أهل السنة والجماعة - Ehlu sunnet vel-džemat

Islamski portal | Džemat-Sabah

Islam - Vjera mira Naslovna

FAZE SUDNJEG DANA

E-mail Ispis PDF
Share

Vecina ljudi ima pogrešnu predstavu o Sudnjem danu. Obicno se na Sudnji dan gleda kao na nekoliko dana u kojima ce ljudima biti presudeno za njihova djela, nakon cega ce vjernici u Džennet, a nevjernici u Džehennem. To je vrlo prosto razumijevanje Sudnjeg dana. Zapravo je Sudnji dan jedan složen/kompleksan proces koji ce se odvijati u fazama, a tek jedna od njegovih faza je sudenje/polaganje racuna. Prema Kur'anu i vjerodostojnim hadisima, ovaj proces ce teci sljedecim redosljedom.

1. Proživljenje i okupljanje svih ljudi na Mahšeru, posebnom mjestu okupljanja.

2. Stajanje na Mahšeru 50 000 godina, na velikoj žegi i vrucini, u strahu i neizvjesnosti.

- U ovom periodu bit ce postavljen Poslanikov Havd, sa kojeg ce moci piti samo oni koji su slijedili njegov Sunnet, i to ce im donekle olakšati stajanje pred Uzvišenim Allahom.

3.Veliki šefaat - zauzimanje Poslanika, salllallahu alejhi ve sellem, kod Allaha da pocne sudenje, nakon što to odbiju drugi poslanici, jer ce smatrati da oni nisu dostojni ovog šefaata.

4.Izlaganje djela, i prvi obracun. Prilikom ovog obracuna ljudi ce negirati, lagati, izmišljati opravdanja, samo kako bi se spasili.

5.Dodjela knjiga u kojima su zabilježena sva ljudska djela, dobra i loša. Kome knjiga bude data u desnu ruku, spasio se, a kome knjiga bude data u lijevu ruku, propao je. Prvi ce zvati ljude da pogledaju njegovu knjigu, a drugi ce poželjeti da je nije ni dobio, i da ga je smrt dokrajcila i uništila.

6.Drugi obracun u kome ce Allah, na temelju zapisanih knjiga, obracunati svakog Svog roba pojedinacno i nad njim iznijeti dokaze, i provesti apsolutnu pravdu.

7.Vaganje djela - Mizan, kojim ce se precizno, i do najsitnijeg detalja, i koliko je zrno gorušice, izmjeriti/izvagati covjekova dobra i loša djela.

8.Uspostavljanje poslanickih bajraka i razvrstavanje ljudi u srodne skupine, vjernici s vjernicima, nevjernici s nevjernicima, licemjeri s licemjerima, silnici sa silnicima, idolopklonici s idolopoklonicima.

9.Spuštanje tame koja ce sve prekriti, a u kojoj ce se vjernici kretati pomocu svjetlosti svojih dobrih djela. Nevjernici i licemjeri ce tumarati u tminama i upadati u Džehennem.

10.Prelazak preko Sirata (Sirat-cuprija).

Sirat je most iznad Džehennema, oštriji od sablje i tanji od dlake. Sa njegovih strana su kuke koje ce hvatati ljude i vuci ih u Džehennem. Prvi ce preko Sirata preci Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, i njegov ummet. Neki ce preci brzinom treptaja oka, neki brzinom munje, neki brzinom vjetra, neki poput brzih konja, neki hodajuci, neki spoticuci se, neki puzeci, a neki ce pasti u Džehennem. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ce moliti Allaha da spasi njega i njegov ummet. Nevjernici i munafici ce popadati u Džehennem.

11.Okupljanje na ogromnom prostoru - "aresatul-kijame", ispred Dženneta, na kojem ce vjernici namiriti pravdu jedni od drugih. Nakon toga prvi ce u Džennet uci Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zatim siromašni muhadžiri, zatim sirimašne ensarije, zatim siromasi iz Muhammedovog ummeta, a bigataši ce biti zadržani kako bi odgovarali za imetak.

Allahu moj, ucini nas od istinskih sljedbenika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, i ucvrsti nas na ovom svijetu, u kaburu, na kijamu, u tami i kada budemo prelazili Sirat, i uvedi nas u Džennet.

Priredio: mr.Semir Imamovic | FB

Items details

Icon for hits displayHits: 526 clicks
Icon for creation to displayCreated 7 months ago at Utorak, 12 Septembar 2017 by Vjernik

TCE-Plugin by www.teglo.info