzimati niti progovarati sve dok Allah ne dozvoli.

22. Potvrda Allahovog govora. On Uzvišeni govori kada hoće, kako hoće i skim hoće.

23. Sveobuhvatnost Allahova znanja.

24. Allah poznaje sve što je bilo, što postoji trenutno, što će biti u budućnosti i poznaje ono što ne postoji da postoji kako bi izgledalo.

25. Neispravnost stava kaderijja i rafidija koji kažu da Allah ne zna za nešto sve dok se to ne desi.

26. Upozorenje na grijehe i nepokornost Allahu jer Allah sve vidi.

27. Čovjek od znanja posjeduje samo ono čemu ga Allah poduči pa zbog toga u dovi treba samo od Allaha tražiti znanje.

28. Potvrda Allahovog htijenja.

29. Veličina Allahova Kursijja koji je veći od nebesa i Zemlje.

30. Allah se ne zamara održavanjem nebesa i Zemlje.

31. Allah se ničim ne umara zbog Njegove potpunosti, ogromne snage i veličine.

32. Neispravnost riječi onih koji Kursijj tumače Allahovom moći ili Allahovim znanjem.

33. Potvrda Allahove uzvišenosti u svakom pogledu.

34. Podsticaj na samoobračun jer Allahu ništa nije skriveno.

35. Potvrda Allahove veličine.

AJETUL KURSIJJA - Orginal na arapskom {Kur`an}

Items details

Icon for hits displayHits: 6075 clicks
Icon for creation to displayCreated 5 years and 9 months ago at četvrtak, 28 Juni 2012 by Vjernik

TCE-Plugin by www.teglo.info

Ažurirano ( četvrtak, 28 Juni 2012 21:30 )